Smaragdhorst 249, 'S-GRAVENHAGE

  • Vervallen
  • Vervallen
  • Vervallen
  • Vervallen
  • Vervallen
  • Vervallen
Bekijk online Bied online Download brochure

Omschrijving

Op 2-de verdieping gelegen driekamerwoning met berging op de begane grond.

Oppervlakte volgens BAG: 57 m².

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Leegstaand
Soort eigendom
Erfpacht
Bouwjaar
1972
Kadastrale omschrijving
Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de driekamerwoning met balkon op de tweede verdieping met berging op de begane grond en verder toebehoren, te 2592 RK 's-Gravenhage, Smaragdhorst 249, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AS, nummer 1770 A-10, welk appartementsrecht uitmaakt het onverdeeld twintig/achthonderdzesde aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de erfpacht tot en met eenendertig december tweeduizend vijfendertig van een perceel grond, eigendom van en liggende in de gemeente 's-Gravenhage aan de Smaragdhorst en de Opaalhorst, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AS, nummer 1053, groot negenentwintig are en negenennegentig centiare, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen zijnde een flatgebouw met bergingen, garageboxen, vier liftinstallaties en verder toebehoren, bestaande uit zestien driekamerwoningen, zestien vierkamerwoningen, achttien garageboxen en tweeëndertig bergingen, plaatselijk bekend Opaalhorst 26 tot en met 36 (even nummers) en Smaragdhorst 237 tot en met 331 (oneven nummers) te 's-Gravenhage;

Lasten

Canon
€ 64,54 per jaar
Bijdrage VVE
€ 1.850,64 per jaar
Rioolheffing
€ 148,85 per jaar
Waterschapslasten
€ 24,50 per jaar

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Milieuinfo
Volgens een melding op de internetsite ''bodemloket'' ingezien op zes maart tweeduizend twintig (06-03-2020), moet op locatie aanvullend onderzoek worden uitgevoerd naar de aard en ernst van (mogelijke) verontreiniging.
Bijzondere veilingvoorwaarden
inzetpremie voor rekening executant

Documenten

Algemene voorwaarden
Bijzondere voorwaarden

Veiling informatie

Type
Executieveiling beslag
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
Krans Notarissen
Mw. M. Ram (veilingen@kransnotarissen.nl)
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41
E: veilingen@kransnotarissen.nl
Bijzondere voorwaarden

inzetpremie voor rekening executant

Financieel

Plok
1% incl BTW t.l.v. executant
Indicatie veilingkosten
€ 6.375,00 (per 19-03-2020 om 20:49 uur)

Veiling

Internet-only
Executieveiling beslag
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44755

Notaris

Mw. M. Ram (veilingen@kransnotarissen.nl)
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41

Inzetpremie

1% incl BTW t.l.v. executant

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.