Veilingdatum
28 mei 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
42971
Status
Onderhands verkocht

Omschrijving

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met berging op de begane grond, de privé-tuin, alsmede de privéparkeerplaats welke zich bevindt op het privé-terrein, plaatselijk bekend als Roald Amundsenstraat 112 te 1363 KH Almere, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie W, nummer 232-A-30, uitmakende het één/vijfenvijftigste (1/55ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het perceel grond met daarop vijfenvijftig (55) koopeengezinswoningen met bergingen in de privé-tuin, alsmede een binnenterrein met parkeer- en groenvoorzieningen en verdere bestanddelen, staande en gelegen te Almere, gelegen in het Columbuskwartier Oost in gebied “Almere-Poort”, onderdeel uitmakende van het project “De Verwondering”, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Almere, sectie W nummer 220, groot drieëntachtig are en zevenentwintig centiare
(83 a en 27 ca);

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Almere, sectie W, nummer 232-A-30, uitmakende het één/vijfenvijftigste (1/55ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het perceel grond met daarop vijfenvijftig (55) koopeengezinswoningen met bergingen in de privé-tuin, alsmede een binnenterrein met parkeer- en groenvoorzieningen en verdere bestanddelen, staande en gelegen te Almere, gelegen in het Columbuskwartier Oost in gebied “Almere-Poort”, onderdeel uitmakende van het project “De Verwondering”, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Almere, sectie W nummer 220, groot drieëntachtig are en zevenentwintig centiare (83 a en 27 ca);

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met berging op de begane grond, de privé-tuin, alsmede de privéparkeerplaats welke zich bevindt op het privé-terrein, plaatselijk bekend als Roald Amundsenstraat 112 te 1363 KH Almere, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie W, nummer 232-A-30, uitmakende het één/vijfenvijftigste (1/55ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het perceel grond met daarop vijfenvijftig (55) koopeengezinswoningen met bergingen in de privé-tuin, alsmede een binnenterrein met parkeer- en groenvoorzieningen en verdere bestanddelen, staande en gelegen te Almere, gelegen in het Columbuskwartier Oost in gebied “Almere-Poort”, onderdeel uitmakende van het project “De Verwondering”, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Almere, sectie W nummer 220, groot drieëntachtig are en zevenentwintig centiare
(83 a en 27 ca).

Financiële informatie

indicatie veilingkosten
€ 4.500

jaarlijkse lasten
ozb belasting € 245,90
waterschapsbelasting € 92,51
rioolrecht (vastrecht) € 147,51

Milieu-informatie

geen informatie bekend

Financieel

Plok 1% van de inzetsom ten laste van de bank.
Indicatie veilingkosten € 4500 (per 12-04-2018 om 13:55 )

Lasten

ozb belasting € 245,90 per jaar
waterschapsbelasting € 92,51 per jaar
rioolrecht (vastrecht) € 147,51 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 13-05-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.