2e Delistraat 13, UTRECHT

  • Vervallen
  • Vervallen
  • Vervallen
  • Vervallen
  • Vervallen
  • Vervallen
Bekijk online Bied online Download brochure

Attentie

LET OP: extra informatie betreffende de huur treft u onder de objectgegevens

Omschrijving

Benedenwoning met grond.

Oppervlakte volgens BAG: 52 m².

Kenmerken

Type registergoed
Benedenwoning
Gebruik
Verhuurd
Soort eigendom
Vol eigendom
Kadastrale omschrijving
Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de benedenwoning met grond, erf en verder aanbehoren te 3531 SW Utrecht, 2-de Delistraat 13, kadastraal bekend gemeente Catharijne, sectie C nummer 8584 A-1, uitmakende het een/tweede (1/2e ) onverdeeld aandeel in het woonhuis met afzonderlijke bovenwoning, erf, grond en verder aanbehoren te Utrecht aan de 2e Delistraat 13 en 13 bis, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Catharijne, sectie C nummer 4001, groot zeven en negentig vierkante meter (97 m2);

Lasten

OZB
€ 193,34 per jaar
VvE
€ 0,00 per jaar

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Bijzonderheden
Het registergoed is met toestemming verhuurd. Er wordt dus geveild in verhuurde staat!
De huurovereenkomsten (woning en tuin apart) zijn onder het kopje ''brochures'' op de site geplaatst.
Wat de huurovereenkomsten betreft wordt verwezen naar de in het dossier staande huurovereenkomsten. Van belang is wel dat (omdat de bewoners er feitelijk al vanaf 2017 wonen) de huurrechten inmiddels van rechtswege voor onbepaalde tijd zijn. De notaris heeft verder geen onderzoek gedaan naar de consequenties hiervan, zoals bijvoorbeeld over de vraag of desondanks de overige voorwaarden waaronder de huurovereenkomsten zijn gesloten overigens nog conform de thans bestaande huurovereenkomst kunnen worden gewijzigd


gebruik/oplevering
Het registergoed is met toestemming verhuurd. Er wordt dus geveild in verhuurde staat!

Er zitten twee (2) huurders in het registergoed. De notaris is in het bezit van de huurovereenkomsten. In de huurovereenkomsten is sprake van een huur voor een jaar, gevolgd door een optiejaar. Van die optie is gebruik gemaakt, zodat de huurovereenkomsten zullen eindigen op de einddatum van de optieperiode. Het wordt aan de koper overgelaten met de huurders te bespreken of (en zo ja, hoe) de overeenkomst eventueel kan worden voortgezet. Aanzegging van het (eventuele) einde van de huurovereenkomst wordt ook aan de koper overgelaten.

oppervlakte
Oppervlakte volgens BAG 52 m².

energie (EPA)
Op www.ep-online.nl staat vandaag geen definitief energielabel van het registergoed geregistreerd. Er is wel een voorlopig energielabel, te weten G.

milieu
Volgens een melding op de internetsite ''bodemloket'' ingezien op negen december tweeduizend twintig (09-12-2020), is geen informatie beschikbaar over bodemver-ontreiniging met betrekking tot het registergoed.

VvE
Er zijn de volgende verklaringen van het bestuur van de vereniging van eigenaars:
Aan het bestuur van de vereniging van eigenaars is tijdig gevraagd verklaringen af te geven als bedoeld in artikel 5:122 leden 5 en 6 Burgerlijk Wetboek.
Het bestuur heeft middels een emailbericht de dato veertien december tweeduizend twintig (14-12-2020) aan de notaris bericht dat de Vereniging een zogenaamde “slapende vereniging” is.

gunning
Gunningstermijn is 6 dagen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 193.34.
Rioolheffing: p.m.

VvE
Bijdrage aan de vereniging van eigenaars: nihil.

kosten koper
Aan de koper worden in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris op basis van een uurtarief van twee honderd vijf en twintig euro (€ 225,00) exclusief BTW voor alle veilingwerkzaamheden (waaronder indien de notaris deze werkzaamheden verricht, de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.
Indicatie van de veilingkosten: € 4.300.

plok
1% incl. BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Bijzondere veilingvoorwaarden
Plok is voor rekening van verkoper. Gunningstermijn is 6 dagen.
De Vereniging van Eigenaren is een slapende vereniging

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
Krans Notarissen
Mw. M. Ram (m.ram@kransnotarissen.nl)
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41
E: veilingen@kransnotarissen.nl
Bijzondere voorwaarden

Plok is voor rekening van verkoper. Gunningstermijn is 6 dagen.
De Vereniging van Eigenaren is een slapende vereniging

Financieel

Plok
1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten
€ 4.300,00 (per 17-12-2020 om 09:42 uur)

Veiling

Internet-only
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 45141

Notaris

Mw. M. Ram (m.ram@kransnotarissen.nl)
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41

Inzetpremie

1% incl BTW t.l.v. verkoper

Onderhands bod

Tot en met 3 januari 2021 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-01-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.