Veilingdatum
16 maart 2020
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44712
Status
Vervallen

Omschrijving

Garagebox nabij Van Galenstraat te Zandvoort ongenummerd.

Kenmerken

  • Type registergoed: Garage
  • Gebruik: Onbekend
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de GARAGE, gelegen nabij de Van Galenstraat te Zandvoort, plaatselijk ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sectie B, nummer 8130 A-8, welk appartementsrecht uitmaakt het onverdeeld een/vijfentwintigste (1//25e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het garagecomplex te Zandvoort nabij de Van Galenstraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sectie B, nummer 8098, groot tien are vijftig centiare.

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Garagebox nabij Van Galenstraat te Zandvoort ongenummerd.

De onderhavige executoriale verkoop houdt mede verband met de executoriale verkoop van de woning cum annexis van de Trompstraat 7D te Zandvoort, waarvoor eveneens heden bij akte verleden voor mij, notaris, veilingvoorwaarden zijn vastgesteld. Indien de opbrengst uit de vorenbedoelde executoriale verkoop naar het oordeel van de executant voldoende is, dan zal de onderhavige executoriale verkoop geen doorgang vinden (ingetrokken worden).

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment gebruikt door de eigenaar.

milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

VvE
De verkoper verklaart dat volgens verkregen informatie van een van de andere eigenaren de vereniging van eigenaars niet actief is en geen bestuur heeft, dat er geen periodieke bijdragen zijn verschuldigd aan de vereniging van eigenaars en dat er geen reservefonds bestaat. Ieder van de eigenaren draagt zijn eigen kosten. Blad 9 Daarom is er geen verklaring van het bestuur als bedoeld in artikel 5:122 Burgerlijk Wetboek.

FINANCIËLE INFORMATIE

kosten koper
Aan de koper worden in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris (waaronder begrepen de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst en de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is;
- de inzetpremie;
- de kosten van doorhaling van de inschrijvingen van hypotheken, beperkte rechten en beslagen;
- de kosten van advertenties en biljetten, afslagersloon, zaalhuur en/of de website;
- de eventuele andere kosten van de voorbereiding en organisatie van de executoriale verkoop. In aanvulling daarop worden de volgende kosten aan de koper in rekening gebracht:
- de explootkosten;
- de kosten van het in beheer nemen van het registergoed, zoals door de verkoper aan de voorzieningenrechter verzocht en/of het onder zich nemen van het registergoed door de verkoper;
- de kosten van het door de verkoper inroepen van het huurbeding.
Indicatie veilingkosten € 4.850,00.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.


Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 4850 (per 04-03-2020 om 14:07 )

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF splitsingsakte
PDF splitsingstekening
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 01-03-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.