Veilingdatum
02 juli 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
43045
Status
Onderhands verkocht

Omschrijving

Eindwoning met stenen berging.

Vermoedelijke indeling:
Begane grond: hal, meterkast, toilet, woonkamer en keuken.
Eerste verdieping: overloop, 3 slaapkamers en een badkamer.
Tweede verdieping: zolderruimte.

Oppervlakte volgens BAG: 111m²

Kenmerken

  • Type registergoed: Hoekhuis
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Erfpacht
  • Bouwjaar: 1981
  • Oppervlakte wonen: 111 m²
  • Inhoud: 375 m³
  • Oppervlakte perceel: 128 m²

Kadastrale informatie

Het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, in eigendom toebehorend aan de publiekrechtelijke rechtspersoon: de Gemeente Utrecht, gevestigd te 3521 AZ Utrecht, aan de Stadsplateau 1, met de rechten van de erfpachter op de zich op de grond bevindende opstallen, zijnde een woonhuis met aan- en toebehoren, staande en gelegen te 3524 TG Utrecht, aan de Betuwe 18, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie U nummer 815, groot één are achtentwintig centiare (1 a 28 ca),

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden voor de uitgifte van gronden in erfpacht van de gemeente Utrecht 1989 (A.V. 1989).
Van toepassing zin voorts de Algemene regels voor de van toepassingsverklaring van de A.V. 1989 op erfpachtsgronden van de gemeente Utrecht 1989.
De erfpacht canon is eeuwigdurend afgekocht, er is derhalve momenteel en in de toekomst geen canon meer verschuldigd. Er zijn geen betalingsachterstanden.

Eindwoning met stenen berging.

vermoedelijke indeling
Begane grond: hal, meterkast, toilet, woonkamer en keuken.
Eerste verdieping: overloop, 3 slaapkamers en een badkamer.
Tweede verdieping: zolderruimte.

Oppervlakte volgens BAG: 111m²

bijzonderheden
Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden voor de uitgifte van gronden in erfpacht van de gemeente Utrecht 1989 (A.V. 1989).
Van toepassing zin voorts de Algemene regels voor de van toepassingsverklaring van de A.V. 1989 op erfpachtsgronden van de gemeente Utrecht 1989.
De erfpacht canon is eeuwigdurend afgekocht, er is derhalve momenteel en in de toekomst geen canon meer verschuldigd. Er zijn geen betalingsachterstanden.

bijzondere veilingvoorwaarden
De bank heeft een beroep gedaan op het huurbeding. Het gevraagde verlof is verleend bij beschikking d.d. 16 mei 2018, ofwel het verzoek van de bank is toegewezen. De termijn van ontruiming bedraagt 2 weken nadat de beschikking is betekend. Op 1e verzoek van de veilingkoper zal de bank de beschikking laten betekenen.

Financiële informatie

indicatie veilingkosten
€ 4.500

Overige eigendomgegevens

Gezien het bouwjaar van de woning is het mogelijk dat in het object asbesthoudende stoffen verwerkt kunnen zijn, zoals destijds te doen gebruikelijk was. Eventuele aanwezigheid van abesthoudende stoffen komt voor rekening en risico van de veilingkoper.

Financieel

Plok 1% t.l.v. de bank
Indicatie veilingkosten € 4500 (per 28-02-2018 om 16:24 )

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 180619 bag-viewer-Betuwe 18, UTRECHT
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 17-06-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.