Patrijzenlaan 6, WIERINGERWAARD

  • Vervallen
  • Vervallen
  • Vervallen
  • Vervallen
  • Vervallen
  • Vervallen
Bekijk online Bied online Download brochure

Omschrijving

Woonhuis met ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden.

Kenmerken

Type registergoed
Tussenwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1969
Oppervlakte wonen
100 m2
Oppervlakte perceel
155 m2
Inhoud
320 m3
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente Wieringerwaard, sectie A nummer 2354, groot 1 are en 55 centiare

Lasten

Onroerend zaakbelasting
€ 146,37 per jaar
Rioolheffing
€ 195,00 per jaar
Waterschapslasten
€ 50,71 per jaar

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Bijzonderheden
Verkoper heeft verlof van de voorzieningenrechter aangevraagd voor het inroepen van het huurbeding. Het verlof is verleend. De ontruimingstermijn voor de huurders is vastgesteld op 3 dagen na betekening van de beschikking.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar en zijn gezin.

oppervlakte
100 m².

bouwjaar
1969.

energie (EPA)
Op www.energielabel.nl staat op zeven december tweeduizend twintig geen definitief energielabel van het registergoed geregistreerd en is ten aanzien van het registergoed een voorlopig energielabel C afgegeven.

milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.
Volgens een bericht van Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD) met datum tien december tweeduizend twintig, is geen informatie beschikbaar over bodemverontreiniging met betrekking tot het registergoed.

bouwkundige staat
Blijkens een taxatierapport van de verkoper de dato vijftien juli tweeduizend twintig is de onderhouds- of bouwkundige staat van:
(i) de binnenkant van het registergoed visueel niet waarneembaar;
(ii) de buitenkant van het registergoed voldoende.

risico
Het registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming
De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.

overige bepalingen
Voor de privaatrechtelijke rechten en beperkingen wordt verwezen naar de bijzondere voorwaarden onder punt 2.2 ‘juridische informatie’.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB: € 146,37;
Rioolheffing: € 195,00;
Waterschapslasten: € 50,71.

WOZ
€ 123.000

kosten koper
Aan de koper in rekening gebracht:
- het volledige veilinghonorarium voor de notaris, welk honorarium bedraagt vierduizend zeshonderdachtentwintig euro vijfentwintig cent (€ 4.628,25) inclusief omzetbelasting.
- de overdrachtsbelasting, afhankelijk van de situatie van de koper betreft dit procent (0%) (startersvrijstelling), twee procent (2%) of acht procent (8%);
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche, begroot op driehonderdveertien euro vijftig cent (€ 314,50) inclusief omzetbelasting;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.

achterstallige lasten
Waterschapslasten.

plok
1% incl. BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
Abma Schreurs Notarissen
Mw. M. Richters / Mw. E. van Veen
Waterlandlaan 52
1441 MP Purmerend
T: 088 433 43 33
F: 088 433 43 00
E: info@abmaschreurs.nl

Financieel

Plok
1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten
€ 4.930,00 (per 15-12-2020 om 16:36 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 15-12-2020 om 16:36 uur)

Veiling

Internet-only
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 45127

Notaris

Mw. M. Richters / Mw. E. van Veen
Waterlandlaan 52
1441 MP Purmerend
T: 088 433 43 33
F: 088 433 43 00

Inzetpremie

1% incl BTW t.l.v. verkoper

Onderhands bod

Tot en met 3 januari 2021 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-01-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.