Teugelaan - Evendijk - Wadweg 4, SCHAGEN / SCHOORL

Object informatie

Veilingdossiernummer
43670

Object
Agrarisch object

Betreft
Executieveiling (hypotheek)

Veilingstatus
Veiling

Veiling in combinatie
Dit betreft een "veiling in combinatie". Dat betekent dat deze veiling bestaat uit meerdere objecten (kavels). Elk object wordt eerst afzonderlijk in opbod en afslag gebracht, daarna de combinatie van de objecten gezamenlijk in afslag plaatsvindt. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle afzonderlijke objecten, die bij deze "veiling in combinatie" behoren, vindt u onder het tabje 'Kavels'.

Omschrijving
zie kavels voor overige informatie
I. de boerderij met bijgebouwen, ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Wadweg 4, 1741 NM Schagen; en
II. percelen grond/grasland gelegen aan/nabij de Teugelaan en Evendijk te Schoorl

Bezichtiging
Niet mogelijk

Gebruik
Overig

Kadastrale omschrijving
zie kavels voor overige informatie

I. kadastraal bekend gemeente Schagen sectie I nummers:
- 96, groot vier en negentig are en negentig centiare (94 a 90 ca), welk perceel gedeeltelijk is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen, gevestigd ten behoeve van de gemeente Schagen;
- 157, groot (ongeveer) negentien are en negen centiare (19 a 9 ca);
- 152 (oud 114), groot (ongeveer) drie are en zeven centiare (3 a 7 ca); en
II. kadastraal bekend gemeente SCHOORL sectie D nummers:
- 202, groot één hectare, vijf are en veertig centiare (1 ha 5 a 40 ca);
- 895, groot éénenveertig are en zestig centiare (41 a 60 ca);
- 896, groot negenendertig are en dertig centiare (39 a 30 ca);
- 898, groot één hectare, acht are en zestig centiare (1 ha 8 a 60 ca);
- 899, groot negenentwintig are en negentig centiare (29 a 90 ca);
- 2034, groot twaalf are en zeventig centiare (12 a 70 ca);
- 2035, groot éénentwintig are en twintig centiare (21 a 20 ca);
- 2084, groot twee hectare, acht are en tien centiare (2 ha 8 a 10 ca);
- 2114, groot achtenzestig are en vijftig centiare (68 a 50 ca).

Bijzonderheden
zie kavels voor overige informatie

Kavels

NOTARIS
Mr. R. Cremers (Notariaat Waterland, Tel. 0299 23 13 23)

PLOK
1% voor rekening van verkoper

Wadweg 4
SCHAGEN

Bekijk object

NOTARIS
mr. R. Cremers (Notariaat Waterland, Tel. 0299 23 13 23)

PLOK
1% voor rekening van koper

Teugelaan / Evendijk
SCHOORL

Bekijk object

Veiling informatie

Inzet
maandag 17 december 2018 vanaf 16:30 uur

Afslag
maandag 17 december 2018 vanaf 16:30 uur

Locatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Notaris
Notariaat Waterland
mr. R. Cremers
Plantsoengracht 6
1441 DE Purmerend
T: 0299 23 13 23
E: info@waterland-notariaat.nl

Financieel

Plok
zie kavels voor overige informatie

Indicatie veilingkosten

zie kavels voor overige informatie  (per 15-11-2018 om 12:01 uur)

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere veilingvoorwaarden
zie kavels voor overige informatie

Foto's

Kaart

Veiling

17 december 2018 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Agrarisch object
Executieveiling (hypotheek)
Status: Veiling
Dossiernummer: 43670

 

Notaris

Notariaat Waterland
mr. R. Cremers
Plantsoengracht 6
1441 DE Purmerend
T: 0299 23 13 23
E: info@waterland-notariaat.nl

 

Plok

zie kavels voor overige informatie

 

Onderhands bod

Tot en met 2 december 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-12-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.

Delen