Veilingdatum
17 september 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
43106
Status
Onderhands verkocht

Attentie

DE BEZICHTIGING VAN 29-08-2018 GAAT NIET DOOR!

Omschrijving

De tussenwoning met berging, tuin, ondergrond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen aan het Haarlemplein 32 te 1324 RV Almere, kadastraal bekend gemeente Almere sectie K nummer 5544, groot een are eenendertig centiare.

Oppervlakte volgens BAG: 137 m².

Kenmerken

  • Type registergoed: Tussenwoning
  • Kamers: 6
  • Gebruik: Verhuurd zonder toestemming schuldeiser
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1982
  • Oppervlakte wonen: 121 m²
  • Inhoud: 370 m³
  • Oppervlakte perceel: 131 m²

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Almere, sectie K nummer 5544, groot een are eenendertig centiare

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

BESTEMMINGSPLAN INFORMATIE
Het registergoed is gelegen in het bestemmingsplan: “Stedenwijk en Weerwater Noord” van de gemeente Almere. Het registergoed heeft de bestemming: “wonen”.

HUURBEDING

De verkoper heeft het huurbeding ingeroepen jegens de bewoner(s), niet zijnde de gerechtigde(n). De ter zake nodige gerechtelijke procedure is aanhangig gemaakt bij de voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank. Zodra de rechter een beschikking heeft gewezen met betrekking tot voormeld verzoekschrift, zal de uitspraak worden vermeld op www.openbareverkoop.nl. De voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank zal bepalen of er verlof zal worden verleend. Indien verlof wordt verleend door de voorzieningenrechter aanvaardt de koper een eventueel opgelegde ontruimingstermijn.

BESCHIKKING RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND d.d. 15 augustus 2018
De voorzieningenrechter:
- verleent verlof om het huurbeding in te roepen tegen de onbekende huurders;
- bepaalt dat gedurende een termijn van veertien (14) dagen na de betekening van de beschikking aan de bekende huurder(s) en de onbekende huurders niet ontruimd mag worden.

Er is opdracht gegeven de beschikking te betekenen.

ONDERZOEKSPLICHT KOPER
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR EEN PARTICULIERE KOPER BIJ HET DOEN VAN EEN ONDERHANDSE BIEDING Indien in het kader van het veilingtraject een onderhandse bieding van een particuliere koper (dat wil zeggen dat het onderpand gekocht wordt voor eigen gebruik en bewoning) door de bank wordt geaccepteerd, dient deze koper zich de eerste werkdag na sluiting van de biedtermijn (te weten de maandag na de sluitingstermijn) beschikbaar te houden voor ondertekening van de koopakte op het notariskantoor in verband met de wettelijke bedenktijd van 3 dagen.
Bij twijfel hieromtrent, adviseren wij u te allen tijde contact op te nemen met Jacqueline van Tongeren van Dirkzwager advocaten & notarissen te Arnhem.

Volgens een taxatierapport d.d. 27-06-2018 is verwarming en warm water d.m.v. stadsverwarming.

De tussenwoning met berging, tuin, ondergrond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen aan het Haarlemplein 32 te 1324 RV Almere, kadastraal bekend gemeente Almere sectie K nummer 5544, groot een are eenendertig centiare.

Oppervlakte volgens BAG: 137 m².

bijzonderheden
BESTEMMINGSPLAN INFORMATIE
Het registergoed is gelegen in het bestemmingsplan: “Stedenwijk en Weerwater Noord” van de gemeente Almere. Het registergoed heeft de bestemming: “wonen”.

HUURBEDING

De verkoper heeft het huurbeding ingeroepen jegens de bewoner(s), niet zijnde de gerechtigde(n). De ter zake nodige gerechtelijke procedure is aanhangig gemaakt bij de voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank. Zodra de rechter een beschikking heeft gewezen met betrekking tot voormeld verzoekschrift, zal de uitspraak worden vermeld op www.openbareverkoop.nl. De voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank zal bepalen of er verlof zal worden verleend. Indien verlof wordt verleend door de voorzieningenrechter aanvaardt de koper een eventueel opgelegde ontruimingstermijn.

BESCHIKKING RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND d.d. 15 augustus 2018
De voorzieningenrechter:
- verleent verlof om het huurbeding in te roepen tegen de onbekende huurders;
- bepaalt dat gedurende een termijn van veertien (14) dagen na de betekening van de beschikking aan de bekende huurder(s) en de onbekende huurders niet ontruimd mag worden.

Er is opdracht gegeven de beschikking te betekenen.

ONDERZOEKSPLICHT KOPER
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR EEN PARTICULIERE KOPER BIJ HET DOEN VAN EEN ONDERHANDSE BIEDING Indien in het kader van het veilingtraject een onderhandse bieding van een particuliere koper (dat wil zeggen dat het onderpand gekocht wordt voor eigen gebruik en bewoning) door de bank wordt geaccepteerd, dient deze koper zich de eerste werkdag na sluiting van de biedtermijn (te weten de maandag na de sluitingstermijn) beschikbaar te houden voor ondertekening van de koopakte op het notariskantoor in verband met de wettelijke bedenktijd van 3 dagen.
Bij twijfel hieromtrent, adviseren wij u te allen tijde contact op te nemen met Jacqueline van Tongeren van Dirkzwager advocaten & notarissen te Arnhem.

Volgens een taxatierapport d.d. 27-06-2018 is verwarming en warm water d.m.v. stadsverwarming.

Financiële informatie

indicatie veilingkosten
€ 5.210

veilingkosten
- honorarium € 5.008,86
- recherchekosten Kadaster € 54,45
- inschrijfkosten Kadaster kwijting (onbelast) € 126
- inschrijfkosten Kadaster zuivering (onbelast) € 21
- totale kosten € 5.210,31

Kosten ontruiming na veiling (geschat bedrag) € 5.000,00 (*)
Kosten akte de command € 423,50 (*)

Overdrachtsbelasting is voor rekening van de koper.
Inzetpremie is voor rekening van de verkoper.

(*) indien van toepassing

LET OP: De kosten met betrekking tot deze veiling betreffen een schatting.
Er dient rekening te worden gehouden met de juiste bedragen van de (eventuele)
p.m.-posten. Verscheidene facturen kunnen nog niet definitief zijn, dan wel
ontvangen. De kosten zijn inclusief 21% BTW.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de hiervoor genoemde bedragen.

Financieel

Plok 1% ten laste van verkoper
Indicatie veilingkosten € 5210 (per 02-08-2018 om 14:33 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 02-08-2018 om 14:32)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF bestaande erfdienstbaarheden en of bijzondere verplichtingen 20181268
PDF Haarlemplein 32, ALMERE bag-viewer
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-09-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.