Veilingdatum
17 december 2021
Vanaf
10:30
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (beslag)
Dossiernummer
45524
Status
Vervallen

Omschrijving

perceel grond met vrijstaande villa en verdere toebehoren - nog in aanbouw.

Kenmerken

  • Type registergoed: Vrijstaande woning
  • Gebruik: Overig
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 2021
  • Oppervlakte wonen: 373 m²
  • Oppervlakte perceel: 1669 m²

Kadastrale informatie

de vrijstaande villa met ondergrond (in aanbouw), erf, tuin en verder aanbehoren, plaatselijk bekend als de Pauluslaan 51 te 2204 CA Noordwijk, kadastraal bekend als gemeente Noordwijk, sectie C, nummer 1934, groot zestien are en negenenzestig centiare (16 a 69 ca), ten tijde van de aankoop aangeduid met bouwnummer 39, aan welk perceel door het Kadaster een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte is toegekend en welk perceel blijkens de kadastrale aantekening is belast met een tweetal zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder B van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de gemeente Noordwijk, en een recht van opstal ten behoeve van de naamloze vennootschap Dunea N.V., gevestigd te Zoetermeer,

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Registergoed wordt mogelijk binnen 2 jaar na oplevering geleverd. Aldus mogelijke herziening/restitutie niet verrekenbare BTW.

Milieu-informatie

Uit een schriftelijke inventarisatie bleek niet dat in dit perceel een ondergrondse brandstoftank aanwezig is.
Informatie over de bodemgesteldheid alsook het bestemmingsplan is opvraagbaar bij de notaris.

Financieel

Plok 1000
Indicatie veilingkosten € 15000 (per 07-11-2021 om 13:44 )
Exclusief OVB / handelsrente / herziening BTW (per 07-11-2021 om 13:36)

Lasten

OZB € 589,80 per jaar
rioolrecht € 188,84 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.