Ons team

Eerste Amsterdamse BV is een besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 33220392. Eerste Amsterdamse is een 100% dochter van Makelaarsvereniging Amsterdam.

Nataly van Eykel
Directeur
+31(0)20-2148998

Daphne Habiecht
Commercieel medewerker
info@eersteamsterdamse.nl
+31(0)20-2148998


Catelijn Koster
Marketing en communicatie
+31(0)20-2148998

Jaimy Vaessen
Management Assistent
info@eersteamsterdamse.nl
+31(0)20-2148998


De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de Eerste Amsterdamse.
De Raad van Commissarissen bestaat uit:
Sander Heidinga
Jan Werkman

De Eerste Amsterdamse beschikt over een adviesorgaan in de vorm van de Veilingcommissie. De veilingcommissarissen houden tevens toezicht op de orde in de veilingzaal. Veilingcommissarissen zijn:
Pieter Joep van den Brink
Herman Heijer
Rob Rappange
Jerry Wijnen
Joep Bangert

Eerste Amsterdamse is lid van de Federatie van Regioveilingen en maakt gebruik van het online platform van het NIIV, het Notarieel Instituut Internetveilen. De Eerste Amsterdamse heeft voor het toezicht op de executoriale veilingen een samenwerking met de Notariële Stichting Eerste Amsterdamse. De bestuursleden treden tijdens de veilingbijeenkomsten op als piketnotaris. Zij houden toezicht op een ordelijk verloop en zijn tevens beschikbaar om de veilende notarissen in de uitoefening van hun taak te ondersteunen.
Het bestuur van de Notariële Stichting Eerste Amsterdamse bestaat uit drie notarissen:
Mr. A. (Adriaan) Helmig
Mr. M.E. (Max) Amson
Mr. J.H.J.A. (Jos) Hofstee