Veilingdatum
19 maart 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
42826
Status
Gegund

Omschrijving

Op loopafstand van het centrum en NS-station gelegen bedrijfspand met vergunning (positief advies van de gemeente) tot ombouwen naar vier luxe appartementen.

Voormalig kantoorpand met vergunning om vier luxe appartementen te realiseren.

locatie
De Stelling is enerzijds gelegen in een groene woonwijk maar tevens op loopafstand van het centrum van Lelystad.
Het Lelycentre is het ‘historische’ oude centrum van deze jonge stad en heeft naast de boodschappenwinkels ook een aantal luxeproducten. Hier kunt u ook terecht voor uw dagelijkse boodschappen.
Op loopafstand bereikt u de bushalte waar bus 3, 5 en 9 stoppen.
Door de centrale ligging is het hier rustig wonen met alle voorzieningen van de stad binnen handbereik.

gebruik
Het huidig gebruik is kantoorruimte.
De eigenaar heeft een aanvraag ingediend tot het ombouwen van het kantoorgebouw naar een viertal appartementen. Het Loket Nieuwe Initiatieven geeft hier een positief advies op onder voorwaarden. (zie Advies initiatief: NI079 – De Stelling 13-01 – Aangepast)
Bijbehorende informatie/documentatie is op te vragen bij de directiemakelaar.

oplevering
Momenteel wordt het kantoorpand anti-kraak bewoond middels een overeenkomst met De Vastgoedbeschermer. De opzegtermijn van dit contract is 4 weken.

waarborgsommen
Ingeval dat er voorafgaande aan de veiling en met inachtneming van de termijnen een reëel onvoorwaardelijk en onderhands bod wordt gedaan welke door de eigenaar wordt aanvaard, dient bieder er zorg voor te dragen dat ten tijde van de ondertekening van de koopovereenkomst de waarborgsom (ten bedrage van 10% van de koopsom) is gestort op de derdenrekening van de veilingnotaris.

verzekering
Er is door de eigenaar een opstalverzekering afgesloten voor het pand. Direct na gunning dient koper het pand zelf te verzekeren.

grond / zakelijke rechten
Het pand is gelegen op eigen grond.

aanschrijvingen
Er zijn verkoper met betrekking tot de registergoederen geen (voor)aanschrijvingen en/of
(voor)aankondigingen bekend op grond van de Woningwet. Koper wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van eventuele van overheidswege voorgeschreven en/of nog voor te schrijven te treffen voorzieningen. Ten aanzien daarvan, wordt generlei verantwoordelijk-
heid en/of aansprakelijkheid aanvaard.
Bron: Kadaster

overdrachts / omzetbelasting
Ter zake van de levering van de onroerende zaak is door koper overdrachtsbelasting
verschuldigd.

milieu
Volgens verkregen informatie van het bodemloket is er op het perceel geen bodemonderzoek plaatsgevonden en zijn er geen boven – of ondergrondse tanks bekend.
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid c.q. gevolgen van stoffen in of aan het verkochte waarvan volgens de huidige maatstaven verwacht mag worden dat deze schadelijk kunnen zijn voor mens, dier of milieu. Met het oog op de bouwperiode is het niet onmogelijk dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

bouwjaar
1977.

oppervlakte
Op basis van het meetcertificaat: bruto vloeroppervlakte 645 m² netto vloeroppervlakte 537 m².

bestemming
Het bestemmingsplan ‘Lelystad- Luchthavencontouren’ is van toepassing (ruimteplijkeplannen.nl).
planstatus: ontwerp 2017-05-18
identificatie: NL.IMRO.0995.BP00060-OW01
type plan: bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Lelystad Midden-West’ is van toepassing. (ruimtelijkeplannen.nl).
planstatus: vastgesteld 2013-01-29
identificatie: NL.IMRO.0995.BP00036-VG01
type plan: bestemmingsplan

Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent het wel of niet toewijzen van dit gebruik.

garanties
Het geveilde wordt geleverd in de feitelijke staat waarin het zich op het moment van de aflevering blijkt te bevinden. Verkoper is niet aansprakelijk voor mogelijke gebreken aan grond, opstal, installaties etc.

gunning / risico
Verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde geheel of gedeeltelijk niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 3 werkdagen na de veiling van de percelen.
Vanaf de gunning is het risico voor de koper.

betaling / verrekening lasten
De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk worden voldaan op
16 april 2018. De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van koper.

bedenktijd
De wettelijke bepalingen inzake de eisen van schriftelijke koopovereenkomst en de bedenktijd van drie dagen, zoals die per 1 september 2003 in werking zijn getreden, gelden NIET voor een openbare veiling ten overstaan van een notaris. Panden die worden verkocht via De Eerste Amsterdamse worden onvoorwaardelijk en zonder bedenktijd verkocht.

Kenmerken

  • Type registergoed: Bedrijfspand
  • Gebruik: Leegstaand

Kadastrale informatie

Het kantoorpand met bijbehorende grond en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend De Stelling 13-1 te 8232 EJ Lelystad, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie M, nummer 2985, groot vijf are zesenvijftig centiare.

Bezichtigen

maandag 12 maart 2018, van 16:00 tot 17:00 uur
vrijdag 16 maart 2018, van 12:00 tot 13:00 uur
maandag 19 maart 2018, van 12:00 tot 13:00 uur
Iedere potentiële koper dient zich voorafgaand aan te melden bij de verkopend makelaar. Bezichtigen is dus alleen mogelijk op afspraak!

Overige informatie

Op loopafstand van het centrum en NS-station gelegen bedrijfspand met vergunning (positief advies van de gemeente) tot ombouwen naar vier luxe appartementen.

Voormalig kantoorpand met vergunning om vier luxe appartementen te realiseren.

locatie
De Stelling is enerzijds gelegen in een groene woonwijk maar tevens op loopafstand van het centrum van Lelystad.
Het Lelycentre is het ‘historische’ oude centrum van deze jonge stad en heeft naast de boodschappenwinkels ook een aantal luxeproducten. Hier kunt u ook terecht voor uw dagelijkse boodschappen.
Op loopafstand bereikt u de bushalte waar bus 3, 5 en 9 stoppen.
Door de centrale ligging is het hier rustig wonen met alle voorzieningen van de stad binnen handbereik.

gebruik
Het huidig gebruik is kantoorruimte.
De eigenaar heeft een aanvraag ingediend tot het ombouwen van het kantoorgebouw naar een viertal appartementen. Het Loket Nieuwe Initiatieven geeft hier een positief advies op onder voorwaarden. (zie Advies initiatief: NI079 – De Stelling 13-01 – Aangepast)
Bijbehorende informatie/documentatie is op te vragen bij de directiemakelaar.

oplevering
Momenteel wordt het kantoorpand anti-kraak bewoond middels een overeenkomst met De Vastgoedbeschermer. De opzegtermijn van dit contract is 4 weken.

waarborgsommen
Ingeval dat er voorafgaande aan de veiling en met inachtneming van de termijnen een reëel onvoorwaardelijk en onderhands bod wordt gedaan welke door de eigenaar wordt aanvaard, dient bieder er zorg voor te dragen dat ten tijde van de ondertekening van de koopovereenkomst de waarborgsom (ten bedrage van 10% van de koopsom) is gestort op de derdenrekening van de veilingnotaris.

verzekering
Er is door de eigenaar een opstalverzekering afgesloten voor het pand. Direct na gunning dient koper het pand zelf te verzekeren.

grond / zakelijke rechten
Het pand is gelegen op eigen grond.

aanschrijvingen
Er zijn verkoper met betrekking tot de registergoederen geen (voor)aanschrijvingen en/of (voor)aankondigingen bekend op grond van de Woningwet. Koper wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van eventuele van overheidswege voorgeschreven en/of nog voor te schrijven te treffen voorzieningen. Ten aanzien daarvan, wordt generlei verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaard.
Bron: Kadaster

overdrachts / omzetbelasting
Ter zake van de levering van de onroerende zaak is door koper overdrachtsbelasting
verschuldigd.

milieu
Volgens verkregen informatie van het bodemloket is er op het perceel geen bodemonderzoek plaatsgevonden en zijn er geen boven – of ondergrondse tanks bekend.
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid c.q. gevolgen van stoffen in of aan het verkochte waarvan volgens de huidige maatstaven verwacht mag worden dat deze schadelijk kunnen zijn voor mens, dier of milieu. Met het oog op de bouwperiode is het niet onmogelijk dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

bouwjaar
1977.

oppervlakte
Op basis van het meetcertificaat: bruto vloeroppervlakte 645 m² netto vloeroppervlakte 537 m².

bestemming
Het bestemmingsplan ‘Lelystad- Luchthavencontouren’ is van toepassing (ruimteplijkeplannen.nl).
planstatus: ontwerp 2017-05-18
identificatie: NL.IMRO.0995.BP00060-OW01
type plan: bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Lelystad Midden-West’ is van toepassing. (ruimtelijkeplannen.nl).
planstatus: vastgesteld 2013-01-29
identificatie: NL.IMRO.0995.BP00036-VG01
type plan: bestemmingsplan

Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent het wel of niet toewijzen van dit gebruik.

garanties
Het geveilde wordt geleverd in de feitelijke staat waarin het zich op het moment van de aflevering blijkt te bevinden. Verkoper is niet aansprakelijk voor mogelijke gebreken aan grond, opstal, installaties etc.

gunning / risico
Verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde geheel of gedeeltelijk niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 3 werkdagen na de veiling van de percelen.
Vanaf de gunning is het risico voor de koper.

betaling / verrekening lasten
De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk worden voldaan op
16 april 2018. De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van koper.

bedenktijd
De wettelijke bepalingen inzake de eisen van schriftelijke koopovereenkomst en de bedenktijd van drie dagen, zoals die per 1 september 2003 in werking zijn getreden, gelden NIET voor een openbare veiling ten overstaan van een notaris. Panden die worden verkocht via De Eerste Amsterdamse worden onvoorwaardelijk en zonder bedenktijd verkocht.

jaarlijkse lasten
- onroerende zaak belasting € 2.164
- waterschapslasten € 166,63
- rioolrecht/aansluitrecht 2018 € 169,71

Financieel

Plok € 3.000 inclusief BTW ten laste van verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 16-03-2018 om 08:58)

Lasten

OZB € 2164 per jaar
waterschapslasten € 166,63 per jaar
rioolrecht / aansluitrecht € 169,71 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 180227 veilingbrochure De Stelling 13.01 Lelystad
PDF 180227 Uittreksel kadastrale kaart LELYSTAD M 2985
PDF 42826_180227 WOZ waarde 2018.PDF
PDF 180227 B04-DS13-gevels-drsn-bestaand
PDF 180227 Kadastraal bericht object LELYSTAD M 2985
PDF 180227 N02-DS13-1e-verdieping-nieuw-111217
PDF 180227 N03-DS13-dak-nieuw-111217
PDF 180227 N04-DS13--gevels-nieuw-111217
PDF 180227 NI079 - Advies Het Loket NI - De Stelling 13-01
PDF 180227 NI079 - Bijlage V - Formulier Voorwas beknopt - De Stelling 13-01
PDF 180227 20170306 3991_db NEN 2580 Meetrapport De Stelling 13-01 te Lelystad
PDF 180227 B01-DS13-begane-grond-bestaand
PDF 180227 B02-DS13-1e-verdieping-bestaand
PDF 180220 bag-viewer-0995010000810397_1
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.