Veilingdatum
18 oktober 2021
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
45466
Status
Niet gegund

Veiling in combinatie

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Omschrijving

Op 18 oktober worden twee beleggingspanden vrijwillig geveild: Eemsstraat 39 & Eemsstraat 41. De panden worden eerst afzonderlijk bij opbod en afslag geveild en daarna worden de twee panden gecombineerd in slag gelegd. Op deze pagina vindt u de informatie m.b.t. nummer 41.

Het pand is geheel verhuurd. De netto huuropbrengst voor nummer 41 bedraagt € 30.438,84,- per jaar. Het pand is gelegen op erfpacht. De jaarlijkse canon bedraagt € 2.074,80. Dit is een vaste canon tot en met 15 februari 2034. De aanvraag voor een eeuwigdurende afkoop van de canon is tijdig ingediend.

Kenmerken

  • Type registergoed: Beneden- en bovenwoning
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Erfpacht

Kadastrale informatie

Het woonhuis en erf, bestaande uit een benedenwoning met tuin en schuur alsmede twee afzonderlijke bovenwoningen op de eerste en de tweede verdieping en met beide een extra kamer op de derde verdieping en kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sectie V, nummer 8601 en groot één are en vierentwintig centiare (1 are en 36 ca.).

Bezichtigen

dinsdag 12 oktober 2021, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 14 oktober 2021, van 14:00 tot 16:00 uur
maandag 18 oktober 2021, van 14:00 tot 16:00 uur
Bezichtigingen zijn mogelijk van de leeg op te leveren woning Eemsstraat 39-huis. De bezichtigingen worden begeleid door:

Straathof Makelaars o.g.
Dhr. Martin Straathof & Mw. Daniëlle van der Plaats
Jacob Obrechtstraat 24
1071 KM Amsterdam
t. 020-6757466
e. info@straathofmakelaars.nl

Overige informatie

omschrijving
Het beleggingspand bestaat uit drie woningen, te weten:
1) een begane grond woning met een tuin op het oosten en een berging;
2) een woning op de 1ste verdieping met een balkon op het oosten en met een extra kamer(s) op de 3de verdieping die bereikbaar is via het gemeenschappelijk trappenhuis;
3) een woning op de 2de verdieping met een balkon op het oosten en een extra kamer(s) op de 3de verdieping die binnendoor bereikbaar is.

Op de 1ste verdieping en op de 2de verdieping is aan de achterzijde naast de keuken verder uitgebouwd waardoor er meer woonruimte is en een iets smaller balkon (zie foto’s van de achtergevel). De woningen zijn voorzien van enkel glas.

De foto’s die op de website staan zijn gemaakt van de leeg op te leveren woning Eemsstraat 39-huis en de foto’s zijn bedoeld om geïnteresseerden een goede indruk te geven. Deze leeg op te leveren woning is eveneens te bezichtigen.

Ook de plattegronden van de woningen Eemsstraat 39-huis, Eemsstraat 41-I en Eemsstraat 41-II zijn bedoeld om een goede indruk te geven. De genoemde maten en oppervlakten zijn een indicatie voor de diverse woningen. Er wordt geen enkele garantie gegeven en geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

gebruik/oplevering
Het beleggingspand is geheel verhuurd en wordt in verhuurde staat opgeleverd.

oppervlakte
De woonruimte op de 1ste verdieping bedraagt ca 57 m² en op de 3de verdieping achter ca 32 m².
De woonruimte op de 2de verdieping bedraagt ca 57 m² en op de 3de verdieping voor ca 20 m².

bouwjaar
ca 1930

VvE

Niet van toepassing.

erfpacht
Het pand is gelegen op erfpacht. De canon voor Eemsstraat 41 is € 2.074,80 per jaar.
De Algemene Bepalingen voor voortdurend erfpacht van 2000 zijn van toepassing.
Het tijdvak loopt van 16 februari 2009 tot en met 15 februari 2059. De huidige canon is vastgezet tot en met 15 februari 2034. De aanvraag voor een eeuwigdurende afkoop van de canon is onder gunstige voorwaarden op 16 december 2019 tijdig ingediend. Er is nog geen aanbieding van de gemeente Amsterdam ontvangen.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning het risico voor de koper.

locatie
Het beleggingspand is gelegen in de Rivierenbuurt achter de Rijnstraat. In de Rijnstraat vind je van alles voor je dagelijkse voorzieningen, zoals een Albert Heijn, een Blokker, een goede natuurwinkel, een Etos en een apotheek. Maar ook in de Maasstraat, de Van Woustraat, De Pijp etc. zijn verschillende leuke winkels, restaurants en cafés.

De Eemsstraat zelf is een brede straat met een breed trottoir en een brede groenstrook met veel bomen. Verder kenmerkt de buurt zich vooral door jaren ’30 woningen en heeft het een uitstekende bereikbaarheid met zowel de auto als met het OV.

Op een steenworp afstand is de rivier de Amstel en om de hoek ligt het Martin Luther Kingpark (bekend door de jaarlijkse ‘’Parade’’). Daarnaast bereik je binnen no time De Pijp, Oud-Zuid of Amsterdam-Oost.

gunning
Verkoper behoudt zich het recht voor de te veilen objecten niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling. Vanaf de gunning is het risico voor de koper.

volgens ingewonnen informatie
De door ons verstrekte informatie is met de grootste zorg en naar beste kennis samengesteld. Wij, alsmede onze opdrachtgever, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst
De jaarlijkse netto huuropbrengst van de drie woningen bedraagt € 30.438,84.
De huurders betalen apart een bedrag voor onderhoud aan de cv-ketel.

lasten per jaar
OZB € 182,76 (nr 41-huis)
Waterschapslasten € 51,78 (nr 41-huis)

OZB € 173,77 (nr 41-I)
Waterschapslasten € 49,23 (nr 41-I)

OZB € 217,43 (nr 41-II)
Waterschapslasten € 61,60 (nr 41-II)

Rioolheffing € 144,00 per woning

WOZ (peildatum 1-1-2020)
Eemsstraat 41-huis: € 427.000,-
Eemsstraat 41-I+ III-achter: € 406.000,-
Eemsstraat 41-II+III-voor: € 508.000,-

plok
De inzetpremie bedraagt € 10.000,- excl. BTW.
De plok komt voor rekening van de koper(s).
De plokpenning wordt alleen uitgekeerd na gunning door de verkoper.

kosten koper
- het plokgeld komt voor rekening van de koper(s);
- de kosten van het veilinghuis/de Eerste Amsterdamse B.V. komen voor rekening van de koper(s) en dit geldt voor zowel het gedeelte van de koper als voor het gedeelte van de verkoper;
- de kosten van de notaris zijn voor rekening van de verkoper.

het bieden
Koper(s) die bieden in de veiling dienen een rechtsgeldige bankgarantie van tenminste 10% van de uitgebrachte bieding af te geven aan de notaris dan wel een waarborgsom ter grootte van tenminste 10% van de uitgebrachte bieding op rekening van de notaris overgemaakt te hebben. Ook kan de koper zich laten vertegenwoordigen door een makelaar die lid is van de NVM/MVA en die voor zijn cliënt het proces-verbaal van de veiling tekent. Bij twijfel is één en ander ter beoordeling van de notaris.

betaling koopsom
De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk op 18 november 2021 worden voldaan. De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van de koper.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

combinatie veiling
Het betreft een combinatie veiling van de Eemsstraat 39 en 41. Beide panden worden eerst afzonderlijk bij opbod en afslag geveild en daarna worden twee panden gecombineerd in slag gelegd.

Het beleggingspand bestaat uit drie woningen, te weten:
1) een begane grond woning met een tuin op het oosten en een berging;
2) een woning op de 1ste verdieping met een balkon op het oosten en met een extra kamer(s) op de 3de verdieping die bereikbaar is via het gemeenschappelijk trappenhuis;
3) een woning op de 2de verdieping met een balkon op het oosten en een extra kamer(s) op de 3de verdieping die binnendoor bereikbaar is.

Op de 1ste verdieping en op de 2de verdieping is aan de achterzijde naast de keuken verder uitgebouwd waardoor er meer woonruimte is en een iets smaller balkon (zie foto’s van de achtergevel). De woningen zijn voorzien van enkel glas.

De foto’s die op de website staan zijn gemaakt van de leeg op te leveren woning Eemsstraat 39-huis en de foto’s zijn bedoeld om geïnteresseerden een goede indruk te geven. Deze leeg op te leveren woning is eveneens te bezichtigen.

Ook de plattegronden van de woningen Eemsstraat 39-huis, Eemsstraat 41-I en Eemsstraat 41-II zijn bedoeld om een goede indruk te geven. De genoemde maten en oppervlakten zijn een indicatie voor de diverse woningen. Er wordt geen enkele garantie gegeven en geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

gebruik/oplevering
Het beleggingspand is geheel verhuurd en wordt in verhuurde staat opgeleverd.

oppervlakte
De woonruimte op de 1ste verdieping bedraagt ca 57 m² en op de 3de verdieping achter ca 32 m².
De woonruimte op de 2de verdieping bedraagt ca 57 m² en op de 3de verdieping voor ca 20 m².

bouwjaar
ca 1930

VvE
Niet van toepassing.

erfpacht
Het pand is gelegen op erfpacht. De canon voor Eemsstraat 41 is € 2.074,80 per jaar.
De Algemene Bepalingen voor voortdurend erfpacht van 2000 zijn van toepassing.
Het tijdvak loopt van 16 februari 2009 tot en met 15 februari 2059. De huidige canon is vastgezet tot en met 15 februari 2034. De aanvraag voor een eeuwigdurende afkoop van de canon is onder gunstige voorwaarden op 16 december 2019 tijdig ingediend. Er is nog geen aanbieding van de gemeente Amsterdam ontvangen.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning het risico voor de koper.

locatie
Het beleggingspand is gelegen in de Rivierenbuurt achter de Rijnstraat. In de Rijnstraat vind je van alles voor je dagelijkse voorzieningen, zoals een Albert Heijn, een Blokker, een goede natuurwinkel, een Etos en een apotheek. Maar ook in de Maasstraat, de Van Woustraat, De Pijp etc. zijn verschillende leuke winkels, restaurants en cafés.

De Eemsstraat zelf is een brede straat met een breed trottoir en een brede groenstrook met veel bomen. Verder kenmerkt de buurt zich vooral door jaren ’30 woningen en heeft het een uitstekende bereikbaarheid met zowel de auto als met het OV.

Op een steenworp afstand is de rivier de Amstel en om de hoek ligt het Martin Luther Kingpark (bekend door de jaarlijkse ‘’Parade’’). Daarnaast bereik je binnen no time De Pijp, Oud-Zuid of Amsterdam-Oost.

gunning
Verkoper behoudt zich het recht voor de te veilen objecten niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling. Vanaf de gunning is het risico voor de koper.

volgens ingewonnen informatie
De door ons verstrekte informatie is met de grootste zorg en naar beste kennis samengesteld. Wij, alsmede onze opdrachtgever, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst
De jaarlijkse netto huuropbrengst van de drie woningen bedraagt € 30.438,84.
De huurders betalen apart een bedrag voor onderhoud aan de cv-ketel.

lasten per jaar
OZB € 182,76 (nr 41-huis)
Waterschapslasten € 51,78 (nr 41-huis)

OZB € 173,77 (nr 41-I)
Waterschapslasten € 49,23 (nr 41-I)

OZB € 217,43 (nr 41-II)
Waterschapslasten € 61,60 (nr 41-II)

Rioolheffing € 144,00 per woning

WOZ (peildatum 1-1-2020)
Eemsstraat 41-huis: € 427.000,-
Eemsstraat 41-I+ III-achter: € 406.000,-
Eemsstraat 41-II+III-voor: € 508.000,-

plok
De inzetpremie bedraagt € 10.000,- excl. BTW.
De plok komt voor rekening van de koper(s).
De plokpenning wordt alleen uitgekeerd na gunning door de verkoper.

kosten koper
- het plokgeld komt voor rekening van de koper(s);
- de kosten van het veilinghuis/de Eerste Amsterdamse B.V. komen voor rekening van de koper(s) en dit geldt voor zowel het gedeelte van de koper als voor het gedeelte van de verkoper;
- de kosten van de notaris zijn voor rekening van de verkoper.

het bieden
Koper(s) die bieden in de veiling dienen een rechtsgeldige bankgarantie van tenminste 10% van de uitgebrachte bieding af te geven aan de notaris dan wel een waarborgsom ter grootte van tenminste 10% van de uitgebrachte bieding op rekening van de notaris overgemaakt te hebben. Ook kan de koper zich laten vertegenwoordigen door een makelaar die lid is van de NVM/MVA en die voor zijn cliënt het proces-verbaal van de veiling tekent. Bij twijfel is één en ander ter beoordeling van de notaris.

betaling koopsom
De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk op 18 november 2021 worden voldaan. De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van de koper.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Financieel

Plok € 10.000,- excl BTW t.l.v. koper (bij gunning)

Lasten

Zie website € per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF bijlage 2 plattegronden en meetrapport Eemsstraat 41-I
PDF bijlage 3 plattegronden en meetrapport Eemsstraat 41-II
PDF bijlage 5 locatie Eemsstraat 39 en 41
PDF 211014 definitieve veilingbrochure eemsstraat 39 en 41 in amsterdam

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.