Veilingdatum
16 april 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
42942
Status
Niet gegund

Veiling in combinatie

Dit betreft een "veiling in combinatie". Dat betekent dat deze veiling bestaat uit meerdere objecten (kavels). Elk object wordt eerst afzonderlijk in opbod en afslag gebracht, waarna de combinatie van de objecten gezamenlijk in afslag plaatsvindt. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle afzonderlijke objecten, die bij deze "veiling in combinatie" behoren, vindt u onder het tabje 'Kavels'.

Kavels


Image

Orteliusstraat 316, AMSTERDAM

Image

Orteliusstraat 318, AMSTERDAM

Omschrijving

Twee verzorgde en geheel verhuurde beleggingspanden gelegen op eigen grond in Amsterdam-West tussen de Jan van Galenstraat en de Erasmusgracht in. De twee panden bestaan ieder uit drie woningen, te weten een benedenhuis, een eerste verdieping en een dubbel bovenhuis. Verder worden de panden gekenmerkt door de smaakvolle Amsterdamse School-bouwstijl. De woningen op de begane grond hebben een achtertuin die op het oosten is en er is een eigen vrijstaande berging. Het appartement op de 1ste verdieping en het dubbel bovenhuis op de 2de en de 3de verdieping hebben een balkon op het oosten.

oplevering
De beleggingspanden zijn verhuurd en worden in verhuurde staat opgeleverd.

energie (EPA)
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat hij van een aantal appartementen, doch niet van alle appartementen, beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Zie de bijlage.
In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat hij niet in de gelegenheid is gesteld de verhuurde woningen volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde oppervlakten volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed en/of het gebouw meedeelt dan wel heeft medegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 12 maart 2018 zijn er geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 12 maart 2018 zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen bekend.

milieu:
Met betrekking tot het registergoed verklaart verkoper dat:
- het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- het hem voorts niet bekend is dat zich in het registergoed (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
- het hem niet bekend is dat zich in het registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
De onroerende zaken zijn voor risico van de koper vanaf de dag van de gunning.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE
Niet van toepassing.

overige bepalingen
Zie brochures

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel of combinatie van percelen.

combinatie
De onroerende zaken nummers 1 en 2 worden eerst afzonderlijk bij opbod en afslag geveild en daarna worden de nummers 1 en 2 gecombineerd in slag gelegd.

Vervolgens wordt nog de combinatie van de drie panden Vespuccistraat 75, 77 en 79 samen met de twee panden Orteliusstraat 316 en 318 in slag gelegd.

Kenmerken

  • Type registergoed: Herenhuis
  • Gebruik: Verhuurd

Kadastrale informatie

1. het woonhuis en erf, bestaande uit een benedenwoning met tuin en twee afzonderlijke bovenwoningen, plaatselijk bekend te 1056 PR Amsterdam, Orteliusstraat 316, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie L nummer 2473, groot één are en zevenendertig centiare. 2. het woonhuis en erf, bestaande uit een benedenwoning met tuin en twee afzonderlijke bovenwoningen, plaatselijk bekend te 1056 PR Amsterdam, Orteliusstraat 318, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie L nummer 2472, groot één are en zevenendertig centiare.

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Het is niet mogelijk om de beleggingspanden via de verkopend makelaar te bezichtigen.

Overige informatie

Twee verzorgde en geheel verhuurde beleggingspanden gelegen op eigen grond in Amsterdam-West tussen de Jan van Galenstraat en de Erasmusgracht in. De twee panden bestaan ieder uit drie woningen, te weten een benedenhuis, een eerste verdieping en een dubbel bovenhuis. Verder worden de panden gekenmerkt door de smaakvolle Amsterdamse School-bouwstijl. De woningen op de begane grond hebben een achtertuin die op het oosten is en er is een eigen vrijstaande berging. Het appartement op de 1ste verdieping en het dubbel bovenhuis op de 2de en de 3de verdieping hebben een balkon op het oosten.

De beleggingspanden zijn verhuurd en worden in verhuurde staat opgeleverd.

Financieel

Plok
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 13-03-2018 om 16:26)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 180320 veilingbrochure Orteliusstraat 316-318
PDF BAG Orteliusstraat 316 H
PDF BAG Orteliusstraat 316 1
PDF BAG Orteliusstraat 316 2
PDF kadastrale kaart Orteliusstraat 316-318
PDF BAG Orteliusstraat 318 H
PDF BAG Orteliusstraat 318 1
PDF BAG Orteliusstraat 318 2
PDF kadastrale kaart Orteliusstraat 316-318_1
PDF 180313 overige bepalingen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.