Veilingdatum
15 maart 2021
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45206
Status
Gegund

Attentie

Wijze van veilen: Internet-only Live (via openbareverkoop.nl), registreer als bieder, u kunt niet in de zaal bieden.

Omschrijving

Dubbel benedenhuis (casco nieuwbouw, zelf af te bouwen) met eigen parkeerplaats en stadstuin (ca 18 m²) in de gewilde stadsbuurt Zeeburgereiland.
De woning beslaat de eerste twee bouwlagen (begane grond en eerste verdieping) van een fraai onder architectuur ontworpen pand, dat direct uitzicht heeft op het IJ. Ideale ligging ten opzicht van de binnenstad, diverse uitvals- en snelwegen en parkeren op eigen terrein voor de deur.
De woning wordt casco opgeleverd en dient door koper zelfstandig en volledig naar eigen smaak en inzichten te worden afgebouwd.
De woning ligt op erfpachtgrond, de canon is niet afgekocht en bedraagt thans € 7.363,60 per jaar en jaarlijks in 1x te voldoen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Beneden woning
  • Gebruik: Niet in gebruik
  • Soort eigendom: Erfpacht

Kadastrale informatie

Het eeuwigdurend recht van erfpacht van het appartementsrecht, eigendom van de gemeente Amsterdam, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de begane grond en eerste verdieping van het gebouw, met terras op de begane grond, te 1095 MA Amsterdam, Kea Boumanstraat 30A, kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie K nummer 11157 A-1, uitmakende het eenhonderdzestig/tweehonderdvierennegentigste (160/294e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een perceel grond, waarop zal worden gesticht een gebouw bestaande uit twee woningen met voorgelegen parkeerplaats, gelegen aan de Kea Boumanstraat 30A en 30B te Amsterdam, groot ongeveer een honderd vier en veertig vierkante meter (144 m2) of ter grootte als na kadastrale opmeting za blijken, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten voorlopig kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 11133, waaraan door het kadaster een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte is toegekend.

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

donderdag 11 maart 2021, van 13:00 tot 15:00 uur
Op de site van Amstelland Makelaars BV vindt u alle relevante informatie (www.amstellandmakelaars.nl). Ook kunt u hen bellen voor een bezichtiging van het registergoed (020-3209080)

Overige informatie

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt op dit moment niet bewoond. Het registergoed staat leeg.

Het betreft een nieuwbouwwoning. Voor de onderhavige woning gelden de navolgende kenmerken:
1. Voor de woning is een aannemingsovereenkomst gesloten met Aannemersbedrijf AWF gevestigd te Westwoud
2. De aannemingsovereenkomst is voor geïnteresseerden te zien via de op de veilingsite geplaatste documenten.
3. De woning is nog niet opgeleverd door de aannemer. De veilingkoper kan bij de oplevering aanwezig zijn, indien de veilingkoper op het moment van oplevering bekend is.
4. De woning wordt casco geleverd. Voor specifieke informatie over de staat van oplevering wordt verwezen naar https://www.funda.nl/koop/amsterdam/appartement-87627540-kea-boumanstraat-30-a/.

oppervlakte
Oppervlakte ca. 131 m².

energie (EPA)
Op www.ep-online.nl staat vandaag geen definitief energielabel van het registergoed geregistreerd. Er is wel een voorlopig energielabel, te weten A.

milieu
Volgens een melding op de internetsite ''bodemloket'' ingezien op twintig januari tweeduizend eenentwintig (20-01-2021), is geen informatie beschikbaar over bodemverontreiniging met betrekking tot het registergoed.

VvE
Vereniging van Eigenaars van het gebouw “Kea Boumanstraat 30 te Amsterdam”, gevestigd te Amsterdam. De statuten van de vereniging en het reglement van splitsing zijn vastgesteld. De vereniging van eigenaars is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 860109276.
De Vereniging van Eigenaars is nog niet “operationeel”.
Op grond van de statuten of het reglement van splitsing is geen toestemming nodig van de vereniging van eigenaars voor de overdracht van het appartementsrecht (‘ballotage’).

overige bepalingen
De woning ligt op erfpachtgrond, de canon is niet afgekocht en bedraagt thans € 7.363,60 per jaar en jaarlijks in 1x te voldoen.

gunning
Gunningstermijn is 6 dagen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
Erfpachtcanon: (op dit moment) € 7.363,60;
Rioolheffing, OZB, contributie water, waterschapslasten zijn op dit moment nog niet bekend, maar komen vanaf vijftien maart aanstaande voor rekening van de veilingkoper.

VvE
De inschatting voor de servicebijdragen aan de Vereniging van Eigenaars wordt ingeschat op eenhonderd euro (100 euro) per maand. Een definitieve begroting is nog niet opgesteld, dus kan er ook geen definitieve opgave van de servicebijdrage zijn.

kosten koper
Aan de koper worden in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris op basis van een uurtarief van eenhonderdvijfenzeventig euro (€ 175,00) exclusief BTW voor alle veilingwerkzaamheden;
- de overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is, zoals de erfpachtcanon over het jaar tweeduizend eenentwintig, vanaf vijftien maart tweeduizend eenentwintig. De achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van de verkoper casu quo wordt uit de opbrengst voldaan.

betaling koopsom
Betaling koopsom en kosten 4 weken na gunning i.p.v. 6 weken.

plok
1% incl BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De huidige eigenaar is ondernemer voor de omzetbelasting. Het tarief voor de overdrachtsbelasting hangt af van de feitelijke situatie van de veilingkoper. Er kan sprake zijn van nul procent, twee procent of acht procent heffing. Het voordeel uit een eventuele vrijstelling voor overdrachtsbelasting komt ten goede aan de verkoper en gaat deel uitmaken van de veilingopbrengst.
Voordelen vrijstelling overdrachtsbelasting komt ten goede van executant.

Zeer riant dubbel benedenhuis (casco nieuwbouw, zelf af te bouwen) met eigen parkeerplaats en stadstuin (ca 18 m²).

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt op dit moment niet bewoond. Het registergoed staat leeg.

Het betreft een nieuwbouwwoning. Voor de onderhavige woning gelden de navolgende kenmerken:
1. Voor de woning is een aannemingsovereenkomst gesloten met Aannemersbedrijf AWF gevestigd te Westwoud
2. De aannemingsovereenkomst is voor geïnteresseerden te zien via de op de veilingsite geplaatste documenten.
3. De woning is nog niet opgeleverd door de aannemer. De veilingkoper kan bij de oplevering aanwezig zijn, indien de veilingkoper op het moment van oplevering bekend is.
4. De woning wordt casco geleverd. Voor specifieke informatie over de staat van oplevering wordt verwezen naar https://www.funda.nl/koop/amsterdam/appartement-87627540-kea-boumanstraat-30-a/.

oppervlakte
Oppervlakte ca. 131 m².

energie (EPA)
Op www.ep-online.nl staat vandaag geen definitief energielabel van het registergoed geregistreerd. Er is wel een voorlopig energielabel, te weten A.

milieu
Volgens een melding op de internetsite ''bodemloket'' ingezien op twintig januari tweeduizend eenentwintig (20-01-2021), is geen informatie beschikbaar over bodemverontreiniging met betrekking tot het registergoed.

VvE
Vereniging van Eigenaars van het gebouw “Kea Boumanstraat 30 te Amsterdam”, gevestigd te Amsterdam. De statuten van de vereniging en het reglement van splitsing zijn vastgesteld. De vereniging van eigenaars is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 860109276.
De Vereniging van Eigenaars is nog niet “operationeel”.
Op grond van de statuten of het reglement van splitsing is geen toestemming nodig van de vereniging van eigenaars voor de overdracht van het appartementsrecht (‘ballotage’).

overige bepalingen
De woning ligt op erfpachtgrond, de canon is niet afgekocht en bedraagt thans € 7.363,60 per jaar en jaarlijks in 1x te voldoen.

gunning
Gunningstermijn is 6 dagen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
Erfpachtcanon: (op dit moment) € 7.363,60;
Rioolheffing, OZB, contributie water, waterschapslasten zijn op dit moment nog niet bekend, maar komen vanaf vijftien maart aanstaande voor rekening van de veilingkoper.

VvE
De inschatting voor de servicebijdragen aan de Vereniging van Eigenaars wordt ingeschat op eenhonderd euro (100 euro) per maand. Een definitieve begroting is nog niet opgesteld, dus kan er ook geen definitieve opgave van de servicebijdrage zijn.

kosten koper
Aan de koper worden in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris op basis van een uurtarief van eenhonderdvijfenzeventig euro (€ 175,00) exclusief BTW voor alle veilingwerkzaamheden;
- de overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is, zoals de erfpachtcanon over het jaar tweeduizend eenentwintig, vanaf vijftien maart tweeduizend eenentwintig. De achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van de verkoper casu quo wordt uit de opbrengst voldaan.

betaling koopsom
Betaling koopsom en kosten 4 weken na gunning i.p.v. 6 weken.

plok
1% incl BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De huidige eigenaar is ondernemer voor de omzetbelasting. Het tarief voor de overdrachtsbelasting hangt af van de feitelijke situatie van de veilingkoper. Er kan sprake zijn van nul procent, twee procent of acht procent heffing. Het voordeel uit een eventuele vrijstelling voor overdrachtsbelasting komt ten goede aan de verkoper en gaat deel uitmaken van de veilingopbrengst.
Voordelen vrijstelling overdrachtsbelasting komt ten goede van executant.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 9128 (per 12-03-2021 om 10:59 )

Lasten

OZB € nog niet bekend per jaar
Canon € 7284,72 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF afschrift.uitgifte in erfpacht.Tess.MONIKA
PDF algemene_bepalingen_2016
PDF splitsingsakte met tekening
PDF Brondocument_Hyp4_60011_118
PDF Brondocument_Hyp4_63192_49
PDF aannemingsovereenkomst
PDF funda brochcure 12 feb 21
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 28-02-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.