Veilingdatum
18 maart 2019
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
43825
Status
Onderhands verkocht

Omschrijving

Hoekhuis met tuin en berging.

Oppervlakte volgens BAG 102 m².

Kenmerken

  • Type registergoed: Hoekhuis
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Oppervlakte perceel: 339 m²

Kadastrale informatie

Het woonhuis met erf en verder toebehoren te 1602 HD Enkhuizen, Houttuin 18, kadastraal bekend gemeente Enkhuizen, sectie H, nummer 1227, groot een are zeventig centiare; met het hiervoor beschreven kadastraal nummer 1227 is als ''mandelig eigendom'' onlosmakelijk verbonden, het één/dertigste (1/30e) onverdeeld aandeel in het achtergelegen voetpad, kadastraal bekend gemeente Enkhuizen, sectie H nummer 1211, geheel groot een are negenenzestig centiare. Dit onverdeelde mandelig eigendom van nummer 1211, gaat automatisch mee in de overdracht van de eigendom van het kadastrale nummer 1227 op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Hoekhuis met tuin en berging.

Oppervlakte volgens BAG 102 m².

financiële informatie

indicatie veilingkosten
€ 4.000

jaarlijkse lasten
- OZB € 199,98
- rioolheffing € 87,87

Financieel

Plok 1% (verkoper)
Indicatie veilingkosten € 4000 (per 13-02-2019 om 12:12 )

Lasten

OZB € 199,98 per jaar
Rioolheffing € 87,87 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-03-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.