Veilingdatum
02 juli 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
43146
Status
Gegund

Omschrijving

Het woonhuis met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend Amazonelaan 92 te 1448 XM Purmerend, kadastraal bekend gemeente Purmerend sectie O nummer 272.

Oppervlakte volgens BAG: 140 m².

Kenmerken

  • Type registergoed: Eengezinswoning
  • Kamers: 5
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 2001
  • Oppervlakte wonen: 140 m²
  • Inhoud: 470 m³
  • Oppervlakte perceel: 152 m²

Kadastrale informatie

kadastraal bekend gemeente Purmerend sectie O nummer 272, groot een are tweeënvijftig centiare (1a 52ca),

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Omdat het registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding. De verkoper heeft dit verlof gevraagd.
Het verlof is door de rechtbank verleend.
De ontruimingstermijn bedraagt 7 dagen na betekening.

Het woonhuis met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend Amazonelaan 92 te 1448 XM Purmerend, kadastraal bekend gemeente Purmerend sectie O nummer 272.

Oppervlakte volgens BAG: 140 m².

bijzonderheden
Omdat het registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding. De verkoper heeft dit verlof gevraagd. Het verlof is nog niet verleend. Het verlof is door de rechtbank verleend.
De ontruimingstermijn bedraagt 7 dagen na betekening.


indicatie veilingkosten
€ 4.950

jaarlijkse lasten
- OZB eigenaren € 329,49
- waterschapslasten € 179,49
- rioolrecht € 117,48

kostenoverzicht
- schatting notarieel honorarium thans geschat op € 4.628,25 (inclusief 21% btw),
begroot op 17 uur á € 225 exclusief 21% btw per uur;
- Kadastrale rechten onbelast: € 126
- Kadastrale rechten belast: € 164,00 (inclusief 21% btw)
Totaal: € 4.918,25

bijkomende kosten voor koper
- overdrachtsbelasting, 2% te berekenen over de koopsom (vermeerderd met
kosten);
- eventuele akte de command € 302,50 (inclusief 21% btw).

Financieel

Plok 1%
Indicatie veilingkosten € 4950 (per 02-07-2018 om 09:19 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 30-05-2018 om 11:33)

Lasten

OZB eigenaren € 329,49 per jaar
Waterschapslasten € 179,49 per jaar
Rioolrecht € 117,48 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Algemene Verkoopvoorwaarden 1995 gemeente Purmerend
PDF Algemene Akte 10176 nummer 47
PDF uittreksel_kadastrale_kaart_1448XM92_28-03-2018_09-52-24
PDF Eigendomsbewijs Brondocument_HYP4_52969_61_1448XM92_08-03-2018_11-16-09
PDF 180612 bag-viewer amazonelaan 92, PURMEREND

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 17-06-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.