Persbericht 23 mei 2018

TRANSPARANTE PRIJSVORMINGSTOOL WONINGEN SUCCESVOL VAN START

Dinsdagmiddag 22 mei om 15.00 liep de klok af bij Biedopdezewoning.nu. Slauerhoff 51 in Uithoorn was de eerste woning die via deze online tool geveild werd. Zeven personen namen deel aan het transparante prijsvormingsproces, dat via opbod tot stand kwam. Karen Lehman van het gelijknamige makelaarskantoor had de primeur. ‘Zowel mijn verkopende cliënt als de koper waren heel blij met het resultaat. De opbrengst was 335.000 euro. En de manier waarop die prijs tot stand kwam was voor iedereen te volgen. Ik denk dat deze transparante manier van werken iets toevoegt aan de makelaardij.’
 
 Woningen worden tegenwoordig vaak verkocht via een inschrijving. Veel mensen vinden dat niet fijn. Het is moeilijk om te bepalen hoe hoog je bod moet zijn. Maar ook welke voorbehouden je kunt bedingen ten aanzien van bijvoorbeeld de financiering of de bouwkundige keuring. En vaak ontbreekt de transparantie: wordt mijn bieding niet gebruikt in de onderhandeling met een ander? Om al die redenen is Biedopdezewoning.nu een fijne en eerlijke tool die helpt met de aankoop van een nieuwe woning.

Biedopdezewoning.nu is ontwikkeld door het veilinghuis Eerste Amsterdamse, in opdracht van Makelaarsvereniging Amsterdam. Chris van Dam, directeur van de makelaarsvereniging legt uit waarom: ‘Als MVA vertegenwoordigen wij 600 NVM-makelaars en kandidaat-makelaars in en om Amsterdam. We merken elke dag dat de woningmarkt overspannen is. Verkopen boven de vraagprijs zijn aan de orde van de dag, net als de inschrijvingen waarmee de prijzen tot stand komen. Daartegenover staat een maatschappelijke behoefte aan transparantie en duidelijkheid. Als makelaar wil je je klanten goed bedienen. En als die klanten, of dat nu is als koper of als verkoper, behoefte hebben aan transparante prijsvorming, dan moeten wij de makelaar daarmee faciliteren. Om die reden hebben we Biedopdezewoning.nu in de afgelopen anderhalf jaar ontwikkeld. We hebben bij die ontwikkeling makelaars betrokken, maar ook de klant van de makelaar, woningontwikkelaars, banken, marketeers en andere partijen die een rol spelen op de woningmarkt.’

Uiteindelijk hebben zeven potentiële kopers aan het biedproces meegedaan, waarvan drie een autobod hadden ingesteld. Met een autobod verhoogt de bieder een tegenbod automatisch met € 500 zodat hij of zij opnieuw de hoogste bieder is. Dit proces herhaalt zich tot het maximale bedrag zoals dat wordt ingevoerd door de bieder.

Er zijn tijdens de veiling in totaal 38 biedingen gedaan met de uiteindelijke € 335.000 als resultaat. ‘De verkopende partij had niet zo’n hoge opbrengst verwacht,’ vertelt Karen Lehman. Het was een succesvolle verkoop en ik ga deze tool, in samenspraak met verkopers, vaker inzetten.’

Wil je meer weten over transparante prijsvorming via Biedopdezewoning.nu? Kijk dan voor de meest actuele informatie op www.biedopdezewoning.nu.

Niet voor publicatie: behoefte aan meer informatie? Neem contact op met Eerste Amsterdamse via info@eersteamsterdamse.nl of 020-2148998.

 Persbericht 6 juni 2017

DE EERSTE AMSTERDAMSE FUSEERT MET VIER REGIOVEILINGEN

Met ingang van 1 september zal veilinghuis de Eerste Amsterdamse samengaan met de vier omliggende Regioveilingen in Alkmaar (Noordhollandse veiling), Almere (Flevovastgoedveiling), Leiden (Vastgoedveiling Hollands-Midden) en Schiphol (Vastgoedveiling Schiphol). Daarmee ontstaat één veilinglocatie voor hybride vastgoedveilingen in de regio Noord-West. 

De samenwerking start in een periode dat het aantal executieveilingen flink is gedaald dankzij de goede woningmarkt en lage rente. Veel veilingorganisaties hebben daarom te weinig aanbod om kostendekkend te draaien. ‘Het samenvoegen van een aantal veilinglocaties is daarom een logische stap’, meent Alfons Demaret, bestuurslid van de Noordhollandse veiling in Alkmaar. ‘Aanvankelijk hebben we nog gekeken naar een locatie buiten Amsterdam, maar dan blijf je het aanbod opsplitsen. Eén locatie, één marktplaats, met veel aanbod en goede prijzen is beter voor de debiteuren en banken, maar ook voor alle andere betrokken partijen.’

Adriaan Helmig, bestuurslid van Hollands-Midden en Schiphol meent dat alle sterke aspecten van de verschillende veilingorganisaties nu bij elkaar worden gebracht: ‘De Eerste Amsterdamse bestaat al meer dan 140 jaar. De zaal met het grote aantal bezoekers is een sterk instrument voor een goede veiling. Maar het notariële toezicht en de daarmee gepaard gaande onafhankelijkheid vormen sterke eigenschappen van de regioveilingen. Nu de Eerste Amsterdamse enkele maanden geleden gebruik is gaan maken van het Notarieel Instituut Internet Veilen, het NIIV, stond niets een samenwerking meer in de weg.’

Omdat voor de fusiepartners van de Eerste Amsterdamse de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden een belangrijke item bleken, is gezocht naar een alternatieve locatie binnen de Amsterdamse ring. ‘Met Dauphine, het in de oude Renault-garage gevestigde restaurant naast het Amstel Station zijn inmiddels afspraken gemaakt’, aldus Chris van Dam van de Eerste Amsterdamse. ‘Natuurlijk doet het pijn om de gracht te verlaten, maar we leven in een tijdperk waarin ontwikkelingen snel plaatsvinden. Als we als veilinghuis onze vooraanstaande positie willen behouden, zullen we mee moeten in de vooruitgang.’ Het adres van Café Restaurant Dauphine is Prins Bernhardplein 175, 1097 BL Amsterdam. 

De veiling in Amsterdam zal net als in het verleden plaatsvinden op maandag. Het aanvangstijdstip zal worden vervroegd naar 16.30 uur. De fusie van de vijf veilingorganisaties heeft betrekking op de executoriale veilingen. De organisatie van de veiling vindt in de nieuwe situatie plaats onder de verantwoordelijkheid van de Notariële Stichting Eerste Amsterdamse die opdracht geeft aan de Eerste Amsterdamse voor de feitelijke organisatie ervan. De vrijwillige veilingen die de Eerste Amsterdamse traditioneel aanbiedt, zullen ook in de toekomst door het Amsterdamse veilinghuis verzorgd blijven worden.

Voor de veilingdata voor de tweede helft van 2017, klik hier (en ga naar onder aan de pagina).
Nieuwsbericht 9 maart 2017

NIEUWE VOORWAARDEN MET INGANG VAN 2017 APRIL

Gelijktijdig met de overstap naar het NIIV gaat de Eerste Amsterdamse gebruik maken van nieuwe veilingvoorwaarden. Althans, in geval van executoriale veilingen. De nieuwe veilingvoorwaarden zijn de AVVE 2017. Een aantal voor de Eerste Amsterdamse specifieke zaken, zoals de plok en de rol van de MVA-makelaar, worden geregeld via de bijzondere veilingvoorwaarden. De notarissen van Loyens en Loeff en van CMS Derks Star Busmann hebben gezamenlijk een standaard tekst opgesteld die hiervoor gebruikt gaat worden. Ook het tekstblok internetbieden van het NIIV is hierin opgenomen. Wie deze aanvulling op de AVVE 2017 wil ontvangen kan een email sturen naar info@eersteamsterdamse.nl.
Voor vrijwillige veilingen wordt voorlopig nog gebruik gemaakt van de oude voorwaarden van de Eerste Amsterdamse, de AVA 2001.
Nieuwsbericht 9 maart 2017

AANSLUITING OP NIIV-PLATFORM IS STAP VOORUIT

Per april maakt de Eerste Amsterdamse gebruik van de faciliteiten van het NIIV-platform, wat staat voor het platform van het Notariëel Instituut Internetveilen. Waarom is dat besluit genomen en wat zijn daarvan de consequenties? Op deze plaats een korte uitleg. 

De Eerste Amsterdamse werd in de tweede helft van de 19e eeuw opgericht als zaalveiling. Wie interesse had om te kopen die kwam naar de veiling toe en stak zijn hand in de lucht als hij een bod wilde uitbrengen. Zoals zoveel in deze wereld is er de afgelopen tien jaar veel veranderd. Internet en digitalisering hebben een extreme invloed op de ontwikkeling van de maatschappij. Ook de Eerste Amsterdamse ontkomt daar niet aan. Sinds enkele jaren biedt het veilinghuis naast de veiling in de zaal de gelijktijdige mogelijkheid van online bieden. Deze faciliteiten waren speciaal voor de Eerste Amsterdamse ontwikkeld door Troostwijk. 

De andere veilinghuizen die een hybride product aanbieden zijn de Regioveilingen. Zij maken allemaal gebruik van het NIIV-platform. Notarissen, makelaars, banken en kopers die gebruik maken van de diensten van de andere Regioveilingen zijn gewend om met dit systeem te werken. Verreweg de meeste executieveilingen in Nederland vinden plaats middels dit systeem. Aanmelden van objecten, publiceren ervan, het storten van de waarborgsom door kopers en het online gedeelte van het biedproces worden met gebruikmaking van het NIIV-platform verzorgd. Bovendien wordt het systeem voortdurend door ontwikkeld, is het gecertificeerd en worden de kosten ervan over een groot aantal objecten omgeslagen. 

Om de komende jaren zeker te zijn van een goed en door ontwikkelend veilingproduct heeft de Eerste Amsterdamse besloten de stap te maken en gebruik te gaan maken van de diensten van het NIIV. 

Wat betekent dat in de praktijk? Er gaan een paar dingen veranderen. Het aanmelden van objecten gaat direct via het NIIV-systeem. Dit zal verzorgd worden door de notaris in geval van executoriale veilingen, en door de notaris en het veilinghuis in geval van vrijwillige veilingen. Er komt een nieuwe website met hetzelfde adres www.eersteamsterdamse.nl per eind maart. De afmijning gaat veranderen: met ingang van 10 april wordt er afgemijnd tot de transactieprijs. Dus er wordt niet meer teruggeteld tot € 1 maar tot een totaalbedrag, zijnde € 1.000 boven het bedrag dat gerealiseerd is bij opbod. Verder neemt het aantal personen dat online kan meebieden fors toe: iedereen die bij het NIIV geregistreerd staat en zijn internetborg heeft betaald kan deelnemen aan de veilingen bij de Eerste Amsterdamse. 

Wie zich heeft geregistreerd en een borg betaald voor het oude platform kan zich melden bij Schut van Os Notarissen in Amsterdam met het verzoek om de borg terug te storten. Dit kan via het mailadres onstein@schutvanos.nl. Let wel op! Wie in de veiling van 20 maart nog gebruik wil maken van online bieden, moet pas na 20 maart zijn borg terugvragen.

Aanmelden bij het NIIV kan bij een aantal registratienotarissen. Dit zijn:

 • Berger Notariaat, Bruno Berger
  Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam
  020-3081900, www.berger.amsterdam, postbus@berger.amsterdam
 • CMS Derks Star Busmann, Femke Stroucken  
  Mondriaantoren Amstelplein 8-A, 1090 GS Amsterdam
  020-3016301, www.cms-dsb.com, amsterdam.notariaat@cms-dsb.com
 • Kasper Notariaat, Dirk Kasper  
  Herengracht 566, 1070 AH Amsterdam
  020-7059555, info@kaspernotariaat.nl
 • Seinstra Van Rooij Notarissen, Jeroen van Rooij
  Honthorststraat 30, 1071 DG Amsterdam
  020-6761556, vanrooij@svrnotarissen.nl

De eisen t.a.v. de borg zijn net als in de huidige situatie 1% van het te bieden bedrag met een minimum van € 5.000.Verder verandert er niets. De veiling blijft op maandagavond plaatsvinden, om 18.00 uur in de Rode Hoed in Amsterdam. De plok blijft een vast bedrag dat vooraf door de verkopende partij, in overleg met de directiemakelaar en/of notaris wordt bepaald. De sfeer en de borrel na afloop zullen niet veranderen, evenmin als het aantrekkelijke aanbod. Ook de tarieven zullen op korte termijn niet wijzigen. Het groene boekje blijft en zal hetzelfde aantal dagen voor de veiling verstuurd worden.

We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn. Het prettigst is als u die mailt aan info@eersteamsterdamse.nl. Bellen mag ook. Ons kantoornummer is 020-2148998.
Nieuwsbericht 23 december 2016

VLUCHT BRENGT € 2.500 OP VOOR CRUYFF FOUNDATION

De Johan Cruyff Foundation en de Eerste Amsterdamse werken sinds begin 2016 samen. Het veilinghuis ondersteunt de Foundation drie jaar lang in haar missie om zoveel mogelijk kinderen in beweging te brengen. Op 19 december veilde de Eerste Amsterdamse een vlucht in een privévliegtuig. Een unieke kans voor vastgoedbezitters om hun eigen bezit vanuit de lucht te bekijken.Oud-voorzitter van Makelaarsvereniging Amsterdam, Marcel de Groot van makelaarskantoor De Groot & Compagnons heeft de beschikking over een sportvliegtuig, de Diamond DA40D van Vliegclub Schiphol. Hij zal de koper van de vlucht persoonlijk rond vliegen in de regio Amsterdam. Dhr. Balzer van Rock Beheer uit Diemen bleek de bereidwillige koper met een groot hart voor het goede doel dat de Cruyff Foundation nastreeft: alle kinderen in beweging brengen.
Sinds de start van de Johan Cruyff Foundation is deze uitgegroeid tot een organisatie die zich elke dag opnieuw inzet om jeugd vooruit te brengen door beweging. Juist kinderen die dat extra nodig hebben. Sinds 2016 moeten we dit helaas zonder Johan Cruijff doen, maar de missie "brengt jeugd vooruit door beweging" blijft in de activiteiten het uitgangspunt. Door sport en spel worden kinderen fitter, leren ze goed met elkaar omgaan, verbetert hun cognitieve vermogen en blijven zij een leven lang actiever. In samenwerking met partners brengt de Foundation elke week ruim 100.000 kinderen in beweging op meer dan 200 Cruyff Courts wereldwijd, op ruim 250 basisscholen met een Schoolplein14 en door het ondersteunen van sportprojecten voor kinderen met een beperking.

Voor meer informatie: www.cruyff-foundation.org.