Veilingdatum
04 februari 2019
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (beslag)
Dossiernummer
43784
Status
Gegund

Omschrijving

Op 4-de verdieping gelegen appartement met berging in de kelder.

Oppervlakte volgens BAG 70 m²

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Erfpacht

Kadastrale informatie

het voortdurend recht van erfpacht van een (onder)appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de vierde verdieping van na te melden gebouw met een afzonderlijke berging gelegen in de kelder van dit gebouw te 1087 JB Amsterdam, Kiekstraat 94, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AU, nummer 445 A-66, uitmakende het zesenzeventig/zesduizend negenhonderddrieëntwintigste (76/6.923e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het hoofdappartement, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van zesendertig (36) vrije sector koopwoningen met bergingen en dertig (30) woningen met dertig (30) bergingen, ten tijde van de ondersplitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AU, nummer 445 A-2, uitmakende het zesduizend negenhonderddrieëntwintig/zeventienduizend zesentachtigste (6.923/17.086e) onverdeeld aandeel in de hoofdgemeenschap, bestaande uit het appartementencomplex genaamd ''IJburg blok 30'' met ondergrond omvattende: - achtentachtig (88) sociale huurwoningen met bergingen; - zesendertig (36) vrije sector koopwoningen met bergingen; - dertig (30) woningen met dertig bergingen; - vijfenvijftig (55) parkeerplaatsen behorende bij de sociale huurwoningen; - vijftig (50) parkeerplaatsen voor de koopwoningen en de huurwoningen; en - zeven bedrijfsruimen; ten tijde van de hoofdsplitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AU nummer 397, groot dertien are vijfenzeventig centiare, nummer 396 groot vijf are tweeënveertig centiare en nummer 398 groot drieënzeventig are twintig centiare;

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Op 4-de verdieping gelegen appartement met berging in de kelder.

Oppervlakte volgens BAG 70 m²

bijzondere veilingvoorwaarden
Plok is voor rekening van verkoper. Als niet gegund wordt is geen plok verschuldigd. Gunningstermijn is 6 dagen.

Financiële informatie

indicatie veilingkosten
€ 3.750

jaarlijkse lasten
- WOZ € 90,23
- rioolheffing € 125,83
- waterschapslasten € 49,02
- VvE € 1.547,28

Overige eigendomgegevens

Erfpacht afgekocht tot en met 31 december 2053.

Financieel

Plok 1% (verkoper)
Indicatie veilingkosten € 3750 (per 02-01-2019 om 15:41 )

Lasten

WOZ € 90,23 per jaar
Rioolheffing € 125,83 per jaar
Waterschapslasten € 49,02 per jaar
VvE € 1547,28 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF splitsing hoofd met tekeningen
PDF splitsing onder met tekeningen
PDF algemene bepalingen erfpacht amsterdam 2000
PDF vestiging erfpacht
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.