Veilingdatum
10 februari 2020
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44493
Status
Vervallen

Omschrijving

Woonhuis met kantoor/berging, landbouwschuur, wagenhuis, (onder)grond en erf, plaatselijk bekend Nieuwstad 36 te 4318 BN Brouwershaven.

Kenmerken

  • Type registergoed: Vrijstaande woning
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1900
  • Oppervlakte wonen: 165 m²
  • Inhoud: 575 m³
  • Oppervlakte perceel: 1750 m²

Kadastrale informatie

Gemeente Brouwershaven, sectie C, nummers 2463 en 2412, respectievelijk groot driehonderd veertig vierkante meter en eenduizend vierhonderdtien vierkante meter.

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Woonhuis met kantoor/berging, landbouwschuur, wagenhuis, (onder)grond en erf.

gebruik/oplevering
Bewoond. Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.

oppervlakte
Woonruimte 165 m².
Perceel 1.750 m².
Externe buitenruimte 245 m².

bouwjaar
1900.

energie (EPA)
Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.

ontruiming
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan. De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.

FINANCIËLE INFORMATIE

kosten koper
- overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
- het honorarium van de notaris (€ 5.203,00 incl BTW);
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches (€ 235,25 incl BTW);
- de kosten van ontruiming;
- eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen

overige kosten
Eventuele kosten akte de command € 295,00 excl BTW (inclusief kosten KNB kwaliteitsfonds).
Eventuele kosten van ontruiming.

betaling koopsom
Uiterlijk vier weken na de veiling, vóór 12:00 uur.

belasting
Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Van de koopprijs zal in verband met de berekening van de overdrachtsbelasting:
- zesentachtig procent (86%) worden toegerekend aan de tot het Registergoed behorende woning, waarover twee (2) procent overdrachtsbelasting verschuldigd is;
- veertien procent (14%) aan de berging/schuur, waarover zes (6) procent overdrachtsbelasting verschuldigd is, welke verdeelsleutel is vastgesteld door de Verkoopster aangewezen taxateur.


Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 5438 (per 08-01-2020 om 14:15 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 08-01-2020 om 14:14)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Beschikking huur (anoniem)
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 26-01-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.