Stationsstraat 18 en 20, AMSTELVEEN

Object informatie

Veilingdossiernummer
43808

Object
Winkel / woonhuis

Betreft
Vrijwillige veiling

Veilingstatus
Veiling

Omschrijving
Beleggingspand bestaande uit 2 appartementsrechten zijnde een bedrijfsruimte met kelder en ruimte op de eerste verdieping en een woning (type maisonette) gelegen op de eerste en tweede verdieping met dakterras. Met een totale huuropbrengst van € 33.366,- per jaar. De oppervlaktes zijn als volgt: winkel ca. 80m², kelder ca. 80m², ruimte 1e verdieping ca. 25m², appartement 1e en 2e etage ca. 158m². Het pand is gelegen op eigen grond in het oude dorp van Amstelveen in een rustige straat met winkels, restaurants en cafe’s.

oplevering
verhuurd, huurcontracten aanwezig.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting. Het pand is opgemeten voor taxatie.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper verleent generlei garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent wat is medegedeeld of waarvan mededelingen achterwege is gebleven. Zie veilingsvoorwaarden.

aanschrijvingen
Niet van toepassing

publiekrechtelijke beperkingen
Beschermd monument, Gemeentewet

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper te verwijzen naar de inhoud van Bodemrapportage Stationsstraat 20 te Amstelveen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en overigens is niets bekend aan verkoper.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE
Betreft een zogenaamde “slapende VvE”. De vereniging van Eigenaars is niet ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Er worden geen servicekosten in rekening gebracht en er is geen huishoudelijk reglement opgemaakt.

overige bepalingen
Het pand is in 2002 gesplitst in appartementsrechten. Het object is opgenomen als beschermd monument, Gemeentewet.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel.

combinatie
Niet van toepassing.

Bezichtiging
Niet mogelijk

Thans geen bezichtigingen mogelijk. Vragen? Neem gerust contact op met de directiemakelaar. De bezichtiging en verkoop wordt begeleid door:
Voorma & Millenaar Makelaars (contactpersoon is Dhr. Millenaar)
Tholenseweg 42
1181 KG Amstelveen
T: 020 641 86 94
E: amstelveen@voormamillenaar.nl

Gebruik
Verhuurd

Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente Amstelveen, Sectie G, nummer 4447, appartementsindex 1 , aandeel 3/5.

Kadastraal bekend gemeente Amstelveen, Sectie G, nummer 4447, appartementsindex 2, aandeel 2/5.

Veiling informatie

Inzet
maandag 04 februari 2019 vanaf 16:30 uur

Afslag
maandag 04 februari 2019 vanaf 16:30 uur

Locatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Makelaar Voorma & Millenaar Makelaars (contactpersoon is Dhr. Millenaar)
Tholenseweg 42
1181 KG Amstelveen
T: 020 641 86 94
E: amstelveen@voormamillenaar.nl

Notaris
Notariskantoor Bellaar
Dhr. mr. P.J. van de Kar
Van der Hooplaan 9
1185 EV AMSTELVEEN
T: 020 641 60 03
F: 020 643 40 53
E: info@bellaar.nl

Financieel

Plok
€ 6.500 exclusief BTW ten laste van verkoper.

Indicatie veilingkosten

Download pdf Download specificatie indicatie kosten  (per 15-01-2019 om 09:30 uur)

Kaart

Veiling

4 februari 2019 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Winkel / woonhuis
Vrijwillige veiling
Status: Veiling
Dossiernummer: 43808

 

Makelaar

Voorma & Millenaar Makelaars (contactpersoon is Dhr. Millenaar)
Tholenseweg 42
1181 KG Amstelveen
T: 020 641 86 94
E: amstelveen@voormamillenaar.nl

 

Notaris

Notariskantoor Bellaar
Dhr. mr. P.J. van de Kar
Van der Hooplaan 9
1185 EV AMSTELVEEN
T: 020 641 60 03
F: 020 643 40 53
E: info@bellaar.nl

 

Plok

€ 6.500 exclusief BTW ten laste van verkoper.

 

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.

Delen