Veilingdatum
07 september 2020
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44880
Status
Gegund

Omschrijving

Appartementsrechten, 3 kamer woning met balkon op de 1e verdieping, berging in de kelder.

Uitgangspunt is de indeling zoals bekend van een eerdere opname op 3 oktober 2017, alsmede informatie uit het NVM systeem: afgesloten entree, hal, lift, trappenhuis, kelder met bergingen.
Woning op de 1e verdieping: hal, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad en toilet, wasruimte, woonkamer, schuifpui, balkon, open keuken.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement - Galerijflat
  • Kamers: 3
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 2009
  • Oppervlakte wonen: 76 m²
  • Inhoud: 240 m³

Kadastrale informatie

a. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping te 8243 HG Lelystad, Jol 35 35, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie N, nummer 2576, appartementsindex 8, uitmakende het achtenveertig/éénduizendste (48/1.000ste) onverdeeld aandeel in de gesplitste gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de twintig (20) woningen met toebehoren op de eerste en tweede verdieping van het gebouw, de trappenhuizen, de boven de woningen en trappenhuizen gelegen daken, de galerijen, de balkons/loggia's en de lift op de begane grond, eerste en tweede verdieping, de twintig (20) bergingen in de kelder, terwijl tot dit appartementsrecht tevens behoort het recht tot het inrichten, hebben en gebruiken van een daktuin op het boven het appartementsrecht met indexnummer 1 (winkel/bedrijfsruimte) gelegen dak, plaatselijk bekend gemeente Lelystad aan de Jol, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie N nummer 2567 A-2; en b. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging in de kelder, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie N, nummer 2576, appartementsindex 37, uitmakende het twee/éénduizendste (2/1.000ste) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder a. genoemde gemeenschap;

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Driekamerwoning met balkon op eerste verdieping. Berging in de kelder.

gebruik/oplevering
Voor zover bekend is de woning in eigen gebruik bij de eigenaar. Het huurbeding is ingeroepen en toegewezen.

oppervlakte
76 m².

bouwjaar
2009.

milieu
Het is verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is verkoper verder niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. Voor zover aan verkoper bekend, is in het registergoed geen ondergrondse tank voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig.

risico
Verkoper staat niet in voor de bouwkundige staat van het registergoed.
Door verkoper worden geen garanties verleend, noch voor de materiële conformiteit van het registergoed, noch voor de juridische conformiteit van het registergoed. Het door koper voorgenomen gebruik komt voor rekening en risico van koper.

ontruiming
Indien het registergoed ten tijde van de levering in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het registergoed te bewerkstelligen.

VvE
Koper wordt van rechtswege lid van de vereniging: ''Vereniging van eigenaars Woon-Winkelcentrum De Jol II'', gevestigd te Lelystad, alsmede de vereniging: ''Vereniging van Eigenaars Woon-Winkelcentrum De Jol II Woningen'', gevestigd te Lelystad.
Aan het registergoed is tevens verbonden het aandeel van de verkoper in het aanwezige reserve- en/of onderhoudsfonds van de genoemde vereniging van eigenaars. Het aan het registergoed verbonden aandeel in het(de) reservefondsen van de vereniging van eigenaars bedraagt per heden vierduizend negenhonderddrieënzeventig euro en zesenvijftig eurocent (€ 4.973,56).

overige bepalingen
Geen akte de command.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB en rioolheffing € 284,04
Waterschapslasten € 79,02

VvE
€ 1.349,76/jaar, € 112,48/maand.

achterstallige lasten
Gemeentelijke belastingen € 1.725,81 (voor rekening verkoper)
VvE € 2.474,56 (voor rekening van koper)

kosten koper
Voor rekening van koper komen:
- de overdrachtsbelasting;
- het honorarium van de notaris;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor een koper krachtens de wet aansprakelijk is.
Indicatie veilingkosten € 4.500.waarborgsommen
Verkoper verlangt betaling van een waarborgsom, uiterlijk op de vijfde (5e) werkdag na de dag van afslag, ter grootte van tien procent (10%) van de koopprijs of een bankgarantie tot dit bedrag.

betaling koopsom
De koopprijs en de overige kosten moeten worden betaald, met verrekening van dat wat al betaald is, uiterlijk zes (6) weken na de gunning.

plok
1% incl. BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.


Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 4500 (per 24-07-2020 om 12:34 )
vierduizend vijfhonderd euro (per 14-07-2020 om 15:56)

Lasten

OZB en rioolheffing € 284,04 per jaar
Waterschapslasten € 79,02 per jaar
VvE € 1349,76 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 21-08-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.