Veilingdatum
02 juli 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
43184
Status
Gegund

Omschrijving

Woonhuis met schuur, ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden alsmede een perceel grond uitmakende een pad.

Oppervlakte volgens BAG: 245 m².

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonhuis
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Oppervlakte perceel: 384 m²

Kadastrale informatie

1. Het woonhuis met schuur, ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Sandtlaan 78-80 Rijnsburg, kadastraal bekend C, groot drie are vijftien centiare; 2. Een perceel grond uitmakende een pad staande en gelegen nabij de Sandtlaan 80 te Rijnsburg, kadastraal bekend gemeente Rijnsburg sectie B nummer 3768, groot negenenzestig centiare

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Sandtlaan 80 te Rijnsburg staat geregistreerd als gemeentelijk monument (monumentennummer: R 153).

Woonhuis met schuur, ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden alsmede een perceel grond uitmakende een pad.

Oppervlakte volgens BAG: 245 m².

bijzonderheden
Sandtlaan 80 te Rijnsburg staat geregistreerd als gemeentelijk monument (monumentennummer: R 153).

Financieel

Plok Eén procent (1%) van de inzetsom.

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 180612 bag-viewer Sandtlaan 80, RIJNSBURG
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 17-06-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.