Veilingdatum
17 september 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
43359
Status
Onderhands verkocht

Omschrijving

Zwaluwstraat 36 (benedenhuis), 2025 VR Haarlem en Reigerstraat 83 (bovenhuis), 2025 XC Haarlem.

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonhuis
  • Gebruik: Gedeeltelijk verhuurd

Kadastrale informatie

Het huis, bestaande uit een benedenhuis en een bovenhuis met, ondergrond, erf en verder aanbehoren, plaatselijk bekend te 2025 VR Haarlem, Zwaluwstraat 36 (benedenhuis) en 2025 XC Haarlem, Reigerstraat 83 (bovenhuis), kadastraal bekend gemeente Schoten, sectie B, nummer 14366, groot één are acht centiare.

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Zwaluwstraat 36 (benedenhuis), 2025 VR Haarlem en Reigerstraat 83 (bovenhuis), 2025 XC Haarlem.

Financiële informatie

verantwoording kostenopave
De notaris geeft hieronder een opgave per voormelde datum van de door koper verschuldigde kosten bij de onderhavige executoriale verkoop (zowel via de openbare veiling ex artikel 3: 268 lid 1 BW als via de onderhandse verkoop ex artikel 3: 268 lid 2 BW). Deze opgave is een schatting van de kosten en met zorg berekend. Dit geeft geen garantie voor een juiste en volledige opgave. Mogelijk zijn de kosten hogen dan hieronder opgegeven. Dat is voor risico van de koper.

Voor rekening van de koper komen:
- honorarium notaris € 4.000 exclusief BTW € 4.840 inclusief BTW
- inschrijfkosten kadaster veilingakten € 126 BTW onbelast
- kadastrale recherches € 80 exclusief BTW € 96,80 inclusief BTW
- totaal inclusief BTW € 5.062,80

overige kosten
- overdrachtsbelasting
- eventuele kosten akte de command € 196 exclusief BTW
- eventuele achterstanden in waterschapslaten

betalingstermijnen
Betaling waarborgsom of afgifte bankgarantie: 18 september voor 14:00 uur: 10% van de koopprijs.
Betaling koopprijs: uiterlijk vier weken na de veiling, vóór 12.00 uur.

Financieel

Plok 1% van de Inzetsom t.l.v. Verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 17-08-2018 om 11:20)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Brochure Zwaluwstraat 36 te Haarlem
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-09-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.