Veilingdatum
20 mei 2019
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
44080
Status
Gesloten

Kenmerken

  • Type registergoed: Perceel grond met opstal(len)
  • Oppervlakte perceel: 110 m²

Kadastrale informatie

Het pakhuis (thans in gebruik als bedrijf/woning) met erf en toebehoren te 2021 XR Haarlem, Generaal De la Reijstraat 15, kadastraal bekend gemeente Schoten, sectie B, nummer 1841, groot eenhonderd tien vierkante meter (110 m2).

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Beschikking huurbeding
Blijkens een beschikking van de voorzieningenrechter is het verlof om het huurbeding in te roepen verleend. Gedurende een termijn van drie (3) maanden na de betekening van de beschikking mag niet ontruimd worden. De betekening van de beschikking en de ontruiming worden aan koper in veiling overgelaten.

Perceel grond met opstal(len). Het pakhuis (thans in gebruik als bedrijf/woning) met erf en toebehoren te 2021 XR Haarlem, Generaal De la Reijstraat 15, kadastraal bekend gemeente Schoten, sectie B, nummer 1841, groot eenhonderd tien vierkante meter (110 m2).beschikking inroeping huurbeding
Blijkens een beschikking van de voorzieningenrechter is het verlof om het huurbeding in te roepen verleend. Gedurende een termijn van drie (3) maanden na de betekening van de beschikking mag niet ontruimd worden. De betekening van de beschikking en de ontruiming worden aan koper in veiling overgelaten.

verantwoording kostenopave
De notaris geeft hieronder een opgave per voormelde datum van de door koper verschuldigde kosten bij de onderhavige executoriale verkoop (zowel via de openbare veiling ex artikel 3: 268 lid 1 BW als via de onderhandse verkoop ex artikel 3: 268 lid 2 BW).Deze opgave is een schatting van de kosten en met zorg berekend. Dit geeft geen garantie voor een juiste en volledige opgave. Mogelijk zijn de kosten hogen dan hieronder opgegeven. Dat is voor risico van de koper.
Voor rekening van de koper komen honorarium notaris, kadastrale recherche en kadastrale inschrijving begroot op totaal excl. BTW € 3.717,50 (totaal incl. BTW € 4.469,30).

overige kosten
- Overdrachtsbelasting
- Eventuele kosten akte de command €250 excl btw
- Eventuele achterstanden in waterschapslaten

betalingstermijnen
Betaling waarborgsom of afgifte bankgarantie:21 mei 2019 voor 14:00 uur: 10% van de koopprijs.

betaling koopprijs
Uiterlijk vier weken na de veiling, vóór 12.00 uur.

Financieel

Plok 1% van de inzetsom ten laste van verkoper
Indicatie veilingkosten € 4848 (per 15-05-2019 om 11:47 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 18-04-2019 om 18:00)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 05-05-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.