Veilingdatum
18 november 2019
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (beslag)
Dossiernummer
44453
Status
Gegund

Omschrijving

Woonhuis met tuin.

Oppervlakte volgens BAG: 62 m².

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonhuis
  • Gebruik: Leegstaand
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Oppervlakte perceel: 109 m²

Kadastrale informatie

Het woonhuis met schuur, ondergrond, erf, tuin en verder toebehoren, staande en gelegen te 2121 AA Bennebroek, Rijksstraatweg 33, kadastraal bekend gemeente Bennebroek, sectie A, nummer 1087, groot een are en negen centiare.

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Woonhuis met schuur, ondergrond, erf, tuin en verder toebehoren.

gebruik
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment niet bewoond door de eigenaar. Volgens verkregen informatie staat het registergoed (sinds kort) leeg.
Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van bewoning en/of gebruik door de ei-genaar en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot ont-ruiming dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechts-vordering is bepaald. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.

woonoppervlakte
Volgens BAG : 62m².

energie
Voorlopig energielabel: F.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

FINANCIËLE INFORMATIE
Voor rekening van koper komt:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.

lasten
OZB € 232,26
Rioolheffing € 143,08
Waterschapslasten € 34,30

Financieel

Plok 1% t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 4850 (per 16-10-2019 om 13:46 )

Lasten

OZB € 232,26 per jaar
Rioolheffing € 143,08 per jaar
Waterschapslasten € 34,30 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.