Veilingdatum
10 februari 2020
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44568
Status
Vervallen

Omschrijving

Appartementsrecht onder meer rechtgevende op het uitsluitende gebruik van de woning (type portiek flat) met balkon gelegen op de tweede verdieping, alsmede een berging.

Entree, hal, toiletruimte, badkamer met douchecabine, 2 slaapkamers, woonkamer met aangrenzend balkon, open keuken en een inpandige berging met wasmachine-opstelling.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement - Portiekflat
  • Gebruik: Onbekend
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 2006
  • Oppervlakte wonen: 69 m²
  • Inhoud: 200 m³

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie L, complexaanduiding 5581-A, appartementsindex 14.

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Appartementsrecht onder meer rechtgevende op het uitsluitende gebruik van de woning (type portiek flat) met balkon gelegen op de tweede verdieping, alsmede een berging.
Entree, hal, toiletruimte, badkamer met douchecabine, 2 slaapkamers, woonkamer met aangrenzend balkon, open keuken en een inpandige berging met wasmachine-opstelling.

gebruik/oplevering
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.

oppervlakte
Circa 83 m2 (Bron: BAG-viewer. Indicatief en niet conform de NEN2580 opgemeten).

bouwjaar
Circa 2006 (bron BAG-viewer).

energie (EPA)
Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten.

milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

ontruiming
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten
Servicekosten € 180,69/maand.

achterstallige lasten
Servicekosten € 401,25.

VvE
Het aandeel in het reservefonds bedraagt € 1.561,39.

kosten koper
- de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
- het honorarium van de notaris;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van ontruiming.
- mutatiekosten vereniging van eigenaars;
- de achterstallige bijdragen bij de vereniging van eigenaars die het lopende of voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, op grond van artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek;
- eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
Indicatie veilingkosten € 5.688,00.

betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.

belasting
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 5688 (per 10-01-2020 om 15:58 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 08-01-2020 om 11:04)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 44568_Veilingbrochure 10 februari 2020 De Gortpeller 34 Zaandam.PDF
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 26-01-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.