Veilingdatum
20 april 2020
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44709
Status
Onderhands verkocht

Omschrijving

Woonhuis met (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Bunderbos 48, 2134 RT Hoofddorp.

Kenmerken

  • Type registergoed: Tussenwoning
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1984
  • Oppervlakte wonen: 89 m²
  • Inhoud: 314 m³
  • Oppervlakte perceel: 127 m²

Kadastrale informatie

gemeente Haarlemmermeer, sectie P, nummer 577, groot eenhonderd zevenentwintig vierkante meter

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Geschakelde eengezinswoning met voortuin en achtertuin met stenen schuur en achterom.

Het betreft een geveltaxatie. De vermoedelijke indeling:
Parterre: entree, hal, wc , meterkast, woonkamer met trapkast en open keuken aan voorzijde, openslaande deur naar achtertuin, vrijstaande stenen schuur.
Overige indeling: onbekend.

Geschakelde eengezinswoning met voor- en achtertuin, stenen schuur en achterom.

gebruik/oplevering
Aan Schuldeiseres is het onduidelijk of er personen krachtens huurovereenkomst gebruik maken van het Registergoed.
Het verlof tot inroeping van het huurbeding is door de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland aan de Schuldeiseres verleend blijkens een beschikking de dato zesentwintig februari tweeduizend twintig.

oppervlakte
Oppervlakte wonen 89 m².
Oppervlakte perceel 127 m².

bouwjaar
1984.

ontruiming
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoopster staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.

gunning
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE. Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.

FINANCIËLE INFORMATIE

kosten koper
Voor rekening van koper komen:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming.
e. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge de bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Indicatie veilingkosten € 5.395,90.

waarborgsommen
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk eenentwintig april tweeduizend twintig om veertien uur bij de notaris te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.

betaling koopsom
Uiterlijk vier weken na de veiling, vóór 12.00 uur.

belasting
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 5396 (per 24-03-2020 om 11:35 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 24-03-2020 om 11:33)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 44709_Bodemloketrapport (1).PDF
PDF 44709_Bodemloketrapport 14 november 2019.PDF
PDF info gemeente
PDF 44709_regels bestemmingsplan Hoofdoverbos.PDF
PDF 44709_Ruimtelijke plannen kaart.PDF
PDF 44709_Toelichting bestemmingsplan.PDF
PDF 44709_Vaststellingsbesluit.PDF
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 05-04-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.