Vikingpad 24, AMSTERDAM

  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
Bekijk online Bied online Download brochure

Omschrijving

Het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond (eigendom van de gemeente Amsterdam), met de zich op die grond bevindende opstallen, onder meer bestaande uit een manege.
Het object is thans door grondeigenaar (gemeente Amsterdam) in tijdelijk beheer gegeven aan Zwerfkei Tijdelijk Beheer. Dit beheer zal worden beëindigd zodra er een nieuwe eigenaar (veilingkoper) is.

Kenmerken

Type registergoed
Perceel grond met opstal(len)
Gebruik
Overig
Soort eigendom
Erfpacht
Bouwjaar
1991
Oppervlakte perceel
1660 m2
Kadastrale omschrijving
Het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, gelegen te Amsterdam aan het Vikingpad, eigendom van de gemeente Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AQ, nummer 2369, groot zestien are zestig centiare (duizend zeshonderd zestig vierkante meter (1.660 m²)), met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, bestaande uit een manage, plaatselijk bekend te 1034 VG Amsterdam, Vikingpad 24; Welk perceel gedeeltelijk is belast met een drietal zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5 lid 2 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van: - de publiekrechtelijke rechtspersoon: de gemeente Amsterdam, gevestigd te Amsterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Amstel 1 (1011 PN); en - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Stedin Netten B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Blaak 5 (3011 GA).

Lasten

OZB
€ 340,77 per jaar
Rioolbelasting
€ 131,12 per jaar
Waterschapslasten
€ 27,06 per jaar
Erfpachtcanon
€ 7.334,69 per jaar

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Onderhandse biedingen zijn niet mogelijk.
Bijzonderheden
Tijdelijk beheer:
Object is door grondeigenaar (gemeente Amsterdam) in tijdelijk beheer gegeven aan Zwerfkei Tijdelijk Beheer.

Achterstallige erfpachtcanon:
Aan de gemeente Amsterdam komt als erfverpachter het verhaalsrecht ex artikel 5:92 lid 2 BW toe. De openstaande vordering uit hoofde van achterstallige canonbetaling bedraagt € 45.748,47.
Deze vordering komt ten laste van de koper.
Bij uw bod dient u rekening te houden met deze voor uw rekening komende achterstallige erfpachtcanon.


Milieuinfo
Bij het Bodemloket is geen informatie voor deze locatie beschikbaar over bodemonderzoek en/of
sanering.

Veiling informatie

Type
Executieveiling beslag
Status
Gegund
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
Alsema Van Duin Notaris & Juristen
Mw. D. Bosman / Mw. N.A.C.M. Lagerweij- van Duin
Maelsonstraat 26
1624 NP Hoorn
T: 0229 58 40 40
F: 0229 26 54 56
E: info@alsemavanduin.nl
Opbrengst veiling
€ 15.000,00

Financieel

Plok
1% incl BTW t.l.v. koper
Indicatie veilingkosten
€ 6.957,00 (per 16-04-2020 om 15:58 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 16-04-2020 om 16:20 uur)

Veiling

Internet-only
Executieveiling beslag
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 44772

Notaris

Mw. D. Bosman / Mw. N.A.C.M. Lagerweij- van Duin
Maelsonstraat 26
1624 NP Hoorn
T: 0229 58 40 40
F: 0229 26 54 56

Inzetpremie

1% incl BTW t.l.v. koper

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.