Veilingdatum
17 december 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43729
Status
Niet gegund

Veiling in combinatie

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Omschrijving

Het woonhuis, bestaande uit een benedenhuis en drie afzonderlijk bovenwoningen, ondergrond en erf, plaatselijk bekend te 1058 CV Amsterdam, Van Walbeeckstraat 52, kadastraal bekende gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie M nummer 2132, waaraan door het kadaster een voorlopige kadastrale grens en – oppervlakte is toegekend, ter grootte van circa één are en zevenenveertig centiare.
De bruto huuropbrengst per jaar is als volgt:
Van Walbeeckstraat 52 (met 2de verdieping leeg): € 32.566,92 p.j. en exclusief de huurwaarde voor de lege woning.

Uniek!
Het betreft een veiling van 9 verzorgde (beleggings-)panden en ieder pand bestaat uit vier woningen en derhalve zijn het in totaal 36 woningen. De Van Walbeeckstraat is een brede, rustige en boomrijke straat gelegen op de rand van De Baarsjes en Oud Zuid.

De benedenhuizen hebben een tuin op het oosten met een vrijstaande berging. De bovenwoningen, gelegen op de 1ste tot en met de 3de verdieping, hebben een balkon op het oosten. De 4de verdieping is een halve verdieping en hier zijn drie aparte zolderkamers die horen bij de woningen op de 1ste, de 2de en de 3de verdieping.

Er zijn 8 appartementen leeg. De totale bruto huuropbrengst is € 264.715,08 per jaar exclusief de huurwaarde voor de 8 lege woningen.
De bruto huuropbrengst per jaar is als volgt:
Van Walbeeckstraat 42 (met 1ste verdieping leeg): € 18.291,24 p.j.*
Van Walbeeckstraat 44 (met benedenhuis en 2de verdieping leeg): € 25.539,00 p.j.*
Van Walbeeckstraat 46 (met 2de en 3de verdieping leeg): € 22.275,36 p.j.*
Van Walbeeckstraat 48 (geheel verhuurd): € 42.373,32 p.j.*
Van Walbeeckstraat 50 (geheel verhuurd): € 37.391,88 p.j.*
Van Walbeeckstraat 52 (met 2de verdieping leeg): € 32.566,92 p.j.*
Van Walbeeckstraat 54 (geheel verhuurd): € 35.161,20 p.j.*
Van Walbeeckstraat 56 (met benedenhuis en 2de verdieping leeg): € 17.194,80 p.j.*
Van Walbeeckstraat 58 (geheel verhuurd): € 33.921,36 p.j.*
Totaal: € 264.715,08 p.j.*

* voor een specificatie van de huren verwijzen wij naar veilingbrochure die te vinden is onder de voorwaarden op www.eersteamsterdamse.nl. De huurcontracten en de huurverhogingsbrieven zijn bij de directiemakelaar op te vragen.
* in de huuropbrengsten zit een vergoeding voor de verhuurder voor o.a. de keukenapparatuur en/of voor de vloerafwerking en/of voor een wasmachine en/of een droogtrommel etc.

De panden zijn gelegen op eigen grond.

De brochure van de directiemakelaar Straathof Makelaars o.g. is te vinden onder het tabblad voorwaarden.

oplevering
1. De negen beleggingspanden zijn verhuurd en worden in verhuurde staat opgeleverd, met uitzondering van de navolgende 8 appartementen:
- Van Walbeeckstraat 42-I;
- Van Walbeeckstraat 44-huis;
- Van Walbeeckstraat 44-II;
- Van Walbeeckstraat 46-II;
- Van Walbeeckstraat 46-III;
- Van Walbeeckstraat 52-II;
- Van Walbeeckstraat 56-huis;
- Van Walbeeckstraat 56-II;
2. De bedragen van de diverse kosten, welke hierna genoemd worden, betreffen vergoedingen voor de verhuurder voor onder andere de keukenapparatuur en/of voor de vloerafwerking en/of voor een wasmachine en/of een droogtrommel etcetera.
3. De huurovereenkomsten zijn vastgelegd in onderhandse akten. De onderhandse akten waarin de huurovereenkomsten zijn neergelegd bevatten de volledige rechtsverhouding tussen verhuurder en de huurders. Buiten de huurovereenkomsten om zijn er geen voor verhuurder nadelige afspraken met de huurders gemaakt.
4. Tot op heden zijn de huurders hun verplichtingen correct nagekomen.
5. Met betrekking tot het Registergoed lopen er geen procedures bij de huurcommissie. Verkoper beschikt evenmin over informatie dat een huurder voornemens is daartoe.
6. Met betrekking tot het Registergoed is er niet verzocht om een huurprijsaanpassing, noch is een dergelijk verzoek aangekondigd.
7. De huurovereenkomsten bevatten geen voorkeursrecht of koopoptie.
8. De woning aan de Van Walbeeckstraat 44-I is met toestemming van de eigenaar onderverhuurd tot en met 21 oktober 2019.

energie (EPA)
Met betrekking tot de registergoederen verklaart Verkoper dat hij van een aantal appartementen, doch niet van alle appartementen, beschikt over een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen.
In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
Met betrekking tot de registergoederen verklaart verkoper dat hij niet in de mogelijkheid is gesteld de registergoederen volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bruto vloeroppervlakten volgens informatie is verkregen.
Het was wel mogelijk om de meeste lege appartementen aan de Van Walbeeckstraat in te meten en derhalve zijn van de meeste lege appartementen wel een meetrapport aanwezig, welke op verzoek kan worden toegezonden.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake de registergoederen meedeelt dan wel heeft medegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 26 oktober 2018, zijn er geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 26 oktober 2018, zijn ten aanzien van de registergoederen geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

milieu
Met betrekking tot het registergoed verklaart verkoper dat:
- het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat de registergoederen in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- het hem voorts niet bekend is dat zich in de registergoederen (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
- het hem niet bekend is dat zich in de registergoederen asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
De registergoederen zijn voor risico van de koper vanaf de dag van de gunning.

VvE
n.v.t.

overige bepalingen
Kijk op www.eersteamsterdamse.nl, onder voorwaarden.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel of combinatie van percelen.

combinatie
De negen panden Van Walbeeckstraat 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 en 58 worden eerst ieder afzonderlijk bij opbod en afslag geveild. Daarna worden de drie panden Van Walbeeckstraat 42, 44 en 46 gecombineerd in slag gelegd, vervolgens worden de zes panden Van Walbeeckstraat 48,50, 52, 54, 56 en 58 gecombineerd in slag gelegd. Tenslotte worden de negen panden Van Walbeeckstraat 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 en 58 gecombineerd in slag gelegd.

Kenmerken

  • Type registergoed: Herenhuis

Bezichtigen

dinsdag 4 december 2018, van 14:30 tot 15:30 uur
donderdag 6 december 2018, van 14:00 tot 15:00 uur
maandag 10 december 2018, van 14:00 tot 15:00 uur
dinsdag 11 december 2018, van 14:00 tot 15:00 uur
donderdag 13 december 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
maandag 17 december 2018, van 14:00 tot 16:00 uur

Overige informatie

Het woonhuis, bestaande uit een benedenhuis en drie afzonderlijk bovenwoningen, ondergrond en erf, plaatselijk bekend te 1058 CV Amsterdam, Van Walbeeckstraat 52, kadastraal bekende gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie M nummer 2132, waaraan door het kadaster een voorlopige kadastrale grens en – oppervlakte is toegekend, ter grootte van circa één are en zevenenveertig centiare.
De bruto huuropbrengst per jaar is als volgt:
Van Walbeeckstraat 52 (met 2de verdieping leeg): € 32.566,92 p.j. en exclusief de huurwaarde voor de lege woning.

Uniek!
Het betreft een veiling van 9 verzorgde (beleggings-)panden en ieder pand bestaat uit vier woningen en derhalve zijn het in totaal 36 woningen. De Van Walbeeckstraat is een brede, rustige en boomrijke straat gelegen op de rand van De Baarsjes en Oud Zuid.

De benedenhuizen hebben een tuin op het oosten met een vrijstaande berging. De bovenwoningen, gelegen op de 1ste tot en met de 3de verdieping, hebben een balkon op het oosten. De 4de verdieping is een halve verdieping en hier zijn drie aparte zolderkamers die horen bij de woningen op de 1ste, de 2de en de 3de verdieping.

Er zijn 8 appartementen leeg. De totale bruto huuropbrengst is € 264.715,08 per jaar exclusief de huurwaarde voor de 8 lege woningen.
De bruto huuropbrengst per jaar is als volgt:
Van Walbeeckstraat 42 (met 1ste verdieping leeg): € 18.291,24 p.j.*
Van Walbeeckstraat 44 (met benedenhuis en 2de verdieping leeg): € 25.539,00 p.j.*
Van Walbeeckstraat 46 (met 2de en 3de verdieping leeg): € 22.275,36 p.j.*
Van Walbeeckstraat 48 (geheel verhuurd): € 42.373,32 p.j.*
Van Walbeeckstraat 50 (geheel verhuurd): € 37.391,88 p.j.*
Van Walbeeckstraat 52 (met 2de verdieping leeg): € 32.566,92 p.j.*
Van Walbeeckstraat 54 (geheel verhuurd): € 35.161,20 p.j.*
Van Walbeeckstraat 56 (met benedenhuis en 2de verdieping leeg): € 17.194,80 p.j.*
Van Walbeeckstraat 58 (geheel verhuurd): € 33.921,36 p.j.*
Totaal: € 264.715,08 p.j.*

* voor een specificatie van de huren verwijzen wij naar veilingbrochure die te vinden is onder de voorwaarden op www.eersteamsterdamse.nl. De huurcontracten en de huurverhogingsbrieven zijn bij de directiemakelaar op te vragen.
* in de huuropbrengsten zit een vergoeding voor de verhuurder voor o.a. de keukenapparatuur en/of voor de vloerafwerking en/of voor een wasmachine en/of een droogtrommel etc.

De panden zijn gelegen op eigen grond.

De brochure van de directiemakelaar Straathof Makelaars o.g. is te vinden onder het tabblad voorwaarden.

oplevering
1. De negen beleggingspanden zijn verhuurd en worden in verhuurde staat opgeleverd, met uitzondering van de navolgende 8 appartementen:
- Van Walbeeckstraat 42-I;
- Van Walbeeckstraat 44-huis;
- Van Walbeeckstraat 44-II;
- Van Walbeeckstraat 46-II;
- Van Walbeeckstraat 46-III;
- Van Walbeeckstraat 52-II;
- Van Walbeeckstraat 56-huis;
- Van Walbeeckstraat 56-II;
2. De bedragen van de diverse kosten, welke hierna genoemd worden, betreffen vergoedingen voor de verhuurder voor onder andere de keukenapparatuur en/of voor de vloerafwerking en/of voor een wasmachine en/of een droogtrommel etcetera.
3. De huurovereenkomsten zijn vastgelegd in onderhandse akten. De onderhandse akten waarin de huurovereenkomsten zijn neergelegd bevatten de volledige rechtsverhouding tussen verhuurder en de huurders. Buiten de huurovereenkomsten om zijn er geen voor verhuurder nadelige afspraken met de huurders gemaakt.
4. Tot op heden zijn de huurders hun verplichtingen correct nagekomen.
5. Met betrekking tot het Registergoed lopen er geen procedures bij de huurcommissie. Verkoper beschikt evenmin over informatie dat een huurder voornemens is daartoe.
6. Met betrekking tot het Registergoed is er niet verzocht om een huurprijsaanpassing, noch is een dergelijk verzoek aangekondigd.
7. De huurovereenkomsten bevatten geen voorkeursrecht of koopoptie.
8. De woning aan de Van Walbeeckstraat 44-I is met toestemming van de eigenaar onderverhuurd tot en met 21 oktober 2019.

energie (EPA)
Met betrekking tot de registergoederen verklaart Verkoper dat hij van een aantal appartementen, doch niet van alle appartementen, beschikt over een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen.
In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
Met betrekking tot de registergoederen verklaart verkoper dat hij niet in de mogelijkheid is gesteld de registergoederen volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bruto vloeroppervlakten volgens informatie is verkregen.
Het was wel mogelijk om de meeste lege appartementen aan de Van Walbeeckstraat in te meten en derhalve zijn van de meeste lege appartementen wel een meetrapport aanwezig, welke op verzoek kan worden toegezonden.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake de registergoederen meedeelt dan wel heeft medegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 26 oktober 2018, zijn er geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 26 oktober 2018, zijn ten aanzien van de registergoederen geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

milieu
Met betrekking tot het registergoed verklaart verkoper dat:
- het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat de registergoederen in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- het hem voorts niet bekend is dat zich in de registergoederen (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
- het hem niet bekend is dat zich in de registergoederen asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
De registergoederen zijn voor risico van de koper vanaf de dag van de gunning.

VvE
n.v.t.

overige bepalingen
Kijk op www.eersteamsterdamse.nl, onder voorwaarden.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel of combinatie van percelen.

combinatie
De negen panden Van Walbeeckstraat 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 en 58 worden eerst ieder afzonderlijk bij opbod en afslag geveild. Daarna worden de drie panden Van Walbeeckstraat 42, 44 en 46 gecombineerd in slag gelegd, vervolgens worden de zes panden Van Walbeeckstraat 48,50, 52, 54, 56 en 58 gecombineerd in slag gelegd. Tenslotte worden de negen panden Van Walbeeckstraat 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 en 58 gecombineerd in slag gelegd.

Financiële informatie

huuropbrengst
Van Walbeekstraat 52-huis
Bruto huur per maand: € 825,28
Aftrek van de diverse kosten: € 91,85
Netto huur per maand: € 733,43

Van Walbeekstraat 52-I
Bruto huur per maand: € 1.064,61
Aftrek van de diverse kosten: € 92,75
Netto huur per maand: € 971,86

Van Walbeekstraat 52-II
Vrij van huur

Van Walbeekstraat 52-III
Bruto huur per maand: € 824,02
Aftrek van de diverse kosten: € 65,21
Netto huur per maand: € 758,81

Bruto huur per jaar: € 33.566,92

totale jaarlijkse lasten
- OZB € 520,69
- rioolrecht € 503,32
- waterschapslasten € 184,12
- totale jaarlijkse lasten € 1.208,13

WOZ waarden (peildatum 01-01-2017)
Van Walbeekstraat 52-huis € 328.000
Van Walbeekstraat 52-I € 310.000
Van Walbeekstraat 52-II € 310.000
Van Walbeekstraat 52-III € 310.000
Totaal: € 1.258.000

kosten verkoper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient verkoper te betalen:
Uiterlijk de achtste dag na de gunning dient Verkoper te betalen:
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
- de kosten van het kadaster terzake de uitmeting van de percelen grond,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk de achtste dag na de gunning dient koper te betalen:
- de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVA;
- het honorarium volgens het tarief van de notaris:
. bij afzonderlijke verkoop van de Van Walbeeckstraat 52: 0,8% van de koopsom;
. bij gecombineerde verkoop van de registergoederen Van Walbeeckstraat 42, 44 en 46: 0,7% van de koopsom;
. bij gecombineerde verkoop van de registergoederen Van Walbeeckstraat 48, 50, 52, 54, 56 en 58: 0,7% van de koopsom;
. bij gecombineerde verkoop van alle registergoederen Van Walbeeckstraat 42-58: 0,6% van de koopsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief 1.1. én 1.2; met het veilinghuis zijn hierover afspraken gemaakt, welke op te vragen zijn bij de directiemakelaar danwel de notaris.
- de kosten van plaatsing op openbareverkoop.nl ad € 139,15 inclusief omzetbelasting per pand,
- de courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- het bedrag gelijk aan de overdrachtsbelasting welke bij de levering verschuldigd zal zijn;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale en hypothecaire recherche;
- het tarief voor recherches VIS/Insolventies/Curatele/GBA/BAG ad € 35,00;
- het tarief van de heffing voor het kwaliteitsfonds notariaat ad € 8,22 per notariële akte;
- de kosten van een eventuele akte de command;
- de van toepassing zijnde inzetpremie(s) exclusief omzetbelasting (ex artikel 6.1 van het tarief van het veilinghuis),
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
n.v.t.

waarborgsommen
Door huurders zijn de volgende waarborgsommen betaald:

Van Walbeeckstraat 52-huis: € 1.500,-;
Van Walbeeckstraat 52-I: € 3.000,-;
Van Walbeeckstraat 52-II: niet van toepassing, is leeg;
Van Walbeeckstraat 52-III:€ 1.300,-.

Over deze waarborgsommen is geen rente verschuldigd.
Deze waarborgsommen zullen in mindering strekken op de koopsom.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 17 januari 2019

plok
De plokpenning is:
Van Walbeeckstraat 52: € 13.000,-;
exclusief BTW en ten laste van koper.

De koper betaalt de inzetpremies aan de notaris uiterlijk de achtste dag na de gunning door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden, waarna de notaris zorgt voor uitbetaling aan de inzetter.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is verzekerd bij Reaal Verzekeringen voor een bedrag van:
- voor de Van Walbeeckstraat 42-46: € 1.526.400,00
- voor de Van Walbeeckstraat 48-58: € 3.246.900,00.
Koper kan de verzekeringen niet overnemen.

IV. VOORWAARDEN
De veiling vindt plaats onder de volgende voorwaarden:
- de Algemene veilingvoorwaarden onroerend goed Amsterdam 2001, vastgelegd in een notariële akte op achtentwintig juni tweeduizend één verleden voor notaris mr P.J.N. van Os te Amsterdam, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op vier juli tweeduizend één onder nummer 115/2001 en bij afschrift ingeschreven ten kantore van voormelde Dienst op diezelfde dag in het register Hypotheken 4 deel 17492 nummer 17;
- de akte van veilingvoorwaarden van mr. P.J.F.M. Le Cat, notaris te Amsterdam, alsmede
- de bepalingen van het veilinghuis die van toepassing zijn op het via internet bieden.

Financieel

Plok € 13.000 exclusief BTW ten laste van koper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 30-11-2018 om 12:16)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 181130 BAG Van Walbeeckstraat 52 H
PDF 181130 BAG Van Walbeeckstraat 52 1
PDF 181130 BAG Van Walbeeckstraat 52 2
PDF 181130 BAG Van Walbeeckstraat 52 3
PDF 181130 overige bepalingen
PDF 181129 voorlopige veilingbrochure van walbeeckstraat 42 tm 58

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.