Veilingdatum
16 september 2019
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44208
Status
Gegund

Omschrijving

Woning op de begane grond met tuin en berging, plaatselijk bekend Van Walbeeckstraat 20 huis, 1058 CR Amsterdam.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement - Portiekflat
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1935

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Sloten sectie M complexaanduiding 1501 A, appartementsindex 1, uitmakende het drie/negende (3/9de) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te 1058 CR Amsterdam aan de Van Walbeeckstraat 20, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten sectie M nummer 1075, groot één are en zevenenveertig centiare.

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen


Indien mogelijk kan bezichtiging op afspraak met de directiemakelaar

Overige informatie

Het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning, gelegen op de begane grond van na te melden gebouw, met tuin en berging, plaatselijk bekend Van Walbeeckstraat 20 huis, 1058 CR Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten sectie M complexaanduiding 1501 A, appartementsindex 1, uitmakende het drie/negende (3/9de) onverdeelde aandeel in de gemeenschap.

bouwjaar
1935


kosten koper incl. BTW
Honorarium notaris € 5.445,00
Inschrijfkosten kadaster veilingakten € 137,50
Kadastrale recherches € 96,80
achterstand servicekosten VvE tm augustus 2019 € 1.170,00

overige kosten
eventuele achterstand waterschapslasten

betalingstermijnen
Betaling kosten:
uiterlijk 17 september 2019: 10% van de koopprijs.
Betaling waarborgsom of afgifte bankgarantie:
uiterlijk 5 werkdagen na de gunnig: 10% van de koopprijs.
Betaling koopprijs:
uiterlijk vier weken na de dag van de veiling, vóór 12:00 uur
uiterlijk 14 oktober 2019.

Financieel

Plok 1% t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 6849 (per 13-08-2019 om 11:42 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 13-08-2019 om 11:41)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 44208_Veilingbrochure Van Walbeeckstraat 20 huis te Amsterdam executie.PDF
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 01-09-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.