Veilingdatum
12 juni 2017
Vanaf
18:00
Locatie
Keizersgracht 102
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
40536
Status
Gesloten

Attentie

Bezichtiging is op afspraak en indien mogelijk op: dinsdag 6 juni en donderdag 8 juni van 14:00 – 15:00 uur en op maandag 12 juni van 14:00 – 16:00 uur. Het vriendelijke verzoek is om niet zelf bij de huurder(s) aan te bellen.

Omschrijving

Een schitterend pand voor de belegger of ontwikkelaar, gelegen op eigen grond in de populaire Czaar Peterbuurt bestaande uit een benedenhuis en twee afzonderlijke bovenwoningen. De benedenwoning zal LEEG worden opgeleverd, de bovenwoningen hebben een totale huuropbrengst van € 23.392,- per jaar.

Kenmerken

  • Type registergoed: Beneden- en bovenwoning
  • Gebruik: Gedeeltelijk verhuurd
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Oppervlakte perceel: 36 m²

Kadastrale informatie

het woonhuis, bestaande uit een benedenhuis en drie afzonderlijke bovenwoning, met ondergrond en erf, plaatselijk bekend te 1018 NV Amsterdam als Lijndenstraat 22, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie N, nummer 3405, groot zesendertig centiare

Bezichtigen

dinsdag 6 juni 2017, van 14:00 tot 15:00 uur
donderdag 8 juni 2017, van 14:00 tot 15:00 uur
Bezichtiging is op afspraak en indien mogelijk op:
dinsdag 6 juni en donderdag 8 juni van 14:00 – 15:00 uur en op maandag 12 juni van 14:00 – 16:00 uur.
Het vriendelijke verzoek is om niet zelf bij de huurder(s) aan te bellen.

Overige informatie

Kadastrale gegevens:
het woonhuis, bestaande uit een benedenhuis en drie afzonderlijke bovenwoning, met ondergrond en erf, plaatselijk bekend te 1018 NV Amsterdam als Lijndenstraat 22, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie N, nummer 3405, groot zesendertig centiare

Gebruik/oplevering:
- Lijndenstraat 22-huis, dit gedeelte wordt leeg, ontruimd, vrij van huur en gebruiksrechten geleverd aan de koper in veiling
- Lijndenstraat 22-1 en 22-2, dit gedeelte wordt geleverd onder gestanddoening van de het lopende huurcontract. De huurprijs per maand bedraagt € 974,39 per maand (kale huur);
- Lijndenstraat 22-3, dit gedeelte wordt geleverd onder gestanddoening van de het lopende huurcontract. De huurprijs per maand bedraagt € 975,00 per maand, excl. € 15,00 per maand overige kosten derhalve totaal € 990,00 per maand;

Energie (EPA):
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, koper wordt geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580:
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

Garanties/aansprakelijkheid:
de verkoper verleent geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die hij omtrent het registergoed verstrekt in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

Aanschrijvingen:
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 17 mei 2017 zijn er geen aanschrijvingen bekend. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

Publiekrechtelijke beperkingen:
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 17 mei 2017 is de navolgende publiekrechtelijke beperking bekend:
'' Beschermd Monument Gemeentewet, de dato 27 september 2005''

Milieu:
m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat - het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; - het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; - het is verkoper niet bekend dat zich in het gebouw asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden, anders dan in de tijd waarin het gebouw werd vervaardigd, te doen gebruikelijk was. Bij eventuele verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper dient verkoper te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in het registergoed kan voortvloeien.

Risico:
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

Gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uren na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

WOZ-waarde:
op peildatum 1 januari 2016 bedraagt:
- Lijndenstraat 22-H € 388.000
- Lijndenstraat 22-1 € 140.500
- Lijndenstraat 22-2 € 144.500
- Lijndenstraat 22-3 € 144.500

Milieu-informatie

m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat - het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; - het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; - het is verkoper niet bekend dat zich in het gebouw asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden, anders dan in de tijd waarin het gebouw werd vervaardigd, te doen gebruikelijk was. Bij eventuele verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper dient verkoper te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in het registergoed kan voortvloeien.

Financieel

Plok € 6.000 inclusief BTW t.l.v. verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 01-06-2017 om 09:56)

Lasten

OZB € 400,66 per jaar
Riool-/aablsuitrecht € 513,60 per jaar
Waterschapslasten € 130,33 per jaar
Tezamen aan lasten per jaar € 1.044,79 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 170601 bag lijndenstraat 22 hs
PDF 170601 bag lijndenstraat 22 I
PDF 170601 bag lijndenstraat 22 II
PDF 170601 bag lijndenstraat 22 III
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.