Veilingdatum
02 november 2020
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45002
Status
Gesloten

Omschrijving

Woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1541 AL Koog aan de Zaan, Machinistenstraat 40, kadastraal bekend gemeente Koog aan de Zaan, sectie C, nummer 4516 ter grootte van één are en zeven centiare (1 a 7 ca).

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonhuis
  • Oppervlakte perceel: 107 m²

Kadastrale informatie

Het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1541 AL Koog aan de Zaan, Machinistenstraat 40, kadastraal bekend gemeente Koog aan de Zaan, sectie C, nummer 4516 ter grootte van één are en zeven centiare (1 a 7 ca)

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Woonhuis met ondergrond en verder toebehoren.

gebruik/oplevering
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).
Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.

oppervlakte
Oppervlakte volgens BAG 88 m².

bouwjaar
1905 (bron: BAG).

energie (EPA)
Er is geen (kopie van een) definitief energielabel. Voor zover een tijdelijk energielabel beschikbaar is gesteld door de overheid, zal dit tijdelijke energielabel worden gepubliceerd.

publiekrechtelijke beperkingen
Er is een aantekening bij het Kadaster, woordelijk luidende:
''Publiekrechtelijke beperking Bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit, Woningwet Basisregistratie Kadaster Betrokken (rechts)persoon Gemeente Zaanstad Afkomstig uit stuk Hyp4 78357/00044. Ingeschreven op 23-06-2020 om 13:05 Beperking op basis van een overheidsbesluit (vestiging)
Publiekrechtelijke beperking Bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit, Woningwet Basisregistratie Kadaster Betrokken (rechts)persoon Gemeente Zaanstad Afkomstig uit stuk Hyp4 78357/00041. Ingeschreven op 23-06-2020 om 13:05 Beperking op basis van een overheidsbesluit (vestiging)''
De betreffende informatie is opgevraagd bij de gemeente.

ontruiming
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

overige bepalingen
Tot en met 18 oktober 2020 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht.

FINANCIËLE INFORMATIE

kosten koper
Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten.
Indicatie van de veilingkosten € 57.914,31.

waarborgsommen
Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

betaling koopsom
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 14 december 2020.

plok
1% incl. BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 57914 (per 05-10-2020 om 16:38 )
incl. BTW en excl. overdrachtsbelasting, kosten eventuele ontruiming en diversen kosten (per 30-09-2020 om 19:10)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 05-10-2020 om 16:38)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF AVVE 2017
PDF BAG
PDF Energielabel voorlopig
PDF Rapport Bodemloket
PDF ruimtelijke plannen - kamerverhuur en woningsplitsen
PDF ruimtelijke plannen - Oud Koog - Rooswijk
PDF ruimtelijke plannen - Parapluplan Parkeren Zaanstad
PDF brondocument 78357-41-HYP4 onroerende zaken
PDF brondocument 78357-44-HYP4 onroerende zaken
PDF bijzondere veilingvoorwaarden - Client
PDF kostenoverzicht - PDF (2)
PDF opgaaf vordering gemeente
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 18-10-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.