Veilingdatum
07 oktober 2019
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (beslag)
Dossiernummer
44322
Status
Gegund

Omschrijving

Appartementsrecht op de bovenste verdieping, met berging op de begane grond.

oppervlakte wonen
Volgens BAG: 47 m².

energie
Er is een voorlopige energielabel, te weten E.

VvE
Jaarlijkse bijdrage € 1.268,28
Stookkosten € 600,00
Achterstallige lasten € 1.923,99

lasten
OZB € 114,76
Rioolheffing € 156,98
Waterschapslasten € 22,75

indicatie veilingkosten
€ 6.200,00

gunning
Gunningstermijn is 6 dagen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Erfpacht

Kadastrale informatie

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de flatwoning gelegen op de bovenste verdieping van na te melden flatgebouw, plaatselijk bekend Engelandlaan 302 te 2034 NJ Haarlem, kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie Q, nummer 1114, appartementsindex 18, welk appartementsrecht uit maakt het onverdeeld zes/eenhonderd vierennegentigste (6/194e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het eeuwigdurend recht van erfpacht van een perceel grond gelegen aan de Engelandlaan, eigendom van de Vereniging van Eigenaars van Parkflat Het Spaarne III Engelandlaan 264 tot en met 302 (even nummers) te Haarlem, met de rechten van de erfpachter op het zich op die grond bevindende flatgebouw bevattende achttien flatwoningen met daarbij behorende bergingen in de onderbouw, twee kantoorruimten en vier garages, plaatselijk bekend Engelandlaan 264 tot en met 302 (even nummers) te Haarlem, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Haarlem II, sectie Q nummer 890, groot vijf are elf centiare.

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Appartementsrecht op de bovenste verdieping, met berging op de begane grond.

oppervlakte wonen
Volgens BAG: 47 m².

energie
Er is een voorlopige energielabel, te weten E.

VvE
Jaarlijkse bijdrage € 1.268,28
Stookkosten € 600,00
Achterstallige lasten € 1.923,99

lasten
OZB € 114,76
Rioolheffing € 156,98
Waterschapslasten € 22,75

indicatie veilingkosten
€ 6.200,00

gunning
Gunningstermijn is 6 dagen.

Overige eigendomgegevens

Erfpacht is thans nihil

Financieel

Plok 1% t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 6200 (per 15-08-2019 om 11:56 )
In de kosten van de notaris is de achterstand bij de VvE verwerkt (per 15-08-2019 om 11:56)

Lasten

VvE € 1268,28 per jaar
VvE stookkosten € 600,00 per jaar
OZB € 114,76 per jaar
Rioolheffing € 156,98 per jaar
Waterschapslasten € 22,75 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF toedeling recht van erfpacht
PDF uitgifte erfpacht
PDF canon nihil
PDF splitsingsakte met tekening
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.