Prinseneiland 93 C, AMSTERDAM

  • Niet Gegund
Bekijk online Bied online Download brochure

Omschrijving

Het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de derde en vierde verdieping van het gebouw alsmede alle (overige) uitsluitend ten behoeve van deze woning strekkende ruimten en voorzieningen, plaatselijk bekend als Prinseneiland 93C te 1013 LM Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie M complexaanduiding 7312-A indexnummer 6, uitmakende het 85/580ste onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw met de daarbij behorende ondergrond en erf, plaatselijk bekend als Prinseneiland 93A tot en met G te 1013 LM Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie M nummer 4448, groot twee are elf centiare.

Verhuurd voor onbepaalde tijd voor c.a. € 516,82 per maand.

Oppervlakte volgens NEN2580: 85m².

Kenmerken

Type registergoed
Portiekwoning
Gebruik
Verhuurd
Soort eigendom
Vol eigendom
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie M complexaanduiding 7312-A indexnummer 6.

Lasten

servicekosten
€ 1.569,72 per jaar
rioolrecht
€ 131,12 per jaar

Kavelinformatie

Bezichtiging
donderdag 7 maart 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 14 maart 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
Bijzonderheden
NEN 2580:
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij beschikt over een NEN2580 meting; het bvo bedraagt volgens deze meting 85m².

Milieuinfo
Met betrekking tot het veilingobject verklaart verkoper dat:
- Het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen.
- Het hem voorts niet bekend is dat zich in het registergoed (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden.
- Het hem niet bekend is dat zich in het registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

Veiling informatie

Type
Vrijwillige veiling
Status
Niet Gegund
Veilinglocatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor
Amson & Kolhoff Notarissen
Dhr. mr. M.E. Amson
Amsterdamseweg 421
1181 BP Amstelveen
T: 020 543 05 43
F: 020 543 05 44
E: info@amsonkolhoff.nl
Opbrengst veiling
€ 325.000,00

Financieel

Plok
€ 5.000,- incl. BTW ten laste van verkoper

Veiling

Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Vrijwillige veiling
Status: Niet Gegund
Veilingdossiernummer: 43953

Makelaar

Henk Burger Makelaardij o.g. B.V.
Amsterdamseweg 487
1181 BR Amstelveen
T: 020 640 38 53

Notaris

Dhr. mr. M.E. Amson
Amsterdamseweg 421
1181 BP Amstelveen
T: 020 543 05 43
F: 020 543 05 44

Inzetpremie

€ 5.000,- incl. BTW ten laste van verkoper

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.