Veilingdatum
20 november 2017
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
41352
Status
Gesloten

Omschrijving

Appartement gelegen op een super locatie vlakbij de Amstel en Carré gelegen op de derde verdieping met direct daarboven gelegen zolderkamer.
Het betreft een kleine VVE van drie appartementsrechten met twee eigenaar bewoners en een verhuurde woning. De VVE functioneert prima maar is niet super actief. Het appartement heeft een oppervlakte van circa 50 m², de direct daarboven gelegen zolderkamer circa 15 a 20 m². De huur van het appartement bedraagt € 273,42 per maand kale huur, ofwel € 3.281,04 per jaar.

gebruik/oplevering:
Het object wordt geleverd onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst.

energie (EPA):
Volgt nog nadere informatie over.

NEN 2580:
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet in de gelegenheid is geweest om het registergoed volgens de NEN 2580 op te meten en dat de vermelde meters volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid:
De verkoper is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen:
Er zijn geen aanschrijvingen

publiekrechtelijke beperkingen:
Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen.

milieu:
Met betrekking tot milieu verklaart verkoper dat er niets bekend is.

risico:
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

gunning:
Er is een voorbehoud gunning, binnen 24 uur spreekt verkoper zich uit over het al dan niet gunnen van het betreffende appartement met opstallen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

het appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van de woning, gelegen op de derde verdieping van na te vermelden gebouw, met een kamer aan de voorzijde op de vierde verdieping, plaatselijk bekend te 1018 DW Amsterdam als Nieuwe Kerkstraat 1-C-3, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie O, complexaanduiding 4406-A, appartementsindex 3, uitmakende het onverdeeld één/vierde (1/4) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het huis met ondergrond en verder aanbehoren, staande en gelegen te 1018 DW Amsterdam als Nieuwe Kerkstraat 1-C, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie O nummer 2751, groot een are en drieënveertig centiare

Bezichtigen


Afhankelijk van de medewerking van de huurder is de woning te bezichtigen op dinsdag en donderdag alsmede de veilingdag zelf tussen 14.00 en 16.00 uur. Nadere informatie volgt hier over.

Financieel

Plok € 2.000 inclusief omzetbelasting
notarieel honorarium 0,85% van de koopprijs waarvoor gegund wordt (per 19-11-2017 om 17:15)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 19-10-2017 om 16:51)

Lasten

OZB € 136 per jaar
Waterschap € 44,31 per jaar
Riool € 128,40 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF veilingakte
PDF Kadastraal bericht object AMSTERDAM O O 4406 A3
PDF Brondocument_HYP4_11760_7_1018DW1C3_24-10-2017_15-33-02

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.