Veilingdatum
10 april 2017
Vanaf
18:00
Locatie
Keizersgracht 102
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
40156
Status
Gesloten

Attentie

Bezichiging is mogelijk op dinsdag 4 april, donderdag 6 april van 14.00 tot 15.00 uur en maandag 10 april van 15.00 tot 16.00 uur.

Omschrijving

Unieke mogelijkheid! Vrijwillige verkoop van twee gedeeltelijke verhuurde beleggingspanden in goede staat van onderhoud in een rustig straatje in het hart van het centrum van Amsterdam. Vanaf deze locatie ligt de stad aan uw voeten. Van de charme van de Jordaan met al haar restaurants en cafés tot en met de culturele hotspots van internationale allure zoals het museum district, de Stopera met haar internationaal vermaarde opera en het Anne Frankhuis.

Kenmerken

  • Type registergoed: Bijzonder object
  • Gebruik: Gedeeltelijk verhuurd
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

1. het winkelhuis met afzonderlijke bovenwoning en erf, plaatselijk bekend te 1012 CB Amsterdam, Bethaniëndwarsstraat 10, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie G nummer 2327, groot 36 ca, 2. het huis met erf en ondergrond, plaatselijk bekend te 1012 CB Amsterdam, Bethaniëndwarsstraat 12, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie G nummer 5306, groot 85 ca.

Bezichtigen


Bezichtiging is mogelijk en wel op dinsdag 3 april en donderdag 6 april 2017 van
14.00 tot 15.0 uur en op maandag 10 april van 15.00 tot 16.00 uur.

Overige informatie

Belasting:
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Milieu-informatie

m.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat:[go] - het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat de registergoederen in zodanige mate zijn verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;[go] - het hem voorts niet bekend is dat zich in de registergoederen (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;[go] - het hem niet bekend is dat zich in de registergoederen asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.[go]

Financieel

Plok € 19.000 exclusief BTW t.l.v. verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 10-04-2017 om 12:11)

Lasten

onroerende zaak belasting € € 1.182,86 per jaar
rioolrecht/aansluitrecht € € 513,60 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.