Van Speijkstraat 47 -49, AMSTERDAM

Bekijk online Bied online Download brochure

Veiling in combinatie

Dit betreft een "veiling in combinatie". Dat betekent dat deze veiling bestaat uit meerdere objecten (kavels). Elk object wordt eerst afzonderlijk in opbod en afslag gebracht, waarna de combinatie van de objecten gezamenlijk in afslag plaatsvindt. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle afzonderlijke objecten, die bij deze "veiling in combinatie" behoren, vindt u onder het tabje 'Kavels'.

Kavels

Van Speijkstraat 47, AMSTERDAM
Vrijwillige veiling
Status: Onderhands verkocht
Van Speijkstraat 49, AMSTERDAM
Vrijwillige veiling
Status: Onderhands verkocht

Kavelinformatie

Bijzonderheden
gebruik/oplevering
Het pand is verhuurd onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten.

waarborgsommen
Door huurders zijn geen waarborgsommen betaald m.u.v. Van Speijkstraat 49-III (€ 496,90). De door de huurders betaalde waarborgsommen worden met de koper verrekend.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij beschikt over meetrapporten ten behoeve van 47 2, 49 H en 49 3. Voor nadere informatie: zie te downloaden documenten.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

FINANCIËLE INFORMATIE
huren
Van Speijkstraat 47-H: € 4480,80 per jaar
Van Speijkstraat 47-1 : € 5541,48 per jaar
Van Speijkstraat 47-2 : vrij van huur en gebruik
Van Speijkstraat 47-3 : vrij van huur en gebruik
Van Speijkstraat 49-H: vrij van huur en gebruik
Van Speijkstraat 49-1 : € 4.364,76 per jaar
Van Speijkstraat 49-2 : vrij van huur en gebruik
Van Speijkstraat 49-3 : € 7252,92 per jaar

lasten per jaar:
onroerende zaak belasting €
Van Speijkstraat 47-H: € 137,54
Van Speijkstraat 47-1 : onbekend
Van Speijkstraat 47-2 : onbekend
Van Speijkstraat 47-3 : € 126,55

Van Speijkstraat 49-H: € 140,57
Van Speijkstraat 49-1 : € 123,14
Van Speijkstraat 49-2 : € 126,55
Van Speijkstraat 49-3 : € 126,55

rioolrecht/aansluitrecht 2019 € 131,12 per appartement
-------------------
tezamen aan lasten per jaar € 1.829,86
erfpachtcanon Van Speijkstraat 47 € 1.172,56
erfpachtcanon Van Speijkstraat 49 € 1.172,56
-----------------
totale lasten per jaar € 4.174,98

achterstallige lasten: geen

WOZ-waarde:
Van Speijkstraat 47-H: 363.000,- euro (2018)
Van Speijkstraat 47-1 : 296.000,- euro (2017)
Van Speijkstraat 47-2 : 304.000,- euro (2017)
Van Speijkstraat 47-3 : 334.000,- euro (2018)
Van Speijkstraat 49-H: 371.000,- euro (2018)
Van Speijkstraat 49-1 : 325.000,- euro (2018)
Van Speijkstraat 49-2 : 334.000,- euro (2018)
Van Speijkstraat 49-3 : 334.000,- euro (2018)

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

plok
De omvang van de plokpenning € 12.500,- per pand exclusief BTW ten lasten van verkoper, betaling via notaris.

verzekering
De koper dient de verzekering vanaf de gunning zelf te verzorgen.

Documenten

Brochures
Algemene voorwaarden

Veiling informatie

Type
Vrijwillige veiling
Status
Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor
Holdinga Matthijssen Kraak
Dhr. mr. H. van den Eerenbeemt
Diepenbrockstraat 54
1077 WB Amsterdam
T: 020 305 26 00
E: secretariaat@hmknotarissen.nl

Veiling

Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Vrijwillige veiling
Status: Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 43999

Notaris

Dhr. mr. H. van den Eerenbeemt
Diepenbrockstraat 54
1077 WB Amsterdam
T: 020 305 26 00

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.