Veilingdatum
16 december 2019
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
44569
Status
Niet gegund

Omschrijving

Een appartement dat gelegen is op de tweede verdieping aan de achterzijde. De woning maakt deel uit van een complex dat in 2002 is gesplitst in appartementsrechten en vervolgens in 2005 onder gesplitst is en maakt daardoor onderdeel uit van de hoofdvereniging en onder vereniging VVE “Jacob van Lennepstraat 23”.

Kenmerken

  • Type registergoed: Bovenwoning
  • Gebruik: Verhuurd
  • Oppervlakte wonen: 29 m²

Kadastrale informatie

Kadastraal: gemeente Amsterdam, sectie Q nummer 8200-A appartementsindex 6.

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

huuropbrengst
Huidige kale huur € 237,26 per maand / € 2.847,12 per jaar. De huur is voor het laatst geïndexeerd per 1 juli 2019.

lasten
OZB € 87,15
Rioolrecht € 131,12
Waterschapslasten € 30,94
VvE € 55,00 per maand.

kosten koper
Notariskosten, overdrachtsbelasting.

WOZ
Peildatum 1-1-2018: € 230.000,00.

oppervlakte
Volgens BAG: 29m².

gebruik/oplevering
De woning is voor onbepaalde tijd verhuurd en zal in verhuurde staat overgedragen worden.

eigendomssituatie
Eigen grond.

bestemmingsplan
Conform het geldende bestemmingsplan “Oud West 2018” luidt de bestemming: Wonen.

huidig gebruik
Het appartementsrecht is verhuurd en in gebruik als woning.

aanvaarding
Binnen 30 dagen na gunning.

gegevens huurcontract(en)
Verhuurd aan een natuurlijk persoon op basis van een HPW contract.
Huuringangsdatum: 7 september 1994.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen garanties voor hetgeen mondeling e/o schriftelijk is medegedeeld.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel d.d. 4 november 2019 zijn er geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel d.d. 4 november 2019 is de volgende publiekrechtelijke beperking bekend: Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014.

risico
Alle risico's zijn vanaf de gunning voor rekening van koper.

overige bepalingen
Verkoop 'as is where is'

gunning
Verkoper behoud zich het recht van gunning voor en zal zich hieromtrent binnen 48 uur na de veiling uitspreken.

waarborgsommen
€ 241,97.

betaling koopsom
16-01-2020.

belasting
Wegens de levering is overdrachtsbelasting verschuldigd.

Een appartement dat gelegen is op de tweede verdieping aan de achterzijde. De woning maakt deel uit van een complex dat in 2002 is gesplitst in appartementsrechten en vervolgens in 2005 onder gesplitst is en maakt daardoor onderdeel uit van de hoofdvereniging en onder vereniging VVE “Jacob van Lennepstraat 23”.

oppervlakte
Volgens BAG: 29m².

gebruik/oplevering
De woning is voor onbepaalde tijd verhuurd en zal in verhuurde staat overgedragen worden.

eigendomssituatie
Eigen grond.

bestemmingsplan
Conform het geldende bestemmingsplan “Oud West 2018” luidt de bestemming: Wonen.

huidig gebruik
Het appartementsrecht is verhuurd en in gebruik als woning.

aanvaarding
Binnen 30 dagen na gunning.

gegevens huurcontract(en)
Verhuurd aan een natuurlijk persoon op basis van een HPW contract.
Huuringangsdatum: 7 september 1994.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen garanties voor hetgeen mondeling e/o schriftelijk is medegedeeld.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel d.d. 4 november 2019 zijn er geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel d.d. 4 november 2019 is de volgende publiekrechtelijke beperking bekend: Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014.

risico
Alle risico's zijn vanaf de gunning voor rekening van koper.

overige bepalingen
Verkoop 'as is where is'

gunning
Verkoper behoud zich het recht van gunning voor en zal zich hieromtrent binnen 48 uur na de veiling uitspreken.

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst
Huidige kale huur € 237,26 per maand / € 2.847,12 per jaar. De huur is voor het laatst geïndexeerd per 1 juli 2019.

lasten
OZB € 87,15
Rioolrecht € 131,12
Waterschapslasten € 30,94
VvE € 55,00 per maand.

kosten koper
Notariskosten, overdrachtsbelasting.

WOZ
Peildatum 1-1-2018: € 230.000,00.

waarborgsommen
€ 241,97.

betaling koopsom
16-01-2020.

belasting
Wegens de levering is overdrachtsbelasting verschuldigd.


Financieel

Plok € 1.500,00 incl. BTW t.l.v. verkoper

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF bag-viewer-0363010000681442
PDF WOZ waarde_waardeloket_Jacob van Lennepstraat
PDF bodemrapportage jacob_van_lennepstraat_23f (1)
PDF huuraanpassing 1-7-2019 jvlennep avg

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.