Veilingdatum
07 september 2020
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44784
Status
Gegund

Omschrijving

Tussenwoning met ondergrond, tuin en berging.

Uitgangspunt is de indeling zoals opgegeven door de verkopend makelaar gedurende de periode dat de woning te koop was: hal, toilet, tuingerichte woonkamer, open keuken. 1e verd.: overloop, 2 kamers, inloopkast, badkamer. 2e verd.: volwaardige etage met rechte gevels, 2 slaapkamers, berging.

Kenmerken

  • Type registergoed: Tussenwoning
  • Kamers: 5
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 2014
  • Oppervlakte wonen: 137 m²
  • Inhoud: 469 m³
  • Oppervlakte perceel: 117 m²

Kadastrale informatie

Woonhuis met ondergrond, erf en tuin te 1363 DG Almere, Schotlandstraat 63, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie W, nummer 1948, groot één are en zeventien centiare (1.17 are).

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Tussenwoning met ondergrond, tuin en berging.

gebruik/oplevering
Voor zover bekend is de woning in eigen gebruik bij de eigenaar. Het huurbeding is ingeroepen en toegewezen. Kosten ontruiming voor rekening van koper.

oppervlakte
137 m².

bouwjaar
2014.

milieu
Het is verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is verkoper verder niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. Voor zover aan verkoper bekend, is in het registergoed geen ondergrondse tank voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig.

risico
Verkoper staat niet in voor de bouwkundige staat van het registergoed. Door verkoper worden geen garanties verleend, noch voor de materiële conformiteit van het registergoed, noch voor de juridische conformiteit van het registergoed. Het door koper voorgenomen gebruik komt voor rekening en risico van koper.

ontruiming
Indien het registergoed ten tijde van de levering in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het registergoed te bewerkstelligen.

overige bepalingen
Geen akte de command.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 414,94
Rioolheffing € 161,71
Waterschapslasten € 148,82

achterstallige lasten
OZB € 2.406,02
Waterschapslasten € 305,01

kosten koper
Kosten en heffingen voor rekening van koper:
- de overdrachtsbelasting;
- het honorarium van de notaris;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor een koper krachtens de wet aansprakelijk is.
Indicatie veilingkosten € 4.500.

waarborgsommen
Verkoper verlangt betaling van een waarborgsom, uiterlijk op de vijfde (5e) werkdag na de dag van afslag, ter grootte van tien procent (10%) van de koopprijs of een bankgarantie tot dit bedrag.

betaling koopsom
De koopprijs en de overige kosten moeten worden betaald, met verrekening van dat wat al betaald is, uiterlijk zes (6) weken na de gunning.

plok
1% incl. BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 4500 (per 31-12-2019 om 08:53 )
vierduizend vijfhonderd euro (per 31-12-2019 om 08:53)

Lasten

OZB € 414,94 per jaar
Rioolheffing € 161,71 per jaar
Waterschapslasten € 148,82 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 21-08-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.