Veilingdatum
29 juni 2020
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
44848
Status
Niet gegund

Omschrijving

Vrijwillige verkoop van een prachtig beleggingspand aan de Plantage Doklaan 36. Op top locatie in de Amsterdamse binnenstad om de hoek van Artis, Hortus Botanicus en de Nieuwmarkt Buurt. Cultureel is dit een hotspot met o.a. de Stopera met haar internationaal befaamde Opera, de Hermitage en De Kleine Komedie. Het object is gelegen op eigen grond bestaande uit een dubbel benedenhuis, een appartement op de tweede verdieping, een dubbel appartement op de derde verdieping en zolderverdieping. Het pand is deels gerenoveerd (eerste-, tweede- en vierde etage). Funderingsherstel is recentelijk afgerond. Het pand wordt leeg opgeleverd.

Kenmerken

  • Type registergoed: Beneden- en bovenwoning
  • Gebruik: Leegstaand
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

Het woonhuis met ondergrond, erf en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Plantage Doklaan 36 te 1018 CN Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie O, nummer 418, groot tachtig centiare.

Bezichtigen

vrijdag 26 juni 2020, van 14:30 tot 15:30 uur
Het is mogelijk het object op afspraak te bezichtigen. Voor afspraken over bezichtigingen kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06 15 25 81 62.

Overige informatie

Geheel beleggingspand. Leeg en vrij van huur, gelegen op eigen grond. Het pand is deels gerenoveerd (eerste-, tweede- en vierde etage) en het funderingsherstel is recent afgerond.

gebruik/oplevering
De koper aanvaardt het object waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.

oppervlakte (volgens BAG)
36 H 52 m² (winkelfunctie)
36 H 48 m² (woonfunctie)
36 I 50 m² (woonfunctie)
36 II 143 m² (woonfunctie)
36 II 44 m² (woonfunctie)
36 III 50 m² (woonfunctie)

energie (EPA)
De verkoper beschikt over (voorlopige) energie labels.
36H label G (potentieel B na realisatie volledige renovatie incl. trappenhuis)
36/1 label E (potentieel B na realisatie volledige renovatie incl. trappenhuis)
36/2 label G (potentieel B na realisatie volledige renovatie incl. trappenhuis)
36/3 label C (potentieel B na realisatie volledige renovatie incl. trappenhuis)

De definitieve energielabels worden na afronding van volledige renovatie toegekend.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed mededeelt danwel heeft medegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. Verkoper verleent generlei garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de opgave van hetgeen hiervoor/hierna, bij advertenties of elders mondeling of schriftelijk is vermeld.

milieu
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat:
-het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het object in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieu-wetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
-het hem voorts niet bekend is dat zich in het object (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
-het hem niet bekend is dat zich in het object asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen drie (3) dagen na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

oplevering
Per uiterlijk 30 september 2020.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten over 2020
Rioolheffing:
36 H € 238,33
36 II € 138,33
36 III € 238,33
Afvalstofheffing:
36 III € 276,00
OZB:
36 H € 197,22
36 II € 102,52
36 III € 114,63

WOZ (peildatum 1-1-2019)
36 H € 554.000
36 II € 322.000
36 III € 288.000

plok
€ 15.000,- excl. BTW t.l.v. koper. Uitsluitend uit te keren bij gunning.

Financieel

Plok € 16.000,- excl. BTW t.l.v. koper, bij gunning.

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF BAG 36-H klein
PDF BAG 36-H groot
PDF BAG 36-1
PDF BAG 36-2 klein
PDF BAG 36-2 groot
PDF BAG 36-3
PDF bm2540 rapport bodemonderzoek plantage doklaan 28-36 amsterdam
PDF funderingsonderzoek plantage doklaan 36 dd 7 7 2015
PDF WOZ plantage doklaan 36 2020
PDF asbest rapport ai pand plantage doklaan 36_geredigeerd

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.