Oudekerksplein 34, AMSTERDAM

  • Niet Gegund
Bekijk online Bied online Download brochure

Omschrijving

Het gehele pand bestaande uit bedrijfsruimte op de begane grond en gedeeltelijke 1e etage, thans in gebruik als raamprostitutie ruimte met 3 werkplekken alsmede een onzelfstandig verhuurde woonruimte op de gedeeltelijk 1e en 2e etage. De onzelfstandige woning is voor onbepaalde tijd verhuurd.

De bedrijfsruimte wordt vrij van huur en gebruik opgeleverd. De huuropbrengst van de onzelfstandige woonruimte bedraagt € 375,- per maand (exclusief een voorschot van € 125 voor de vergoeding van gas, water en licht).

Online bieden is niet van toepassing op dit object!

Kenmerken

Type registergoed
Bedrijfspand / woonhuis
Gebruik
Gedeeltelijk verhuurd
Soort eigendom
Vol eigendom
Oppervlakte perceel
34 m2
Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie G 6651, nummer, groot 34 ca.

Lasten

Onroerende zaakbelasting
€ 1.314,69 per jaar
Rioolrecht/aansluitrecht
€ 125,83 per jaar
Reinigingsrecht
€ 801,02 per jaar

Kavelinformatie

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Bijzonderheden
gebruik/oplevering:
De bedrijfsruimte wordt leeg opgeleverd, de onzelfstandige woning wordt verhuurd opgeleverd.

plok:
De plokpenning bedraagt € 3.000,- incl. btw en is ten laste van de verkoper.
Bij niet-gunning is de verkoper geen plokpenning verschuldigd.

energie (EPA):
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580:
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting en dat hij ten opzichte daaromtrent geen verantwoording neemt dan wel garanties afgeeft.

garanties/aansprakelijkheid:
De verkoper geeft geen garantie en is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen:
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 05-02-2019 blijkt dat er geen aanschrijvingen zijn.

publiekrechtelijke beperkingen:
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 05-02-2019 blijkt dat het pand is aangewezen als rijksmonument.

milieu:
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat het hem niet bekend is dat het verkochte verontreinigd is met chemische stoffen waaruit blijkt dat sanering noodzakelijk is.

risico:
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming:
Niet van toepassing. De verhuurde woonruimte blijft verhuurd. De bedrijfsruimte wordt leeg opgeleverd.

VvE:
N.V.T.

overige bepalingen:
Voor de koper is van belang dat het huidige gebruik als Raamprostitutie in het nieuwe bestemmingsplan niet meer is toegestaan. Het bestemmingsplan kan worden geraadpleegd bij ruimtelijkeplannen.nl.

gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

combinatie:
Niet van toepassing.

kosten ontruiming:
Zijn voor rekening en risico van de koper.

waarborgsommen:
Door huurders zijn geen waarborgsommen betaald.

aanvaarding:
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten:
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom:
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 18 april 2019.

Online Bieden:
Online bieden is niet van toepassing op dit object.

verzekering:
Het object is niet verzekerd voor de opstalverzekering.
Koper dient zelf zorg te dragen voor een opstalverzekering.

Bestemmingsplan:
Het geheel valt onder Herbestemming Raambordelen Binnenstad vastgesteld op 18-07-2013 en Bestemmingsplan Winkeldiversiteit Centrum welke is vastgesteld op 18-07-2018. Hieruit volgt onder meer dat Prostitutie op termijn niet meer toegestaan is.

Veiling informatie

Type
Vrijwillige veiling
Status
Niet Gegund
Veilinglocatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor
Bakker & Neve Netwerk Notarissen
Dhr. mr. Pepijn de Vries
Loevestein 12
2352 KM Leiderdorp
T: 071 589 92 01
F: 071 541 13 92
E: info@notarissen.tv
Opbrengst veiling
€ 400.000,00

Financieel

Plok
€ 3.000,- incl. BTW ten laste van verkoper
Indicatie veilingkosten
€ 3.930,00 (per 07-03-2019 om 16:02 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 07-03-2019 om 16:01 uur)

Veiling

Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Vrijwillige veiling
Status: Niet Gegund
Veilingdossiernummer: 43952

Makelaar

Henk Burger Makelaardij o.g. B.V. (Dhr. M. Burger & Mw. N. Nanninga)
Amsterdamseweg 487
1181 BR Amstelveen
T: 020 640 38 53

Notaris

Dhr. mr. Pepijn de Vries
Loevestein 12
2352 KM Leiderdorp
T: 071 589 92 01
F: 071 541 13 92

Inzetpremie

€ 3.000,- incl. BTW ten laste van verkoper

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.