Veilingdatum
17 december 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
43643
Status
Gegund

Attentie

Veiling onder gestanddoening van de huurovereenkomst op de woning. Object is niet ontruimd, er is een groot aantal paarden aanwezig.

Veiling in combinatie

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Omschrijving

De boerderij met bijgebouwen, ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Wadweg 4, 1741 NM Schagen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonboerderij
  • Gebruik: Verhuurd zonder toestemming schuldeiser
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Oppervlakte perceel: 11706 m²

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Schagen sectie I nummers: - 96, groot vier en negentig are en negentig centiare (94 a 90 ca); - 157, groot (ongeveer) negentien are en negen centiare (19 a 9 ca); - 152, groot (ongeveer) drie are en zeven centiare (3 a 7 ca).

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

De inzetpremie is voor rekening van verkoper.

Veiling zal plaatsvinden onder gestanddoening van de huurovereenkomst (€ 700,00 per maand) op de woning.

Het object is in gebruik en niet ontruimd, in het object zijn onder meer in de stal aanwezig een groot aantal paarden.

De boerderij met bijgebouwen, ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Wadweg 4, 1741 NM Schagen.

bijzonderheden
De inzetpremie is voor rekening van verkoper.

bijzondere veilingvoorwaarden
De woning gelegen op het kadastrale perceel met nummer 96 is verhuurd.
De verkoper heeft het huurbeding niet ingeroepen, omdat hij zich ervan vergewist heeft dat ook met instandhouding van de huurovereenkomst kennelijk een voldoende opbrengst zal worden verkregen. Er bestaat een schriftelijke huurovereenkomst, de huur bedraagt thans zevenhonderd euro (€ 700,00) per maand.

Financiële informatie

indicatie veilingkosten
€ 7.820 exclusief overdrachtsbelasting

jaarlijkse lasten
- OZB € 1.027,86
- waterschapslasten € 220,90

Milieu-informatie

Er is bij de gemeente geen informatie over bodemverontreiniging op dit kadastraal perceel.
zie Bodemrapportage RUD Noord-Holland Noord d.d. 7 November 2018

Overige eigendomgegevens

Het kadastrale perceel met nummer 96, is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen voor de aanwezigheid van een systeem voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA)

Financieel

Plok 1% voor rekening van verkoper
Indicatie veilingkosten € 7820 (per 14-11-2018 om 12:05 )
exclusief overdrachtsbelasting (per 14-11-2018 om 12:05)

Lasten

OZB € 1027,86 per jaar
Waterschapslasten € 220,90 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Informatie instandhouding en subsidie kavelruil- Stivas
PDF raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan
PDF Regels bij bestemming - Artikel 3 Agrarisch met waarden - Wadweg 4 Schagen
PDF Watervergunning Wadweg 4 Schagen
PDF Bodemrapportage_Wadweg_4_(Schagen)_2018110712322128
PDF BAG Wadweg Schagen
PDF Kopie huurovk Wadweg 4 Schagen
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-12-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.