Hogevecht 122, AMSTERDAM

  • Uitgesteld
  • Uitgesteld
  • Uitgesteld
  • Uitgesteld
  • Uitgesteld
  • Uitgesteld
Bekijk online Bied online Download brochure

Omschrijving

Op 7-de verdieping gelegen appartement, met berging op de begane grond.

Oppervlakte volgens BAG: 88 m².

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Verhuurd
Soort eigendom
Erfpacht
Kadastrale omschrijving
1. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de zevende verdieping met berging gelegen op de begane grond van na te melden gebouw, te 1102 HG Amsterdam, Hogevecht 122, kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie L, nummer 8273 A-103, welk appartementsrecht uitmaakt het onverdeeld drieënzeventig/twintigduizend zevenenvijftigste (73/20.057e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van de percelen grond, in eigendom toebehorend aan de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de zich daarop bevindende opstallen van twee flatgebouwen, plaatselijk bekend Hogevecht 4 tot en met 275 (alle nummers) te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie L, nummers: - 8058, groot drieëntwintig centiare; - 8059, groot zeventien are negenentachtig centiare; - 8063, groot eenentwintig centiare; - 8064, groot zeventien are vierentachtig centiare; - 8073, groot zeven are zevenenzestig centiare; - 8077, groot zes are vijfentachtig centiare; 2. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats, gelegen op de begane grond van na te melden gebouw, plaatselijk bekend Hogevecht (ongenummerd) te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie L nummer 8274 A-206, uitmakende het onverdeeld zevenhonderdtwintig/driehonderd tweeënvijftig duizend zevenhonderd achtenvijftigste (720/352.758e) in de gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, in eigendom toebehorend aan de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de zich daarop bevindende opstal van een parkeergebouw, plaatselijk bekend Hogevecht ongenummerd te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie L nummer 8074, groot zesendertig are negen centiare;

Lasten

Onroerende zaaksbelasting (eigenaar)
€ 90,36 per jaar
Bijdrage VVE
€ 3.683,76 per jaar
Waterschapslasten
€ 43,96 per jaar
Rioolrecht
€ 38,33 per jaar

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Bijzonderheden
verhuurd zonder toestemming van de executant, huurbeding wordt niet ingeroepen.
Milieuinfo
Er is bij de gemeente geen informatie over bodemverontreiniging op dit kadastraal perceel.
Bijzondere veilingvoorwaarden
Inzetpremie voor rekening Verkoper
Gunningstermijn is 6 dagen
Akte de command niet toegestaan

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
Krans Notarissen
Mw. M. Ram (veilingen@kransnotarissen.nl)
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41
E: veilingen@kransnotarissen.nl
Bijzondere voorwaarden

Inzetpremie voor rekening Verkoper
Gunningstermijn is 6 dagen
Akte de command niet toegestaan

Financieel

Plok
1%
Indicatie veilingkosten
€ 4.738,00 (per 19-03-2020 om 20:20 uur)

Veiling

Internet-only
Executieveiling hypotheek
Status: Uitgesteld, datum onbekend
Veilingdossiernummer: 44752

Notaris

Mw. M. Ram (veilingen@kransnotarissen.nl)
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41

Inzetpremie

1%

Onderhands bod

Tot en met 5 april 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 05-04-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.