Trompstraat 7 4, ZANDVOORT

  • Uitgesteld
  • Uitgesteld
  • Uitgesteld
  • Uitgesteld
  • Uitgesteld
  • Uitgesteld
  • Uitgesteld
  • Uitgesteld
  • Uitgesteld
Bekijk online Bied online Download brochure

Omschrijving

Op tweede verdieping gelegen étage woning, met bergruimte en garage op de begane grond.

Oppervlakte volgens BAG: 102 m².

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Niet in gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Kadastrale omschrijving
De (bloot) eigendom - belast met na te melden zakelijk recht van gebruik en/of bewoning - van de appartementsrechten, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de étagewoning gelegen op de tweede woonlaag van na te melden gebouw, alsmede de bergruimte en garage op de begane grond van dat gebouw te 2041 JC Zandvoort, Trompstraat 7-4 (na omnummering Trompstraat 7D), kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sectie B nummers 7444 A-12 (woning), 7444 A-47 (bergruimte) en 7444 A-53 (garage), tezamen uitmakende het eenhonderd éénenzeventig/drieduizend vijfhonderd zeventigste (171/3.570e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het flatgebouw met ondergrond, erf en verder aan- en toebehoren, gelegen te Zandvoort aan de Trompstraat 3, 5 en 7, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sectie B nummer 7430, groot zeven are en drieëntwintig centiare.

Lasten

OZB
€ 211,81 per jaar
Waterschapslasten
€ 43,05 per jaar
VvE
€ 2.982,00 per jaar

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Bijzondere veilingvoorwaarden
Plok is voor rekening van verkoper. Gunningstermijn is 6 dagen.
Er rust een zakelijk recht op het appartement. Zie daartoe de veilingvoorwaarden.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
Krans Notarissen
Mw. M. Ram (veilingen@kransnotarissen.nl)
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41
E: veilingen@kransnotarissen.nl
Bijzondere voorwaarden

Plok is voor rekening van verkoper. Gunningstermijn is 6 dagen.
Er rust een zakelijk recht op het appartement. Zie daartoe de veilingvoorwaarden.

Financieel

Plok
1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten
€ 13.800,00 (per 04-03-2020 om 14:04 uur)
In de kosten van de notaris is de achterstand bij de VvE verwerkt (per 04-03-2020 om 14:04 uur)

Veiling

Internet-only
Executieveiling hypotheek
Veilingdossiernummer: 44769

Notaris

Mw. M. Ram (veilingen@kransnotarissen.nl)
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41

Inzetpremie

1% incl BTW t.l.v. verkoper

Onderhands bod

Tot en met 5 april 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 05-04-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.