Veilingdatum
18 november 2019
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
44507
Status
Gegund

Omschrijving

Appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de horecaruimte van 63,36m², gelegen op de begane grond van het gebouw. Gelegen op eigen grond.

De huuropbrengst bedraagt € 11.612,52 per jaar.

gebruik/oplevering
Het object wordt in verhuurde staat opgeleverd.

oppervlakte
Volgens BAG: 59m²

energie (EPA)
Nog niet in bezit van een energielabel.

NEN 2580
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het vvo volgens deze meting 63,36 m² bedraagt.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

onderhoudstoestand pand
Verkoper attendeert de koper in veiling uitdrukkelijk op het feit dat de uitbouw aan de achterzijde van het Registergoed in slechte staat is, er is onder andere sprake van lekkage, dit dient te worden hersteld. Verder komt de feitelijke grens van de uitbouw niet overeen met kadastrale grens. Vorenstaande is voor rekening en risico van koper in de veiling.

aanschrijvingen
Verkoper is geen aanschrijving inzake het object bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat er geen bodemverontreiniging aanwezig is.

risico
Alle risico’s, zijn vanaf de dag waarop de koopsom moet worden voldaan of- ingeval van eerder aflevering- vanaf de dag waarop de aflevering plaatsvindt, voor rekening van de koper.

ontruiming
Ontruiming is niet van toepassing.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel.

lasten per jaar
OZB-tarief eigenaren woning € 351,56 (2019)
Waterschapslasten € 30,80 (2019)
Rioolheffing tarief eigenaar € 131,12 (2019)

WOZ-waarde
De WOZ-waarde voor het jaar 2019 bedraagt: € 229.000,- (peildatum 01-01-2018)

kosten koper
koper dient te betalen:
- de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVA;
- het honorarium volgens het tarief van de notaris, zijnde 1% van de koopsom met een minimum van € 3.750,00:
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief 1.1. én 1.2; met het veilinghuis zijn hierover afspraken gemaakt, welke op te vragen zijn bij de directiemakelaar danwel de notaris.
- de kosten van plaatsing op openbareverkoop.nl ad € 139,15 inclusief omzetbelasting per pand,
- de courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- het bedrag gelijk aan de overdrachtsbelasting welke bij de levering verschuldigd zal zijn;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale en hypothecaire recherche;
- het tarief voor recherches VIS/Insolventies/Curatele/GBA/BAG ad € 35,00;
- het tarief van de heffing voor het kwaliteitsfonds notariaat ad € 8,22 per notariële akte;
- de kosten van een eventuele akte de command;
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
n.v.t.

waarborgsommen
Door de huurder is een waarborgsom ad € 453,78 betaald. De door de huurder betaalde waarborgsom wordt met de koper verrekend.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 18-12-2019.

plok
€ 2.500,- excl BTW ten laste van verkoper

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel 6% overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is voldoende verzekerd. Koper kan de verzekering niet overnemen. Koper dient de verzekering vanaf de gunning zelf te verzorgen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Overige bog
  • Gebruik: Verhuurd

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie S, complexaanduiding 9178, appartementsindex A1, uitmakende het een/vijfde (1/5e) onverdeeld aandeel in het gebouw. Groot 63m².

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Bezichtigingsmogelijkheden in overleg met de makelaar.

Directiemakelaar
De heer J.M.J. (Kobus) Keij, Keij & Stefels Makelaars B.V., Paulus Potterstraat 26, 1071 DA te Amsterdam. k.keij@keij-stefels.nl, 020-5775339, 06-21503344.

Overige informatie

Appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de horecaruimte van 63,36m², gelegen op de begane grond van het gebouw. Gelegen op eigen grond.

De huuropbrengst bedraagt € 11.612,52 per jaar.

gebruik
Het object wordt in verhuurde staat opgeleverd.

oppervlakte
Volgens BAG: 59m²

energie (EPA)
Nog niet in bezit van een energielabel.

NEN 2580
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het vvo volgens deze meting 63,36 m² bedraagt.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

onderhoudstoestand pand
Verkoper attendeert de koper in veiling uitdrukkelijk op het feit dat de uitbouw aan de achterzijde van het Registergoed in slechte staat is, er is onder andere sprake van lekkage, dit dient te worden hersteld. Verder komt de feitelijke grens van de uitbouw niet overeen met kadastrale grens. Vorenstaande is voor rekening en risico van koper in de veiling.

aanschrijvingen
Verkoper is geen aanschrijving inzake het object bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat er geen bodemverontreiniging aanwezig is.

risico
Alle risico’s, zijn vanaf de dag waarop de koopsom moet worden voldaan of- ingeval van eerder aflevering- vanaf de dag waarop de aflevering plaatsvindt, voor rekening van de koper.

ontruiming
Ontruiming is niet van toepassing.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel.

FINANCIËLE INFORMATIE
lasten per jaar
OZB-tarief eigenaren woning € 351,56 (2019)
Waterschapslasten € 30,80 (2019)
Rioolheffing tarief eigenaar € 131,12 (2019)

WOZ-waarde
De WOZ-waarde voor het jaar 2019 bedraagt: € 229.000,- (peildatum 01-01-2018)

kosten koper
koper dient te betalen:
- de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVA;
- het honorarium volgens het tarief van de notaris, zijnde 1% van de koopsom met een minimum van € 3.750,00:
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief 1.1. én 1.2; met het veilinghuis zijn hierover afspraken gemaakt, welke op te vragen zijn bij de directiemakelaar danwel de notaris.
- de kosten van plaatsing op openbareverkoop.nl ad € 139,15 inclusief omzetbelasting per pand,
- de courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- het bedrag gelijk aan de overdrachtsbelasting welke bij de levering verschuldigd zal zijn;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale en hypothecaire recherche;
- het tarief voor recherches VIS/Insolventies/Curatele/GBA/BAG ad € 35,00;
- het tarief van de heffing voor het kwaliteitsfonds notariaat ad € 8,22 per notariële akte;
- de kosten van een eventuele akte de command;
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
n.v.t.

waarborgsommen
Door de huurder is een waarborgsom ad € 453,78 betaald. De door de huurder betaalde waarborgsom wordt met de koper verrekend.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom

De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 18-12-2019.

plok
€ 2.500,- excl BTW ten laste van verkoper

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel 6% overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is voldoende verzekerd. Koper kan de verzekering niet overnemen. Koper dient de verzekering vanaf de gunning zelf te verzorgen.



Financieel

Plok € 2.500,00 excl BTW t.l.v. verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 31-10-2019 om 10:17)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF 191024 kadastrale kaart
PDF 191024 kadastrale legger 16 h
PDF 191024 bag viewer
PDF 191028 akte houdende veilingvoorwaarden vrijwillige verkoop wijttenbachstraat 16 h te amsterdam
PDF 191031 financiele informatie wijttenbachstraat na notaris versie 2
PDF 191031 bijzondere veilingvoorwaarden wijttenbachstraat 16 h te amsterdam (tbv de eerste amsterdamse)

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.