Kiekstraat 94, AMSTERDAM

Object informatie

Veilingdossiernummer
43784

Object
Appartement

Betreft
Executieveiling (beslag)

Veilingstatus
Veiling

Omschrijving
Op 4-de verdieping gelegen appartement met berging in de kelder.

Oppervlakte volgens BAG 70 m²

Bezichtiging
Niet mogelijk

Soort eigendom
Erfpacht

Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik

Kadastrale omschrijving
het voortdurend recht van erfpacht van een (onder)appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de vierde verdieping van na te melden gebouw met een afzonderlijke berging gelegen in de kelder van dit gebouw te 1087 JB Amsterdam, Kiekstraat 94, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AU, nummer 445 A-66, uitmakende het zesenzeventig/zesduizend negenhonderddrieëntwintigste (76/6.923e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het hoofdappartement, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van zesendertig (36) vrije sector koopwoningen met bergingen en dertig (30) woningen met dertig (30) bergingen, ten tijde van de ondersplitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AU, nummer 445 A-2, uitmakende het zesduizend negenhonderddrieëntwintig/zeventienduizend zesentachtigste (6.923/17.086e) onverdeeld aandeel in de hoofdgemeenschap, bestaande uit het appartementencomplex genaamd ''IJburg blok 30'' met ondergrond omvattende:
- achtentachtig (88) sociale huurwoningen met bergingen;
- zesendertig (36) vrije sector koopwoningen met bergingen;
- dertig (30) woningen met dertig bergingen;
- vijfenvijftig (55) parkeerplaatsen behorende bij de sociale huurwoningen;
- vijftig (50) parkeerplaatsen voor de koopwoningen en de huurwoningen; en
- zeven bedrijfsruimen;
ten tijde van de hoofdsplitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AU nummer 397, groot dertien are vijfenzeventig centiare, nummer 396 groot vijf are tweeënveertig centiare en nummer 398 groot drieënzeventig are twintig centiare;

Kadastrale kaart
Download pdf Download kadastrale kaart

Veiling informatie

Inzet
maandag 04 februari 2019 vanaf 16:30 uur

Afslag
maandag 04 februari 2019 vanaf 16:30 uur

Locatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Notaris
Krans Notarissen
mw. M. Ram (veilingen@kransnotarissen.nl)
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41
E: veilingen@kransnotarissen.nl

Financieel

Plok
1% (verkoper)

Indicatie veilingkosten

€ 3.750,00  (per 02-01-2019 om 15:41 uur)

Lasten

WOZ € 90,23  jaarlijks
Rioolheffing € 125,83  jaarlijks
Waterschapslasten € 49,02  jaarlijks
VvE € 1.547,28  jaarlijks

Lasten (k.k.)
Datum betaling koopsom

Voorwaarden

Brochures

Algemene voorwaarden

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere veilingvoorwaarden
Plok is voor rekening van verkoper. Als niet gegund wordt is geen plok verschuldigd. Gunningstermijn is 6 dagen.

Foto's

Kaart

Veiling

4 februari 2019 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Appartement
Executieveiling (beslag)
Status: Veiling
Dossiernummer: 43784

 

Notaris

Krans Notarissen
mw. M. Ram (veilingen@kransnotarissen.nl)
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41
E: veilingen@kransnotarissen.nl

 

Plok

1% (verkoper)

 

Delen

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.

Delen