Veilingdatum
07 oktober 2019
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44349
Status
Gegund

Omschrijving

2-kamer woning op de 2-de étage met gesloten keuken en badkamer. Balkon op het zuiden. Berging in de onderbouw.

oppervlakte
volgens BAG: 63 m².

gebruik
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar.

energie
Er is een voorlopig energielabel, te weten B.

lasten per jaar
OZB € 70,85
Rioolheffing € 131,12
VvE € 1.501,08

erfpacht
Canon afgekocht tot 16 augustus 2032.
Daarna volgt herziening.

indicatie veilingkosten
€ 7.600,00.

achterstallige lasten VvE
€ 3.339,70.

Kenmerken

  • Type registergoed: Bovenwoning
  • Kamers: 3
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Erfpacht
  • Bouwjaar: 1982
  • Oppervlakte wonen: 57 m²
  • Inhoud: 142 m³

Kadastrale informatie

1. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping, plaatselijk bekend 1106 BW Amsterdam, Peursumstraat 96 kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie L, nummer 10124, appartementsindex 62, welk appartementsrecht uit maakt het onverdeeld vierenzestig/tienduizend tweeëntwintigste (64.10.022e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam gelegen te Amsterdam aan de Papendrechtstraat 3 tot en met 111 (oneven nummers) en de Peursumstraat 2 tot en met 128 (even nummers), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie L, nummer 2321, groot eenenvijftig are tien centiare, met de rechten van de erfpachter voortvloeiend uit de erfpachtvoorwaarden en uit de wet, op de op de grond aangebrachte opstallen bestaande uit eenhonderd achttien (118) woningen en overige aanhorigheden; 2. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging gelegen op de begane grond, plaatselijk niet nader aangeduid, kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie L complexaanduiding 10124, appartementsindex 168, uitmakende het onverdeeld vijf/tienduizend tweeëntwintigste (5/10.022e) aandeel in de bovengenoemde gemeenschap.

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

2-kamer woning op de 2-de étage met gesloten keuken en badkamer. Balkon op het zuiden. Berging in de onderbouw.

oppervlakte
volgens BAG: 63 m².

gebruik
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar.

energie
Er is een voorlopig energielabel, te weten B.

lasten per jaar
OZB € 70,85
Rioolheffing € 131,12
VvE € 1.501,08

erfpacht
Canon afgekocht tot 16 augustus 2032.
Daarna volgt herziening.

indicatie veilingkosten
€ 7.600,00.

achterstallige lasten VvE
€ 3.339,70.

Overige eigendomgegevens

Canon afgekocht tot 16 augustus 2032. Daarna volgt herziening.

Financieel

Plok 1% t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 7600 (per 19-09-2019 om 10:59 )
In de kosten van de notaris is de achterstand bij de VvE verwerkt (per 19-09-2019 om 10:59)

Lasten

VvE € 1501,08 per jaar
Rioolheffing € 131,12 per jaar
OZB € 70,85 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF algemene bepalingen erfpacht amsterdam 2000
PDF erfpacht tijdelijke uitgifte
PDF erfpacht conversie tijdelijk naar voortdurend
PDF splitsingsakte met tekening
PDF splitsingsakte verbetering
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 22-09-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.