Veilingdatum
28 mei 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
42956
Status
Gesloten

Omschrijving

2-kamer-appartement op de 3e verdieping met separate berging in het souterrain.

Aanname op basis van vergelijkbare woningen in het complex: hal, woonkamer, keuken, badkamer, slaapkamer.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement - Portiekflat
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1966
  • Oppervlakte wonen: 41 m²
  • Inhoud: 120 m³

Kadastrale informatie

1. Gemeente Bergen, sectie B, nummer 1520 A-8, (woning) uitmakende een onverdeeld aandeel van 10,97% in het gesplitste flatgebouw, bevattende 8 woningen en 8 bergingen en 2. Gemeente Bergen, sectie B, nummer 1520 A-21, (berging) uitmakende een onverdeeld aandeel van 0,54% in gemeld flatgebouw.

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

2-kamer-appartement op de 3e verdieping met separate berging in het souterrain.

Aanname op basis van vergelijkbare woningen in het complex: hal, woonkamer, keuken, badkamer, slaapkamer.

Financiële informatie

indicatie veilingkosten
€ 7.500 exclusief overdrachtbelasting; exclusief ontruimingskosten; exclusief akte command en/of grosse

jaarlijkse lasten
- OGZB € 139,73
- waterschapslasten € 63,27

Milieu-informatie

Voor zover bij de gemeente bekend is dit een onverdachte locatie. Op basis van reeds uitgevoerde bodemonderzoeken op onverdachte terreinen is de gemeentelijke bodemkwaliteit vastgesteld. Per deelgebied is de gemiddelde bodemkwaliteit vastgesteld. In de ondergrond is gemiddeld in dit deelgebied geen bodemverontreiniging aanwezig.
zie nader RUD rapport uit 2014 bij veilingbrochure

Financieel

Plok Eén procent (1%) van de inzetsom.
Indicatie veilingkosten € 7500 (per 19-04-2018 om 16:14 )
excl. overdrachtbelasting; excl. ontruimingskosten; excl. akte command en/of grosse (per 19-04-2018 om 16:04)

Lasten

OGZB € 139,73 per jaar
Waterschapslasten € 63,27 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Bodemrapportage_BGN03_(Bergen_(N.H.H
PDF Splitsingstekening 18-05-2005
PDF Veilbiljet versie 29-03-2018_1
Kadastrale kaart PDF
PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 13-05-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.