Van Heuven Goedhartlaan 67, AMSTELVEEN

  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
Bekijk online Bied online Download brochure

Omschrijving

1.) Het appartementsrecht, uitmakende 249/15.146e aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het hoofdappartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amstelveen, sectie H complexaanduiding 17984-A, appartementsindex 1, en omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van woning op de zevende verdieping met berging op de begane grond (en separate meterkast gelegen in de nabij gelegen gemeenschappelijke ruimte), plaatselijk bekend te Amstelveen als Van Heuven Goedhartlaan 67, kadastraal bekend gemeente Amstelveen sectie H complexaanduiding 17984-A, appartementsindex 68, in de gemeenschap, bestaande uit het hoofdappartementsrecht uitmakende het 20.528/29.450e aandeel in de gemeenschap, plaatselijk bekend als Van Heuven Goedhartlaan 15 en 21 tot en met 91 (oneven), Wisselstroom 5 tot en met 45 (oneven) en Stroombaan 5 en 9 tot en met 59 (oneven) te Amstelveen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten, kadastraal bekend gemeente Amstelveen, sectie H nummer 17972 en omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de parkeergarage, gelegen op niveau -1 met hellingbaan van en naar de begane grond, entrees en bergingen gelegen op de begane grond, entree en woningen op de eerste verdieping, woningen gelegen op de tweede, derde vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende, tiende, elfde en twaalfde verdieping alsmede platte daken gelegen op de zevende en de negende verdieping alsmede het dak van de twaalfde verdieping, inclusief trappenhuizen en liftschachten, omvattende zevenenzeventig (77) woningen met bergingen en eenhonderd eenenveertig (141) parkeerplaatsen, plaatselijk bekend te Amstelveen voor wat betreft de woningen als Van Heuven Goedhartlaan 23 tot en met 89 (oneven), Wisselstroom 5 tot en met 45 (oneven)en Stroombaan 15 tot en met 57 (oneven) en wat betreft de parkeergarage als Stroombaan 13;
2.) het appartementsrecht, 12/15.146e aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het hoofdappartementsrecht en omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats gelegen op niveau -1, plaatselijk bekend te Amstelveen als Stroombaan 13, kadastraal bekend gemeente Amstelveen sectie H complexaanduiding 17984-A, appartementsindex 159;
3.) het appartementsrecht, uitmakende het 12/15.146e aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het hoofdappartementsrecht en omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats gelegen op niveau -1, plaatselijk bekend te Amstelveen als Stroombaan 13, kadastraal bekend gemeente Amstelveen, sectie H complexaanduiding 17984-A, appartementsindex 174;.

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Onbewoond
Soort eigendom
Vol eigendom
Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente Amstelveen sectie H nummer 17984 A-68 (woning 7e etage met berging op begane grond); nummer 17984 A-159 (parkeerplaats); nummer 17984 A-174 (parkeerplaats).

Lasten

Rioolheffing
€ 203,50 per jaar
OZB
€ 821,85 per jaar

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Bijzonderheden
Laatste wijziging website: 20 april 2020 om 17.00 uur.

GRAAG VERWIJZEN WIJ NOG ENIGE AANVULLENDE INFORMATIE DIE IS GEPLAATST OP DEZE WEBSITE M.B.T. HET RETENTIERECHT EN OVERIGE ZAKEN. WIJ VERZOEKEN U DRINGEND DEZE INFORMATIE TOT U TE NEMEN. HET DOCUMENT IS GENAAMD: INFO - toelichting op bijzonderheden veiling 20-04-20)

De veiling op 20 april 2020 is een Hybride veiling (zaal en internet). Mocht vanwege het Coronavirus de zaal op 20 april a.s. zijn gesloten, dan zal er uitsluitend een Internet-Only veiling worden georganiseerd. De veiling gaat hoe dan ook in ieder geval door, tenzij uiteraard schuldenaar zijn verplichtingen jegens verkoper/schuldeiser nakomt.

RETENTIERECHT
Op het verkochte rust een retentierecht (zie ook de toelichting in de bijzondere veilingvoorwaarden); dit retentierecht wordt ''meeverkocht''. Het bedrag van het retentierecht, zoals genoemd in de Bijzondere veilingvoorwaarden wordt nog nader geactualiseerd per datum betalen koopprijs.
Per 7 juli 2020 bedraagt de vordering: € 631.908,53 te vermeerderen (te vermeerderen met de kosten van de arbitrage en de kosten van rechtsbijstand).
Volgens de advocaat worden deze thans geraamd op ongeveer € 40.000,- (zonder dat er rechten worden prijsgegeven op een eventueel hoger bedrag).

STAAT WONING
Het appartement wordt Casco aan u opgeleverd, de aannemer verricht geen werkzaamheden meer. De woning bevat geen binnendeuren en binnenkozijnen. Elektra en afgedopte waterleidingen zijn wel aanwezig.

BOD
Bovenop uw bod dient u rekening te houden met het betalen van voormeld bedrag vanwege de vordering van het retentierecht.

OVERDRACHTSBELASTING
De overdrachtsbelasting ad 2% wordt berekend over de koopprijs vermeerderd met de te betalen vordering vanwege het retentierecht.

APPARTEMENT / KOSTEN VVE
Aandeel reservefonds 2018/2019: € 922,06 (totale reservefonds: € 52.003,49)

Openstaand saldo: € 3.597,23 (servicekosten t/m april 2020) -> t.l.v. koper
Dit bedrag is in het totale kostenoverzicht verwerkt.

Servicekosten per maand: € 238,71 (woning) en € 38,00 parkeerplaatsen (2) = totaal € 276,71 per maand

Depot verkoper: € 50,00 voor verhoging servicekosten met terugwerkende kracht.

Veiling informatie

Type
Executieveiling beslag
Status
Gegund
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
Van Putten Van Apeldoorn notarissen
Dhr. P.J. (Jan) Vellinga
Stationsweg 36
6711 PS EDE (Gld)
T: 0318 68 56 85
F: 0318 61 63 64
E: veiling@vpvanotarissen.nl

Financieel

Plok
1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten
€ 26.000,00 (per 17-04-2020 om 16:15 uur)

Veiling

Internet-only
Executieveiling beslag
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 44773

Notaris

Dhr. P.J. (Jan) Vellinga
Stationsweg 36
6711 PS EDE (Gld)
T: 0318 68 56 85
F: 0318 61 63 64

Inzetpremie

1% incl BTW t.l.v. verkoper

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.