Veilingdatum
18 januari 2021
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45127
Status
Vervallen

Omschrijving

Woonhuis met ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden.

Kenmerken

  • Type registergoed: Eengezinswoning
  • Kamers: 4
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1969
  • Oppervlakte wonen: 100 m²
  • Inhoud: 320 m³
  • Oppervlakte perceel: 155 m²

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Wieringerwaard, sectie A nummer 2354, groot 1 are en 55 centiare

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Tussenwoning met ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar en zijn gezin.

Verkoper heeft verlof van de voorzieningenrechter aangevraagd voor het inroepen van het huurbeding. Het verlof is nog niet verleend. Als de beschikking van de voorzieningenrechter bekend is, wordt de uitkomst daarvan geplaatst op de website www.eersteamsterdamse.nl.

oppervlakte
100 m².

bouwjaar
1969.

energie (EPA)
Op www.energielabel.nl staat op zeven december tweeduizend twintig geen definitief energielabel van het registergoed geregistreerd en is ten aanzien van het registergoed een voorlopig energielabel C afgegeven.

milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.
Volgens een bericht van Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD) met datum tien december tweeduizend twintig, is geen informatie beschikbaar over bodemverontreiniging met betrekking tot het registergoed.

bouwkundige staat
Blijkens een taxatierapport van de verkoper de dato vijftien juli tweeduizend twintig is de onderhouds- of bouwkundige staat van:
(i) de binnenkant van het registergoed visueel niet waarneembaar;
(ii) de buitenkant van het registergoed voldoende.

risico
Het registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming
De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.

overige bepalingen
Voor de privaatrechtelijke rechten en beperkingen wordt verwezen naar de bijzondere voorwaarden onder punt 2.2 ‘juridische informatie’.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB: € 146,37
Rioolheffing: € 195,00
Waterschapslasten: € 50,71.

WOZ
€ 123.000 (peildatum 1-1-2020).

kosten koper
Aan de koper wordt in rekening gebracht:
- het volledige veilinghonorarium voor de notaris, welk honorarium bedraagt vierduizend zeshonderdachtentwintig euro vijfentwintig cent (€ 4.628,25) inclusief omzetbelasting.
- de overdrachtsbelasting, afhankelijk van de situatie van de koper betreft dit procent (0%) (startersvrijstelling), twee procent (2%) of acht procent (8%);
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche, begroot op driehonderdveertien euro vijftig cent (€ 314,50) inclusief omzetbelasting;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.

achterstallige lasten
Waterschapslasten € 875,51.

plok
1% incl. BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 4930 (per 15-12-2020 om 16:36 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 15-12-2020 om 16:36)

Lasten

Onroerend zaakbelasting € 146,37 per jaar
Rioolheffing € 195 per jaar
Waterschapslasten € 50,71 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Ruimtelijkeplannen.nl
PDF Bodemrapportage
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-01-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.